ref: refs/heads/v3.0
enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

‘Dijital Su – Dijital Tarım’

‘Dijital Su – Dijital Tarım’
18 Eylül 2021
362
A+
A-

UHA HABER / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Görevlisi Dursun Yıldız, BM Raporları 2050 yılına kadar bugünkü dünya nüfusuna 2 milyar kişinin daha ekleneceğini öngörüyor. Bu nüfus artışı ile kişi başına ekilebilir arazinin 2050 yılında 1970 yılına göre yaklaşık yüzde 66 oranında düşmesi bekleniyor” dedi.

Dursun YILDIZ yazıları 1.sayfaDursun Yıldız, ‘Dijital Su – Dijital Tarım‘ konusunda (UHA) Uluslararası Haber Ajansı‘na yaptığı açıklamada, artan nüfusun, Şehirleşme ve sanayileşme nedeni ile azalan verimli toprakların, yaşanan iklim değişiklikleri ile tarım arazilerinin verimsizleşmesi ve yeteri kadar sulanamamasının da insanların gıda talebinin karşılanmasında güçlüklere yol açtığına dikkat çekti.

“Ancak hem su yönetiminde hem de tarımsal üretimde dijital akıllı teknolojiler üretim ve verimlilik açısından çeşitli imkanlar sunuyor” diyen Yıldız, halen, sanayi ve temel teknoloji alanlarında kullanılan ve belli ilerleme kaydedilen Endüstrinin 4.0, Dijital Dönüşüm ve Akıllı Sistemler’deki gelişmelerin, gerek su hizmetleri yönetiminde gerekse tarımsal üretimde oldukça hızlı gelişmelerin işaretlerini verdiğini ifade etti.

Dursun Yıldız, “Gelişmiş ülkeler nesnelerin interneti ve dijital teknolojilere çok önem vermektedir. Türkiye’nin de orta gelir tuzağından bir an önce kurtulup dijital dönüşüm sürecini yakalaması gereklidir. Bunun için dijital süreç yönetimlerinden haberdar olan, süreç yönetimlerini bilen, dijital konuşabilen, dijital ortamlarda var olup, aktif rol oynayan kişiler yetiştirmek büyük önem taşımaktadır” dedi.

Endüstri 4.0
Yıldız, dördüncü Sanayi Devrimi olarak görülen Sanayiin 4.0, üretim ve otomasyonunun, bilişim ve iletişim teknolojilerinin bir fonksiyonu
haline getirerek; iş süreçlerinde yatay entegrasyonu, veri kullanımında da dikey veri alış-veriş modellerini kullanan yeni bir endüstri süreci olduğunu belirtti.

“Sanayi 4.0′ ın 2011’de Almanya’da ilk tohumları atılmıştır” diyen (İYTE) Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Görevlisi Dursun Yıldız,  “Almanya’da Sanayi 4.0 ile yıllık üretimdeki verimlilikte yüzde 6-7 arasında artış sağlanması, mühendislik giderlerinde yüzde 30 ve enerjide de yüzde 70 tasarruf sağlanması hedeflenmiştir (1). Sanayi Devrimi süreci, inanılmaz büyüklükte veriler, robotik sistemler, 3D yazıcılar ve nano teknolojiye ait ürünler ile yaşam biçimimizde hızlı değişiklikler yaratmaktadır” diye aktardı.

Dijital Tarım İçin Kullanabileceğiniz Uygulamalar | İŞ'TE KOBİBilgi Teknolojileri
Dijital teknolojilerin, kurumlar tarafından operasyonel iyileştirmelerin yanında, değişen müşteri taleplerine cevap vermek için de kullanılabildiğini ifade eden Yıldız, “Bilgi teknolojileri; bilginin üretilmesi/edinilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ,aktarılması ve kullanılmasını kapsayan çok geniş bir alanda hızla gelişmektedir. Su yönetimi alanında ve Gıda-Tarım teknolojileri alanında bu teknolojilerin Pazar payı artmaktadır Örneğin Gıda ve tarım teknolojilerinde günümüzde 500 milyar Dolar olan pazar payının 2023 yılında 730 milyar Dolar olması bekleniyor. Akıllı Tarım Teknolojileri’nin bugünkü pazar payı yaklaşık 10 milyar Dolar civarındayken 2023 yılında bu rakamın 20 milyar Dolara ulaşacağı belirtiliyor” dedi.

Dijital Su
Dursun Yıldız, dünyada su sorunları artırmaya devam ettikçe, özellikle hızla büyüyen kentlere yeterli ve güvenilir su hizmetleri sağlamak için diğer tedbirlerin yanısıra dijital teknolojilerden de faydalanılmasının öne çıktığına işaret ederek, Dijital teknolojilerin, dünyadaki su ve sulama hizmetlerinin daha esnek ve verimli olmasına yardımcı olduğunun altını çizdi.

Su ve sulama hizmetlerinde veri analizinin , otomasyonun ve yapay zekanın kullanılması, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, suyun korunması ve adil dağıtımına imkan tanıdığını belirten Yıldız, şunları söyledi:

“Su sistemleri ve yönetimindeki karmaşıklığın artması dönüştürücü dijital çözümlerin benimsenmesini de artırmaktadır. Örneğin, uzaktan algılama ve dijital ikiz teknolojileri su tesislerinin işletmesi konusunda büyük faydalar sağlamaktadır. Dijital teknolojiler müşteri hizmetleri ve müşteri analiz araçları yardımı ile hizmet ve müşteri arasındaki aksamaların tespit edilmesinde hizmet kalitesinin arttırılmasında ve su kullanıcılarının yönetimle daha rahat ve kolay ilişki kurmasına yardımcı olmaktadır. Bu çözümlerin tümünde bulut, mobil akıllı altyapı, sensörler, iletişim ağları, analitik ve büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerden faydalanılmaktadır”.

Dijital tarım ile tarlalar 'cep'e girdi - HaberlerDijital-Akıllı Tarım
Günümüzde tarımsal üretim girdilerinin çevreye etkileri ve girdi maliyetleri arttığına da vurgu yapan Dursun Yıldız, artan bu baskıların azaltılması için bilgi teknolojisi tabanlı çözümlerin  öne çıktığını, Dijital- Akıllı tarım tarımsal verimliliği arttırmak için toprak ve ürün yönetimini ,kaynaklarını daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan teknik olduğunu açıkladı.

Yıldız. bu yaklaşımla klasik üretim yerine araziyi değişken olarak ele alan , tarımsal girdilerin ihtiyaç duyulduğu zaman ve yerde, en uygun miktarda kullanılmasını sağlayan bir yöntem kullanıldığını ifade ederek, bu tarımsal üretim teknolojisinin, Tarım işletmelerinde ürünün yetiştirildiği alanda konum ve zaman açısından farklılık gösteren ihtiyaçlara bu değişkenlerin dikkate alınarak yapılacak müdahaleleri mümkün kıldığını söyledi.

Akıllı Tarım Teknolojileri ile tarımsal kararların alınmasında tarla özelinde sahip olunan bilgilere ek olarak gerçek zamanlı verilerin kullanılmasının da mümkün olacağına dikkat çeken (İYTE) Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Görevlisi Dursun Yıldız, “Gelişmekte olan uzaktan algılama, nesnelerin interneti (Internet of Things-IOT), İnsansız Hava Araçları (IHA) gibi teknolojiler tarlalardan anlık veri alınmasına imkan tanıyor. Akıllı Tarım Teknolojileri uzaktan algılama sistemleri, otonom tarım araçları, çiftlik yönetim sistemleri, IOT sensörleri, otonom traktörler gibi farklı alanları kapsıyor. Akıllı tarım; tarımsal üretim tesisinden toplanan verilerle üretime dair en doğru kararın verilmesini sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

İTO Haber - MOBİL : "Ticarette dijital tarım pazarı dönemi"Dursun Yıldız, Akıllı Tarım konusunda üreticiler ile teknoloji firmaları, birlik ve kooperatiflerin, kamu ile üniversitelerin birlikte çalışma yürüttüğünü değinerek, Teknoloji firmalarının, ‘akıllı tarım uygulamaları’ veya ‘tarımda teknolojik uygulamalar’ başlıkları altında tarımsal üretim aşamalarında dijital teknolojilerin kullanılmasına ön ayak olduğunu aktardı.

Neoliberal Politikalar ve Dijital Dünya
Neoliberal politikalar açısından “Akıllı Uygulamalar” yaklaşımının, serbest piyasa ekonomisinin ve dolayısıyla küresel ticaretin çok rahat uygulanabileceği bir alan olup hızla geliştiğini açıklayan Yıldız, “Bu nedenle küresel ölçekli firmalar, müşterileri için “Akıllı Uygulamalar” ın piyasa düzeninin kurgusal ve finansal altyapısını oluşturmaya başlamışlardır. Önümüzdeki yıllarda “Akıllı Uygulamalar” bu planlar çerçevesinde uygulamaya konulacaktır” dedi.

Dursun Yıldız, bu aşamada atılması gereken en önemli adımların yerli yenilikçi yazılımların geliştirilmesi ve kurumlarda “Akıllı Teknolojiler” bölümleri kurularak değişime hazırlık yapılması gerektiğini belirtti ve bu hazırlıkta dijital teknolojiyi anlamak kadar veri güvenliğini sağlamak ve sistemleri siber saldırılara karşı koruma konularının da öne çıkmasını istedi.

Dijital tarımın geleceği - Logo Dijital Dönüşüm Hizmetleri“Sosyal açıdan ele alındığında burada “Akıllılık” kavramı, yeni dijital dünyanın oluşumunda teknik olduğu kadar sosyal boyutunu da içeren bir “anahtar” kavram olmalıdır” diyen (İYTE) Uluslararası Su Kaynakları Bölümü Öğretim Görevlisi Dursun Yıldız, bu kavram, sosyo- ekonomik gelişme, toplumsal bütünleşme ve ekolojik denge için insanı merkeze koyan yeni bir dünyanın anahtar kavramı olarak düşünülmelidir” dedi.

Dursun Yıldız, bu açıdan bakıldığında “Akıllı Uygulamalar” toplumsal sosyal faydayı önceleyen insanın refah ve mutluluğu odaklı yeni bir düzenin kurulabilmesi için kullanılırsa yaşanabilir bir dünyanın ortaya çıkacağını belirtti.

Yıldız, “Diğer bir ifadeyle odağında insan ve toplum olmayan, toplumsal refahı, dayanışmayı ve toplumsal faydayı öne çıkarmayan, sadece teknoloji tabanlı yenilikçi uygulamalar neoliberal politikaların pazar paylarını arttırmaktan ve insanı teknolojinin kullanılacak bir parçası haline getirmek dışında herhangi bir işlev görmeyecektir” şeklinde kaydetti.

HABER : Ataner YÜCE & Ankara

***

Kaynaklar
(1)TÜRKİYE’DE AKILLI TARIMIN MEVCUT DURUM RAPORU, Akıllı
Tarım Platformu Ocak, 2019
(2) Yıldız D VE Özgüler H. 2020 “Dijital Su Dünyası” Su Politikaları
Derneği.Rapor No: 29. Ankara.19 Mayıs 2020
(3)Yıldız D. (2020) Yapay Zeka ve Su Yönetimi Raporu (2020) Su Politikaları Derneği.Ankara

[UHA Haber Ajansı, 18 Eylül 2021] 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.