Enerji

Ülkemizde ve Dünyada Nükleer Santraller

Ekonominin önemli bir lokomotifi olan enerjide arz güvenliğinin tahkim edilmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra nükleer enerjiyi de enerji arz portföyüne dâhil etme zorunluluğu bulunuyor.

Nükleer santraller baz yük santraller olup ve 7 gün 24 saat iklim ve meteorolojik koşullara bağlı olmaksızın çalışabiliyor.

Öte yandan bunun yanında nükleer santrallerin kapasite faktörü yaklaşık % 90 iken, işletme ömrü yeni nesil nükleer santrallerde 60 yıl. Ayrıca işletme halinde sera gazı salımı yapmaması ve kurulum alanı olarak diğer santrallere göre çok daha küçük alanlara ihtiyaç duyması sebebiyle çevresel etki bakımından oldukça avantajlı durumda.

Ülkemizin nükleer santrallerle ilgili 2023 programı, iki nükleer santralin işletmeye alınması, üçüncüsünün de inşaatına başlanması.

Dünyada nükleer santraller görünümüne bakıldığında ise; 31 ülkede 450 nükleer santralin bulunduğu ve 31 ülkenin içerisindeki 10 ülkenin nüfusunun İstanbul’dan az olduğu görülüyor.

Petrol ve doğal gaz zengini ülkelerde dahi nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanılıyor. Dünyada 56 nükleer reaktör inşaatı bulunurken, en fazla nükleer santralin bulunduğu ABD’de 2, elektrik üretiminde nükleerin en fazla payının olduğu Fransa ve Türkiye’de 1’er, Çin’de 18, Birleşik Arap Emirliklerinde 4 nükleer santral inşaatı devam ediyor.

Fukuşima kazası sonrası ömrü dolan nükleer santralleri kapatan Almanya’da 7 santral halen işletmede olup, elektrik arzının yaklaşık %11’i nükleerden karşılanıyor.

Japonya ise geçici olarak durdurduğu nükleer santralleri güvenlik denetimlerinin ardından tekrar işletmeye alınıyor. Bugün Japonya’da 5 nükleer reaktör işletme halinde.

Nükleer santraller sadece elektrik üretim tesisi olmayıp istihdam, insan kaynakları, teknoloji vb. gibi birçok alanda da önemli katkılar sunmaktadır.

4 Ünitelik bir nükleer santralde inşaatın zirve noktasında 10.000 kişi istihdam edilecek. İşletme döneminde ise 3500 kişi çalışacak. Akkuyu ve Sinop NGS projelerinin inşaat 24.000 kişi (%80 i ülkemiz işçileri olacak), işletme döneminde 7000 kişi çalışacak.

Nükleer projelerle birlikte santral işleticisinde, ilgili kamu kurumlarında ve üniversitelerde nükleere ilişkin insan kaynakları kalitesi artacak, sivil nükleer teknoloji ile birlikte birçok alanda teknolojik birikim de artacak.

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir