Atıf Özgen Yazarlar

Tam Demokrasi Platformu

 

Demokraside Birlik Vakfı, 25nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle; ‘Tam Demokrasi Platformu, ismiyle ifade edilen yeni projesini harekete geçirdi.

DEMOKRASİ ile ilgili görsel sonucuKuruluş tarihinden itibaren demokratik kültürün toplumsal yapıda yerleşmesi amacıyla Vakıf değişik etkinliklerde bulunmuştu. Bu etkinliklerden biri de Vakfın 20nci kuruluş yılı nedeniyle 30 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da Milli Kütüphane konferans salonunda gerçekleştirilen ‘Demokrasi Şurası, olmuştu.

Demokrasi Şurası, demokrasimizin ve demokratik kültürün gelişmesi amacını güden ve demokrasi tarihimizde yapılan ilk ‘Şura, olma özelliğini taşıyordu.

Şura’ya o tarihte büyük ilgi gösterilmiş katılımda yoğun olmuştu. Bu vesile ile Şura’ya katılarak demokrasi alanındaki görüşlerini katılımcılarla paylaşan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski genel başkanlarından Ferruh Bozbeyli’yi rahmetle anıyorum.

Vakıf Genel merkezinde kuruluşundan itibaren 2 haftalık aralıklarla yapılan konferanslar, alanında adını duyurmuş bilim insanları ile siyasiler tarafından verilmiş olup; günümüzde de bu konferanslar demokratik kültürün geliştirilmesi amacıyla devam etmektedir.

TAM DEMOKRASİ PLATFORMUNA GEÇİŞ SÜRECİ

Vakfın 2018 yılında 25nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle uzun süren çalışmaların ardından çok sayıda akademisyen, iş insanı, siyasi parti mensupları ve sivil toplum kuruluşları nezdinde yapılan girişimler sonucu ‘Tam Demokrasi Platformu, projesinin hazırlanmasına karar verilmişti.

Vakfın Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Sayın Mehmet Bozdemir tarafından kamuoyuna duyurulan ‘Tam Demokrasi Platformu Hazırlık Raporu’nda, projenin hayata geçirilmesinde ifade edilen nedenler şöyle sıralanabilir:

  • Türkiye günümüze kadar ekonomik ve sosyal alanlarda birçok önemli başarıları gerçekleştirmiş olmasına rağmen maalesef demokrasisini, soğuk savaş döneminin olumsuzlukları nedeniyle arzulanan çoğulcu ve katılımcı çağdaş demokrasiler seviyesine taşıyamamıştır.
  • 1946 yılında çıkılan demokrasi yolunda ve geçen zaman sürecinde gerçekleşen askeri müdahaleler, PKK terörü, FETÖ ve benzeri yapılanmalar demokratik gelişimi olumsuz etkilemiştir.
  • Siyasi partilerin kullandığı kin ve nefret dili, adalete olan güvenin sarsılması, ideolojik kaynaklı çatışmalar ve tek adam rejiminin yol açtığı sorunlar ‘çağdaş, standartlarda bir demokrasiye sahip olmamızı güçleştirmiştir.
  • Ekonomik ve insani gelişmişlik, insan hakları, özgürlükler, demokrasi ve insanca yaşama konularında gelişmiş ülkelerin gerisinde yer almamız evrensel normlarda bir demokrasiye kavuşamadığımızı ortaya koymuştur.

DEMOKRASİ ENDEKSLERİNDE TÜRKİYE

Vakıf Genel Merkezince yayımlanan Raporda dünya genelinde ülkelerin demokratik gelişimlerinin açıklayan ‘Demokrasi Endeksi Raporuna da, yer verildi.

2018 yılı Demokrasi Endeksi Raporunda 167 ülkenin durumu değerlendirilmiş olup ülkeler demokratik uygulamalar açısından; tam, kusurlu, hibrit ve otoriter rejimler olarak kategorize edilmişti.

Türkiye yapılan bu sıralamada hem demokratik hem de otokratik öğeler bulunduran ‘Hibrit Rejim, kategorisinde yer almıştı.

Endekste Norveç, İrlanda, İsveç ve Danimarka gibi ülkeler tam demokraside ilk sıralarda yer alırken; Türkiye’nin Nijerya, Uganda, Zambiya, Lübnan ve Sri Lanka gibi ülkelerin gerisinde kalması dikkat çekmişti.

22 Ocak 2020 tarihinde The Economist Intelligence Unit’in 2019 yılı ‘Demokrasi Endeksine, göre de Türkiye’nin yeri ekonomik krizin damga vurduğu 2010 yılından bile geride bulunuyor.

Temel kategorileri; seçim süreci ve çoğulculuk, hükümetin işleyişi, siyasal katılım, siyasi kültür ve sivil özgürlükler olarak açıklanan değerlendirmede ülkemiz 10 üzerinden 4,09 puan ortalaması ile 167 ülke içinde 110ncu sırada yer aldı.

Bu sonuçla Türkiye’nin demokrasi endeksi bir önceki yıla göre %9’luk bir düşüş göstererek dünya ortalamasının altında kalmaktadır.

Demokratik standartlara sahip olma açısından demokrasisi tam işleyen ülkeler düzeyine ulaşmak, önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

TAM DEMOKRASİ PLATFORMU PROJESİNİN YOL HARİTASI

Türkiye olarak demokrasisi gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmemiz ve uluslararası kuruluşlarca yapılan demokrasi endeksinde üst sıralarda yer alabilmemiz büyük bir zihinsel değişim ve dönüşümle mümkün olabilecektir.

Demokraside Birlik Vakfı, ülkemizin demokrasi standartlarına yükselmesini sağlamak amacıyla bir yol haritası önermektedir.

Önerilen yol haritası doğrultusunda siyasi parti temsilcileri ile görüşülmüş olup; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, medya ve kanaat önderleriyle temas kurulup toplumun tüm kesimlerine ulaşmak suretiyle tam demokrasi talebine katkı ve katılımlarının sağlanmasına çalışılacaktır.

Toplumun tüm kesimlerine sunulan projenin vatandaşlarımızın değerli katkılarıyla daha da zenginleşmesi mümkündür.

Projeye son şeklini vermek ve ortak bir metin haline getirmek amacıyla da Ankara’da veya yakınlarında bir otelde toplantı düzenlemesi de planlanmaktadır.

Tam Demokrasi Platformu çalışmalarına katkıda bulunmak ve hazırlanan taslağa düşüncelerini ifade etmek amacıyla da vatandaşlarımız bilgi@demokrasidebirlik.org.tr elektronik adresine önerilerini iletebileceklerdir.

Demokrasimizin geleceği açısından yürütülen bu çalışmanın hayırlı olmasını ve amacına ulaşmasını yürekten dilerim.

Atıf ÖZGEN

(*) İnsani Değerler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

e-mail: ozgenatif@gmail.com

[UHA Haber Ajansı, 23 Mart 2020]

Atıf ÖZGEN
Atıf ÖZGEN
Atıf ÖZGEN 1948 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de yaptı. Kayseri Lisesini bitirdikten sonra Yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1968-1973 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gördü. Yüksek Matematikçidir.Mesleki yaşamı Sosyal Güvenlik Kurumunda geçti. Kurumdaki 40 yılı bulan görevinde İstatistikçi, Eğitimci ve Araştırma Şube Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Kurumun, Koordinasyon ve Bilgilendirme Dairesinde Rehberlik Merkezi Müdürü iken emekli oldu.Halen bir sivil toplum kuruluşu olan İnsani Değerler Derneğinin Kurucu üyelerinden olup, Dernekte Yönetim Kurulu Üyeliği yanında Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Demokraside Birlik Vakfının da üyesidir. Derneğin internet sitesindeki Köşesinde, yazar olarak konusu insanın maddi ve manevi yapısını ele alan makale ve sohbet türü yazıları yer almaktadır. Aynı yazılar (TÜHA) Türkuaz Haber Ajansı ve (UHA) Uluslararası Haber Ajansı' nın sitesindeki köşesinde de yayımlanmaktadır. Özgen evli ve iki çocuk babasıdır.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir