Ropörtajlar

Prof. Dr. Apaydın: Binaların girişine binayı tanıtıcı bir kitabe konulmalı

UHA HABER / Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Akademi’de Etik Derneği Başkanı Prof. Dr. Fahri Apaydın’ın, 15-17 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda  ‘Toplumu depreme hazırlamak için geliştirilen öneriler’ konusunun birinci bölümündeki söyleşimizi yayınlamıştık.

Prof. Dr. Fahri Apaydın ile ilgili görsel sonucu

Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Akademi’de Etik Derneği Başkanı Prof. Dr. Fahri Apaydın

Bugün de  ‘Toplumu depreme hazırlamak için geliştirilen öneriler’ konusunun ikinci bölümüne yer vereceğiz.

GÖLCÜK DEPREMİ ile ilgili görsel sonucu

UHA:Ayrıca kanunun 5. bölümü “Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması” ile ilgilidir. Kanunun 54. maddesinin 1. bendi “Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.” şeklindedir. Görüldüğü gibi malların özelliklerinin görülecek şekilde tüketilen malın üzerine konması gerektiği belirtilmektedir. Kanun 55. Maddesinin 1. Bendi “Tüketicinin kullanımına sunulan malların tanıtım, kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla, gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satışa sunulması zorunludur.” şeklindedir.

Prof. Dr. Fahri Apaydın:Bu madde de malın tanıtılması gerekliği vurgulanmaktadır. Ayrıca aynı maddenin 3. Bendi ise “Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için malın üzerine veya tanıtma ve kullanma kılavuzuna bu durumla ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar açıkça görülecek ve okunacak şekilde konulur veya yazılır.” şeklinde olup tehlike arz edebilecek mallar konusunda tüketicinin bilgilendirilmesi salık verilmektedir.

deprem ile ilgili görsel sonucu

UHA:Bütün bunlar çerçevesinde konutların, işyeri olarak kullanılan binaların ve eğitim kurumu olarak kullanılan binaların girişinde binayı tanıtıcı bir kitabenin konulması önerilmektedir. Bu nasıl olmalı?

Prof. Dr. Fahri Apaydın:Bu kitabede kare kod gibi üst teknolojiler kullanılarak tüketiciler bilgilendirilmelidir. Ayrıca çevrimiçi ortamda da kişilerin binalarla ilgili gerekli bilgilere ulaşabilecekleri bir alt yapının devlet tarafından tesis edilmesi önerilmektedir. Bu kitabede bulunması gereken bilgiler ise: yapım yılı, yapan, depreme dayanıklılık durumu, binada birim ve kat sayısı ve zemin özelliğidir.

UHA:Sizce, yukarıda değinilen kanun maddeleri ve diğer yasal düzenlemelerle devletin asli görevi olan vatandaşını korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlü değil mi?

Prof. Dr. Fahri Apaydın:Bu nedenle 2. önerimizi geliştirmiş bulunmaktayız. Bu öneri ise konutların ve işyeri olarak kullanılan binaların satılabilmesi ya da kiraya verilebilmesi için depreme dayanıklılık testinin yapılmasının zorunlu tutulmasıdır. Devlet sağlam olmayan ve gerekli teknik niteliklere sahip olmayan binaların satılmasını ya da kiraya verilmesini asli görevi olarak denetlemekle yükümlüdür. Devlet bazı yasal düzenlemeler yapmıştır ancak bunların yeterli olmadığı düşünülmektedir ve bu nedenle devletin ilave zorlayıcı yaptırımlar alması gerekmektedir.

deprem ile ilgili görsel sonucu

UHA:Binaların yapısı depreme dayanıklı olup olmamasını nasıl etkilemektedir?

Prof. Dr. Fahri Apaydın:Özellikle de zemin açısından zayıf olan bölgelerde yüksek yapılar ilave risk oluşturmaktadır. Yüksek yapılar aynı zamanda şehrin altyapısına da ilave yük bindirmektedir. Bu nedenle bu araştırmada yüksek yapılara olan talebi azaltmak için devletin, bulunduğu muhitteki binalardan yüksek olan binalara ilave vergi koyması önerilmektedir.

UHA:Deprem riskinin bütün ülkemizde yüksek olduğuna değindiniz. Depreme hazırlık için devletin alacağı önlemlerin yanında bireylerin de ne gibi önlem alması gerekmektedir?

Prof. Dr. Fahri Apaydın:Bunun için deprem bilincinin toplumda geliştirilmesi de devletin yapacağı önemli hazırlıklardan biridir. Toplumun bilinçlenmesi devletin alacağı önlemlere daha fazla destek olmalarını sağlayacağı gibi kendilerinin de hazırlık yapmasını sağlayacaktır.

GÖLCÜK DEPREMİ ile ilgili görsel sonucu

UHA:Basın ve deprem konusunda uzman akademisyenler zaman zaman özellikle de yaşanan bir depremin hemen ardından bazı açıklamalarda bulunmaktadırlar. Bir bilim insanı olarak Doğru buluyor musunuz?

Prof. Dr. Fahri Apaydın: Doğru bulmuyorum. Ancak bu açıklamaların kimisi çelişkili iken kimisi de aşırı teknik bilgi içermesinden dolayı toplum tarafından yeterince anlaşılmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle devletin geliştirilecek bir program dahilinde toplumu depreme karşı bilinçlendirmek için bilgilendirme faaliyetleri yürütmesi gerekmektedir. Bu bilinçlenme de deprem hazırlık için olumlu etkiler yaratabilir. (devam edecek)

SÖYLEŞİ: Ataner YÜCE & Yalova

***

Prof. Dr. Fahri Apaydın ile ilgili görsel sonucu

Prof. Dr. Fahri Apaydın kimdir?

Prof. Dr. Fahri Apaydın Kırıkkale ilinde 04/08/1971 tarihinde doğdu. 1978-1983 Tarihlerinde Ankara Çağlar İlkokulu’nda ilköğretim eğitimi aldı.

1983-1990 Yıllarında TED Ankara Koleji’nde orta öğretim ve lise eğitimini aldıktan sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği’nde üniversite eğitimine başladı.

1998-1999 yıllarında askerlik görevini, Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu’nda asteğmen olarak yaptı.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde işletme eğitimi aldı. 2001 Yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı ve 2003 yılında mezun oldu.

2003-2007 Yılları arasında GYTE’ünde genel işletme doktora eğitimi aldı. 2008-2009 Yılında İstanbul Aydın Üniveristesi’nde yardımcı doçent olarak çalıştı.

2009 yılında Yalova Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı. 2012 yılında doçent ve 2018 yılında profesör oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Fahri Apaydın Yalova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul kurucusudur ve halen Yalova Üniversitesi’nde İ.İ.B.F.’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

[UHA Haber Ajansı, 16 Aralık 2019]

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir