İsmail ÖZCAN Yazarlar

Son 15 yıldır gerçekleştirilen ulaşım hizmetleri

03 Kasım 2017, AK Partinin iktidarda 15 yılını bitirip 16. yıla girdiği tarihtir. 15 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’de politik, ekonomik, toplumsal ve hukuksal bakımdan çok büyük değişiklikler yaşandı.

Her yaşanan değişikliğin mutlaka olumlu, gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayıcı nitelikte olduğunu iddia etmenin kolay ve mümkün olmadığının bilincindeyiz. Ama bazı alanlardaki hizmetlerin ülkemize çok şey kattığına; gelişmiş, kalkınmış ülkelerle aramızdaki mesafeyi kısalttığına hiç şüphe yoktur. Bu hizmetlerin başında da ulaşım, sağlık ve son derece modernve işlevsel kamusal yapılar gelmektedir. Biz son iki hizmete hatırlatma kabilinden değineceğiz, ama ulaşım hizmetlerini yazının hacminin elverdiği oranda detaylı anlatmaya çalışacağız.

15 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen hizmetler evrensel standartlarda bir reformdur. Halkımız daha önceki hiçbir dönemde bugünkü kolaylıkta, bugünkü rahatlıkta sağlık hizmetlerine erişme şansı bulamamıştır. Bugün hemen her vatandaş en küçüğünden en büyüğüne her türlü sağlık sorunu için devletin sunduğu ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde ve ilaç alımlarında bürokratik işlemler eskiye oranla asgariye indirilmiştir. Sağlık hizmetleri sadece hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında değil, birçok kronik hastalıkta evlerde de verilmeye başlanmıştır. Yoksul ya da yeterli geliri olmayan hastalara ve bakıcılarına devlet maaş bağlamaktadır ki bu bizim gibi bir ülke için 15 sene önce hayali bile kurulamayacak bir yenilik ve hizmettir. Bütün bu hizmetlerin ağır finansmanını AK Parti hükümetleri hiç şikâyet etmeden karşılamaktadır.

Kısaca değineceğimiz ikinci hizmet ise kamusal yapılardır. Son 15 yılda Türkiye’nin birçok il ve ilçesine çok modern ve son derece işlevsel kamu binaları kazandırılmıştır. Bunlar arasında 5 yıldızlı otel standardındaki hastane binaları, evrensel standartları aşan ölçülerdeki adliye sarayları, dev boyutlardaki okul ve üniversite kampüsleri ilk akla gelenlerdir. Bunlara enerji alanındaki yatırımları, savunma sanayiindeki hamleleri vb. eklersek karşımıza fiziki olarak geçmişle mukayese edilemez boyutta bir kalkınmış ülke tablosu çıkmaktadır.

15 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sadece ulaşım alanında gerçekleştirilen hizmetler, işletmeye açılan oto yollar, dubleyollar, hızlı tren hatları, bunlar için yapılan tüneller, viyadükler, geçitler ve ülke genelinde inşa edilen havaalanları; daha önceki bütün devirlerden 2002 yılına kadar yapılanlardandaha fazladır.

Son 15 yıldır yapılan ulaşım yatırımlarına ve bunlar üzerinden gerçekleştirilen ulaşım hizmetlerinebiraz daha yakından bakınca Türkiye’nin nereden nereye geldiğini anlamak ve kavramak daha kolay hale gelir.

Tarih boyunca maddi uygarlığın en önemli kriterlerinden biri ulaşım kolaylığı ve bunun da biricik aracı olan “yol” olmuştur.

Kendisinden sonraki her devirde uygarlık simgesi olarak görülen ilkçağın ünlü emperyalRoma devleti, fethettiği her ülke, her coğrafya için ilk iş olarak oraları Roma’ya bağlayacak yollar yaparmış. “Ne yaparsan yap aynı yere ulaşırsın” anlamında bugün de kullanılan “Bütün yollar Roma’ya çıkar!” lafı işte o günlerden kalmadır.

Yol, gerçekten uygarlık demektir. Ülke kalkınmasında en temel, ama en pahalı yatırımdır. Ülkeyi diğer ülkelere, ülke dâhilindeki meskûn mahalleri birbirine bağlayan rahat, konforlu yollar olmadan başka alanlarda gerçekleştirilen imar çalışmalarının beklenen sonucu vermesi, topluma ve ekonomiye istenen katkıyı sağlaması mümkün değildir.

Son 15 yıldır bu bilinçle davranılmış; oto yollar katlanmış, duble yollar 5 bin kilometrelerden 25 beş bin kilometrelere ulaşmıştır.

 Marmaray ve Avrasya Tüneli ile ilgili görsel sonucu

Asya ve Avrupa’yı İstanbul Boğazının dibinden birbirine bağlayan iki eser, Marmaray ve Avrasya Tüneli,tarihi hayalleri gerçekleştiren,her Türk’ün kendileriyle gurur duyacağı, evrensel ölçekte mimari eserlerdir. Bu iki eserin İstanbullulara sağladığı rahatlık ve konfor, başka hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek kadar yüksektir. Her iki eser de İstanbul’un iki yakasında yaşayan insanlarınkötü hava koşulları dolayısıyla zaman zaman mahkûm oldukları çaresizlikleri tamamen ortadan kaldırmıştır. Artık her hal ve durumda iki yaka arasındaki ulaşım 24 saat aktiftir. Bunun sağlanmış olması gerçekten övünülecek bir gelişme ve başarıdır.

İstanbul YHT ile ilgili görsel sonucu

Sözünü ettiğimiz dönemde demiryollarına da ağırlık verilmiş, kullanımdaki mevcut bütün hatlar elden geçirilmiş;Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul YHT (yüksek hızlı tren)’lerle birbirine bağlanmış; yine Ankara merkez olmak üzere Sivas, Afyon, Bursa, İzmir’in de YHT’ye kavuşması çalışmaları ilerlemiştir. 2023’e kadar Türkiye nüfusunun yarısının YHT’den yararlanması planlanmıştır.

Osman Gazi Köprüsü ile ilgili görsel sonucu

Ülkeyi batıdan doğuya, kuzeyden güneye oto yollarla kat etme ve her il ve ilçeyi duble yollarla birbirine bağlama çalışmalarında çok büyük mesafeler alınmış bulunmaktadır.

İstanbul İzmir arasını 3,5 saate indirecek olan oto yolun en büyük ünitesi olan İzmit Körfezi üzerindeki Osman Gazi Köprüsü 2016 yazında hizmete girmiş ve İstanbul Batı Anadolu arasındaki ulaşımda çok büyük kolaylık sağlamıştır.

Osman Gazi Köprüsü de, İstanbul Boğazı üzerindeki 3. köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de bazı ölçü ve özellikleriyle dünyada 1 numaradır.

Bu yatırımların bir parçası olarak yine son 15 yılda dünyanın en büyük ve en uzun tünelleri projelendirilmiştir. Bunların bir bölümü hizmete sokulmuş, bir bölümünde de sona yaklaşılmıştır.

Ovit Dağı Tüneli ile ilgili görsel sonucu

Bu bağlamda olmak üzere, Doğu Anadolu’da Karadeniz kıyısındaki Rize, Trabzon gibi şehirlerle başta Erzurum olmak üzere içerdeki diğer şehirlerin kış şartları dolayısıyla aylarca kesilen ulaşımı, 2017’de bitirilecek olan14300 metre uzunluğundaki ve 2650 metre rakımlı Ovit Dağı Tüneliyle kesintiye uğramadan 12 ay işleyecektir.

Ilgaz Dağı Tüneli ile ilgili görsel sonucu

Tünel bitince Rize Erzurum arası 2 saate inecektir. Bu tünel Türkiye’nin en uzun ve en yüksek tünelidir. Yine Orta Karadeniz’de Kastamonu, Çankırı ve Ankara arasındakış aylarında Ilgaz Dağı engeli yüzünden çok zor ve gecikmeli olarak gerçekleşen ulaşım çilesi, 26.12.2016’da hizmete sokulan Ilgaz Dağı Tüneliyle bitmiştir.

Söz konusu bu iki tünel Türkiye’nin en büyük ve en uzun iki tüneli olduğu gibi dünyanın da sayılı tünelleri arasındadır.

Bolu Dağı Tüneli ile ilgili görsel sonucu

Son yıllara kadar Türkiye’nin en büyük ve en önemli tüneli olan Bolu Dağı Tüneli, Ilgaz Tünelinin yarısı kadardır.

Bu uzunluktaki bir tünel bile AK Parti iktidarlarına kadar bitirilememiş;bitirmekten ümit kesilmiş; yapılan harcama boşa gitmesin diye patates gibi bazı tarım ürünlerinin saklanması için depo olarak kullanılması dahi düşünülmüştür.

AK Parti iktidarı kendisinden önce başlanıp yarım bırakılan bu tünele de el atmış, kısa zamanda bitirerek devreye sokmuştur. 6 kilometrelik Bolu Dağı Tünelini yıllarca bitiremeyen Türkiye’den 2016 yılında 60 kilometre tüneli bitirecek Türkiye’ye gelinmiştir.

Yakın zamanlara kadar özellikle kışları 8-10 saatte ulaşılan Giresun Bayburt arası bugün 1 saatte kat edilmektedir. Türkiye genelinde birçok merkez için de bu gerçek geçerlidir. Eskiden bir yerden bir yere günlerce, saatlerce süren yolculuklar bugün saatlere dakikalara inmiştir.

Bugün bütün Türkiye sathında binlerce noktada büyüklü küçüklü yol, köprü, tünel vb. çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Hemen her proje öngörülen zamanda bitirilmektedir.

2002 yılında bir bölümü ilkel şartlarda hizmet veren 25 hava limanından bugün hepsi modern şartlarda hizmet veren 55 hava limanına ulaşılmıştır.

üzere deniz üzerine yapılan hava limanı ile ilgili görsel sonucu

Coğrafyası dolayısıyla hava limanı ümidi taşımayan illere bile hava limanı yapılmıştır. Bunun sadece Türkiye için değil, dünya için bile göz alıcı bir örneği, Ordu ve Giresun illerine hizmet vermek üzere deniz üzerine yapılan hava limanıdır.

3. havalimanı ile ilgili görsel sonucu

Hava ulaşımının en büyük eseri ise İstanbul’da yapılmakta olan 3. havalimanıdır. Bu havalimanı sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en büyük havalimanıdır.

Bu ülke daha önceki hiçbir dönemde benzeri görülmemiş boyutlarda konforlu ulaşım imkânlarına kavuşturulmuştur ve bu konudaki çalışmalar aralıksız sürmektedir.

Türkiye’yi her alanda mamur (bayındır, kalkınmış) bir ülke haline getirmek için laf değil, iş üretilmektedir. Bu dönemin temel ilkesinin Ziya Paşa’nın,“Âyinesi (aynası) iştir kişinin lafa bakılmaz”sözü olduğuna hiç şüphe yoktur.

İsmail ÖZCAN

Eğitimci – Yazar

trt.tv

İsmail ÖZCAN
İsmail ÖZCAN
İsmail Özcan: Eğitimci/Yazar : İsmail Özcan, Kastamonu’da doğdu. 1970 yılında İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve öğretmen olarak göreve başladı. İstanbul’un resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında 41 yıl fiilen öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. İsmail Özcan’ın din, dil ve edebiyatla ilgili 15’ten fazla yayımlanmış kitabı bulunmaktadır. 1985 - 2000 yılları arasında 8 yıl Milliyet’e, 5 yıl Posta’ya, 3 yıl da Sabah’a Ramazan yazıları yazdı. 1991’de Milliyet’e 400 sayfalık bir İslam Ansiklopedisi, Sabah ve Günaydın gazetelerine de bir düzine kitap ilaveleri hazırladı. Şimdilerde çeşitli ulusal gazetelere ara ara yazılar yazmakta ve kitap çalışmalarına devam etmektedir. İsmail ÖZCAN, Yazar, Öğretmen,, Araştırmacı-Yazar, Eğitimci, Yazar,. Bildiği Diller, Mezhebi. Arabça, Farsça,, İtikadı: ... İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) bitirerek (1970) öğretmenliğe başladı. Yirmi beş yıl çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir