Eğitim

Üniversitelerin Odaklaşması ve İhtisaslaşması

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Atilla ARKAN, Bilgi teknolojilerinin dünya üzerinde derin etkiler yaptığını belirterek, bunun sonucunda yenilik, tasarım, beceri gelişimi, yaratıcılık, AR-GE’ye dayalı katma değeri yüksek ürün üretebilmek ve bunların ticarileşmesinin öne çıktığını açıkladı.

Atilla ARKAN, ile ilgili görsel sonucu(TÜHA) Türkuaz Uluslararası Haber Ajansı‘na ‘Üniversitelerin Odaklaşması ve İhtisaslaşması‘ konusunda açıklamalarda bulunan Atilla ARKAN, tüm bunların ülkelerin ve şehirlerin geleceğe hazırlanma ve rekabet edebilme güçlerini belirlediğini ve üniversitelerin odaklaşmasının bu noktada önem kazandığını ifade etti.

Atilla ARKAN, üniversitelerin ihtisaslaşması ve odaklaşması konusunda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, 2015 yılından itibaren çalışma yürüttüğünü hatırlatarak, ilk grupta 5, ikinci grupta ise yine 5 üniversitenin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın katıldığı bir toplantıda açıklandığını söyledi.

2018 yılında yeni kurulan üniversitelerin de uygulamalı bilimler, sağlık bilimleri ve teknoloji üniversitesi gibi odaklı ve ihtisaslaşmaya uygun kurulmasının da bu yaklaşımı desteklediğine dikkat çeken Atilla ARKAN, YÖK Başarı Bursu kapsamında toplamda 47 farklı lisans programı için burs verme hizmetinin bir kısmını Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinde yer alan veya odaklı kurulan yeni üniversitelere pozitif ayrımcılıkla ve başarıya bağlı kullandırmasının bu yaklaşımı güçlendireceğini aktardı.

Atilla ARKAN, Üniversitelerin odaklaşmasının “yerel kalkınma” perspektifinden yapılandırılmasının fark yaratacağına değinerek, “Büyükşehir belediyesi, üniversite gibi şehrin tüm aktörlerinin şehrin vizyonu, imkanları, temel sorunları ve kalkınma stratejilerini “ortak akılla” oluşturmaları fark yaratacaktır. Bu noktada üniversitelerin sektör ve sahayla yakından ilgili olmaları hayati önemdedir. Odaklaşma ve ihtisaslaşmanın tüm boyutlarıyla ve her bölümü içerecek şekilde düşünülmesi faydalıdır” dedi.

“Üniversitelerin ihtisaslaşma ve odaklaşma politikasının belli mekanizmalarla desteklenmesi gerekebilir” diyen Atilla ARKAN, “Yeni kurulan üniversitelerin de odaklaşma ve ihtisaslaşma hususundaki stratejik planlarına uygun çabalarının ek bütçe imkanlarıyla desteklenme mekanizmalarının kurulması önemlidir. Aksi takdirde farklılaşma ve odaklaşma olmayacak ve üniversiteler gelirlerini arttırmak için ülkeye artı değer üretmeyen yayılma uygulamalarına yönelecektir” şeklinde konuştu.

Atilla ARKAN, ayrıca tüm üniversitelerin ihtisaslaşıp kendilerini öne çıkartacak, araştırmadan, patent ve ticari ürün döngüsünü başarı üzerinden takip edecek mekanizmalara ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın üniversitelerin bütçe kullanımında liderlik yaparak bu yönü güçlendirecek mekanizmalar kurmasının fark yaratacağının altını çizdi.

Hazırlanan stratejik planların, bütçe ile ilişkilendirecek mekanizmalara ihtiyaç bulunduğuna vurgu yapan Atilla ARKAN, ayrıca Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın iç ve dış değerlendirmelerinde de bu noktaya özel başlık atılmasının yerinde olacağını,  bu başlık altında üniversitenin odaklaşması faaliyetlerininin, bu doğrultuda kalkınma ajansının, sanayi gibi ilgili aktörlerle katılımcı çalışmalarını izleyen göstergeleri tespit etmek durumunda olacağını kaydetti.

Atilla ARKAN, Kalite kurulu başkanlığının veri bilgi sistemleri üzerinden bu göstergeleri izleyerek, yıllık ve beş yıllık raporlamasının gelişim eğilimlerini göstereceğini ve bu raporların başarıya dayalı objektif bütçelemenin kaynaklarından biri olabileceğini aktardı.

“Yeni kurulan ve odaklı ihtisaslaşma hedefi olan üniversitelerin en temel sorunlarından bir tanesi öz kaynaklarını üreten yenilikçi gelir ve yenilikçi finansman kaynak modelleri oluşturabilmektir” diyen Atilla ARKAN, “Mevcut yükseköğretim anlayışında kamu, devlet üniversitelerinin tüm giderlerini karşılamaktadır. Kamuya mali olarak neredeyse tamamen bağlı üniversitelerin girişimci, yenilikçi olabilmeleri, bilgi, tasarım ve ar-ge yoğunluklu ticari ürünler üretebilmesi çok zordur. Böyle üniversitelerin şehirlerine katkısı sadece “öğrenci ekonomisi” ile sınırlı olur yerel kalkınmada liderlik rolleri zayıf olur” şeklinde konuştu.

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Atilla ARKAN, YÖK ihtisaslaşma ve odaklaşma konusunda adımlar atmış olmakla beraber yeterli olmadığını, YÖK’ün bu noktada liderlik yapmasının, iyi uygulamaları diğer üniversitelere transfer edebilmesinin, üst ölçekli bölge gelişim planlarının hazırlanmasına aracılık etmesi veya bu çalışmalarının üniversitelerden talep etmesinin, üniversitelerin stratejik planlarını izlemesinin faydalı olabileceğini anlattı.

Atilla ARKAN, YÖK’ün rektörlerin bu çalışmalara ne kadar liderlik yapabildiğini izleyebilmesi gerektiğini belirterek, “Rektör atamalarında boş kalan kontenjanlar, pasif öğrenci sayısı, devamsızlık oranları ve kayıt sildirme konuları gibi ihtisaslaşma ve odaklaşma çalışmalarının da dikkate alınması katkı sağlar. Diğer bir ifadeyle üniversitenin yerel kalkınmadaki aktörlüğü, bölge ekonomisine yönelik çalışmaları, sektör ve sanayi ile ilişkileri, kalkınma ajansları ile çalışmaları, ticari ürüne olan katkıları, mezunlarının bölge ekonomisinde iş bulabilmesi gibi göstergeler rektör atamalarında öne çıkabilmelidir. Rektörlerin gerçek rolleri böylece kurumsallaşabilir” ifadesini kullandı.

Rektörlerin böylece idari ve mali yöneticiden yerel kalkınmanın aktörü haline dönüşebileceğine işaret ederek, İşsizlik konusunun çözümüne ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına sadece hükümet değil bir yerel aktör olarak üniversitelerin de böylece aktif katkıda bulanabileceğini,  ayrıca yerel kalkınma perspektifi YÖK’ün merkezi yetkilerinin üniversitelere transferini talep ettiğini ve bu noktada da birtakım adımların atılmış olduğunu, ama daha ileri adımlara ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

HABER : Ataner YÜCE

***

Atilla Arkan

Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü
Atilla Arkan Adapazarı İmam Hatip Lisesi ve Marmara İlahiyat Fakültesi (1991) mezunudur. Doktorasını (1999) Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi alanında yaptı. Ayrıca Malezya İslam Üniversitesi, İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü’nde 1996-1999 yılları arasında ikinci doktora çalışması için bulundu. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 yılları arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak Kanada McGill Üniversitesi, İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu.
İslam Düşüncesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi alanlarında çalışmaktadır.
SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları direktörüdür.
İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir