Gündem

Rapor: Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Kayyum atanan belediyelerin PKK Terörü ile mücadeledeki rolü” konusunda hazırlanan raporu değerlendirdi.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, ile ilgili görsel sonucu
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran
Prof. Dr. Burhanettin Duran, ayrılıkçı PKK terörüyle mücadelede on yılları geride bırakan Türkiye’nin 2015 yazı ile beraber tekrar şiddetli bir terör dalgasının hedefi olduğunu, bu son süreci önceki dönemlerden ayıran temel özelliğin PKK’nın bölgedeki DBP’li belediyelerin kaynaklarını uygulamaya koyduğu terör kampanyası için seferber ettiğini söyledi.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Nitekim söz konusu belediyeler gerek tek taraflı sözde özerklik ilanları gerekse finansal ve lojistik imkanlarını PKK’ya sunmalarıyla terörle mücadele konusunda ihmal edilemeyecek bir konumda olduklarını göstermişlerdir. Sonuç itibarıyla Türkiye güvenlik güçleri PKK ile silahlı mücadeleyi sürdürürken söz konusu DBP’li belediyeler de terörle mücadele kapsamına alınmış ve bu kapsamda 2016 Eylül’ünde bu belediyelere kayyum görevlendirmeleri yapılmaya başlanmıştır” dedi.
“2016’dan bugüne süren kayyum görevlendirmeleri Türkiye için terörle mücadelede yeni bir uygulamadır ve veriye dayalı, sistematik bir çalışma konusu olmalıdır” diyen Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Elinizdeki bu rapor böyle bir amaca hizmet etmektedir. Rapor, kayyum atamalarına giden süreçte DBP’li belediyelerin PKK tarafından seferber edilmesini, kayyum atamaları sürecini ve görevlendirmeler sonrası terörle mücadele bakımından atılan adımları sırasıyla incelemektedir” ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, Raporu kaleme alan Alptekin ve İlhan Sur, Cizre, Yüksekova, Kızıltepe gibi terörle mücadele açısından pek çok kritik yerleşkede saha çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, Saha çalışması kapsamında yaptıkları saha gözlemleri ve yereldeki aktörlerle gerçekleştirdikleri mülakatları, ikincil kaynakları tarayarak zenginleştirmiş ve terörle mücadelede kayyum görevlendirmelerinin rolünün bir dökümünü bu raporla yaptıklarını açıkladı.
Raporun öncelikle görevlendirilen kayyum belediyelerin KCK/PKK yapılanmasına karşı aldığı güvenlik güçlerini destekleyici tedbirleri ele aldığını hatırlatan Prof. Dr. Burhanettin Duran, bu bağlamda PKK’nın söz konusu belediyeleri kullanarak elde ettiği gelirin, lojistik desteğin, militanların ve propaganda imkanının kesilmesinde hangi yöntem ve araçların ne şekilde kullanıldığı konuların irdelendiğini kaydetti.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Raporda ikinci olaraksa kayyum belediyelerin topluma yönelik politikaları özellikle sunulan ekonomik ve sosyal hizmetler ele alınmıştır. Raporda ekonomik hizmetler arasında altyapı iyileştirme, yatırım çekme, istihdam yaratma faaliyetleri tartışılmaktadır” dedi.
Bölge halkına yönelik geliştirilen sosyal politikalar ile ilgili olarak ise bölge insanının can ve mal güvenliğinden endişe duymayacakları, PKK tehdidinden ve propagandasından etkilenmeyecekleri bir düzenin kurulma aşamaların değerlendirildiğine değinen Prof. Dr. Burhanettin Duran, bir açıdan bölgenin rehabilitasyonu sayılabilecek bu süreçte terör örgütünün daha kolay ulaştığı kesimlerden genç yurttaşlara yönelik kayyum belediyelerce sunulan sosyalleşme, eğitim ve gezi faaliyetlerinden bahsedildiğini belirtti.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Süreci kronolojik olarak analiz ederek dönemlendiren, her dönemin iç dinamiklerini özetleyen ve değerlendiren bu rapor normatif, yol gösterici bir değerlendirme de içermektedir. Raporu kaleme alan Alptekin ve İlhan kayyum yönetimleri altındaki söz konusu yerleşkelerdeki potansiyel risk unsurlarını tespit etmiş ve bu risklere yönelik atılabilecek yapıcı adımları maddelendirmişlerdir” dedi.
Söz konusu risklere yönelik bir dizi önerileri de getiren raporun özellikle üç konunun altını çizdiğini açıklayan Prof. Dr. Burhanettin Duran, “İlk olarak gerekli ve meşru güvenlik önlemlerinin sivil yaşamı aksatmayacak ve kamu görevlileri ile hizmet alan vatandaşlar arasında bir duvar örmeyecek şekilde planlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. İkinci bir husus olarak görevlendirilen kayyumlar ile yerel siyasiler ve kanaat önderlerini siyaset mekanizmasının içine alacak ancak sadece çıkar odaklı yaklaşan unsurları dışarıda tutacak bir yönetime özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bir üçüncü ve temel bir konu olarak da tekil kayyum tecrübelerinin etkin bir şekilde paylaşımı, kayyumlar arası net bir koordinasyon ve kayyumlar üzerinde şeffaf bir denetim mekanizmasının önemine değinilmiştir” ifadesini kullandı.
‘Umulur ki “Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü” raporu Türkiye’nin terörle mücadelesinde daha önce denemediği kayyum görevlendirmelerini amacına uygun ve başarılı bir şekilde sürdürmesine yardımcı olacaktır’ diyen Prof. Dr. Burhanettin Duran, Politika odaklı bu işlevinin yanı sıra bu raporun terör literatüründe birincil veri ve ikincil kaynakları harmanlayan önemli bir çalışma olarak da yerini alacağını kaydetti..
HABER : Ataner YÜCE
KAYNAK : SETA, UHA HABER
NOT: ‘Kayyum atanan belediyelerin PKK Terörü ile mücadeledeki rolü’ raporunu yakında özet olarak yayınlayacağız. 

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir