Eğitim

Yükseköğretimin Dönüşümü: Yeni Nesil Üniversiteler

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Atilla ARKAN, “Yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, kuantum işlemciler, 3D yazıcılar gibi temel alanların öne çıktığı bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın akışını derinden etkiliyor” dedi.

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Atilla ARKAN, ile ilgili görsel sonucu(TÜHA) Türkuaz Uluslararası Haber Ajansı‘na ‘Yükseköğretimin Dönüşümü: Yeni Nesil Üniversiteler’ konusunda açıklamalarda bulunan Atilla ARKAN, İnsanın kapasitesinin ve ulaşabildiği kitlenin hızlı bir şekilde arttığını, Üretim süreçlerinin klasik sanayi toplumundan çok farklılaştığını söyledi.

Bilgiye dayalı üretim boyutlarının ise çok daha fazla ekonomik değer ürettiğine vurgu yapan Atilla ARKAN, tüm bu gelişmelerin ise üniversiteyi hem öne çıkarmakta hem de ondan değişimler talep ettiğini belirtti.

Atilla ARKAN, Üniversitelerin var olan bilgiyi eğitim yoluyla transfer etmelerinin artık yeterli olmadığını işaret ederek, Artık yeni üniversite yaklaşımında araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması döngüsünü başarabilmek veya buna aktif katkı verebilmenin öne çıkmakta olduğunu ve Üniversitelerin yerel kalkınmada liderlik rollerinin bundan dolayı öne çıktığını aktardı.

Eğitim boyutunda ise öğrencilere 21’inci yüzyıl becerilerini aktarabilmenin öne çıktığını hatırlatan Atilla ARKAN, “Yenilikçi düşünebilmek, araştırma, yaratıcılık, tasarım, kompleks problemleri çözebilme, eleştirel düşünebilme zihinsel becerilerden öne çıkanlardır. Ekip çalışması yapabilme, kendine ve başkalarına saygı, empati kurabilme ise sosyal becerilerde öne çıkmaktadır. Son olarak ise sözlü, yazılı, dijital ortamları kullanarak iletişim becerileri vardır. Tüm bunlar üniversitelerin köklü bir şekilde dönüşümünü talep etmektedir” dedi.

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Atilla ARKAN, bu dönüşümün ana başlıklarını şu şekilde sunulabileceğini ifade ediyor:

  1. Kendi gerçekliğine uygun stratejik hedef koyabilmek ve bunları objektif olarak ölçebilmek: Üniversite kalite ve bilgi düzeyi bakımından evrensel bilgiyi hedefler. Fakat her bir üniversite farklı sosyo-ekonomik çevrede faaliyet gösterir. Coğrafi, mali, insani kaynakları, birikimleri çok çeşitlidir. Tüm bunları analiz edip gerçekçi ulaşılabilir hedefler koyabilmeli ve insani ve mali kaynaklarını buna yönlendirebilmelidir. Hedefleri koyduktan sonra bilgi teknolojilerinden de istifade ederek ölçüm mekanizmalarının inşası gerekmektedir.
  2. Hedeflere uygun özgün yaklaşım ve uygulamalar geliştirebilmek: Yerel şartların farklılığı çözümlerin yerelliğini öne çıkarabilmektedir. Liderliğin kalitesi yerel kısıtlılık ve imkanlarda yenilikçi özgün çözüm ve uygulamalar geliştirebilmekte kendisini göstermektedir.
  3. Açık şeffaf online veri ve bilgi sistemleri: Yeni nesil üniversiteler bilgi üretimi, yayılımı, araştırma, eğitim ve iletişim platformları bakımından bu tür sistemler kurmakta ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirmektedirler. Bilgi sistemleri, etkin karar alma ve yönetim süreçlerinde artık bir kalite standardı haline gelmektedir.
  4. Yenilikçi mali kaynak oluşturabilme: Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bu husus çok daha önemli olmaktadır. Çünkü kamu devlet üniversitelerini büyük ölçüde finanse etmektedir. Bu ise kısıtlılık oluşturmakta, girişimciliği, liderliği ve yenilikçiliği zayıflatmaktadır. Sadece paranın harcanmasına odaklaşan yönetim tarzını destekleyebilmektedir. Yenilikçi kaynak oluşturabilen üniversiteler fark oluşturabilecektir.
  5. Uluslararasılaşma: Evrensel bilginin aktarımı, mali kaynak oluşturabilme, öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmesi, dünyada yetişmiş insan kaynağından istifade, öğrencilerin becerilerini geliştirme gibi bir çok bakımdan önemlidir. Yönetim, araştırmaların geliştirilip odaklaşması ve eğitim boyutlarında takip edilmesi gereken bir hedeftir. Ülkeler öğrenci, öğretim üyesi değişimi ve uluslararası ortak projeler gibi üniversitelerinin uluslararasılaşma faaliyetleriyle “yumuşak güç” oluşturmaktadır.
  6. İletişim ve ilişki ağlarının yönetimi: Öğretim üyeleri, birimler arasında etkin ve verimli ilişki ağları ve mekanizmalarının inşası öne çıkmaktadır. Fakat bu da yeterli değildir. Bunun dışında sanayi, yerel yönetimler, yerel aktörler ve uluslararası kurumlarla da ilişki geliştirilmesi ve buna yönelik yenilikçi mekanizmaların kurulabilmesi öne çıkmaktadır. Bu ilişki ve mekanizma gelişiminin kişilere bağlı olmayıp kurumsallaşabilmesi ve sürdürülebilir olması önemlidir. Üniversitenin tanıtılması ve markalaşması da bunun bir parçasıdır. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim ve tanıtım faaliyetleri yeni üniversitelerin önemli bir özelliğidir.
  7. Dörtlü yabancı dil becerileri: Yeni nesil üniversitelerin temel vizyonlarının bir parçası çoklu dil kullanma becerilerini öğrencilerine aktarabilmektir. Bu aynı zamanda uluslararasılaşma hedefiyle de yakından ilgilidir. Yabancı dili kullanma becerilerini öğrencilerine kazandırabilmek üniversitelerin önemli misyonlarından biridir. Evrenselleşme ve bilgiye ulaşabilme bakımından önemlidir.
  8. Kampüs ve dışına eğitim ve araştırma hizmetlerinin yayılımı: İletişim teknolojileri eğitim ve araştırma mekanını sınıfın dışına kampüse ve onun da ötesinde tüm mekana taşımaktadır. Yeni nesil üniversiteler buna yönelik mekanizmalar kurmaktadır. Öncelikle kampüsün bütünün eğitim ortamı olarak tasarımı gerekmektedir. Öğrenci kulüpleri, spor, sosyal, kültür ve sanat aktiviteleri için mekan tasarlanması ihtiyacı vardır.
  9. Yeni nesil kütüphaneler: Online ulaşılabilir veri tabanları, dijital kaynaklar üniversite kütüphanelerinin ayrılmaz parçası olmuştur. Kütüphanelerin okuma mekanından araştırma mekanına dönüşümü öne çıkmaktadır. İletişim imkanlarıyla donanmış bireysel, grup çalışma odaları, araştırma becerilerinin aktarıldığı, veri tabanlarını kullanma eğitimlerinin verildiği seminer odaları mekan boyutundaki yeni ihtiyaçlardır. Kütüphanenin insan kaynakları da kullanıcılarının araştırma becerilerini güçlendirebilmelidir. Asıl kritik nokta ise kütüphane WEB ara yüzünde gerçekleşmektedir. Üniversitenin eğitim ve araştırma konularında yaratıcılığı bu noktada kendisini göstermektedir.

HABER : Ataner YÜCE

***

Atilla Arkan

Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü
Atilla Arkan Adapazarı İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi (1991) mezunudur. Doktorasını (1999) Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi alanında yaptı. Ayrıca Malezya İslam Üniversitesi, İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü’nde 1996-1999 yılları arasında ikinci doktora çalışması için bulundu. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 yılları arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak Kanada McGill Üniversitesi, İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu.
İslam Düşüncesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi alanlarında çalışmaktadır.
SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları direktörüdür.
İngilizce ve Arapça bilmektedir.

 

 

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir