Türkiye

Perspektif: Yeni Asker Alma Sistemi -4-

UHA HABER / Eğitim ve sosyal hayat bağlamında yeni askerlik sisteminin yasalaşması sonrası vatandaşların eğitim tercihlerinde değişiklikler olması beklenmelidir. Nitekim halen uzaktan eğitim tercihinde bulunan vatandaşların yeni sistemle doğrudan askerlik görevini ifa etmeleri ön plana çıkacaktır.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ile ilgili görsel sonucuLiselerden mezuniyet sonrası üniversiteye girmeyen veya giremeyen gençler en geç yirmi iki yaşında silahaltına alınacaktır. Ancak meslek liselerinde erteleme yaşı yirmi beş olacağı için meslek liselerine talebin artması mümkün hale gelecektir.
Eğitim ile askerlik sisteminin entegre alanlar olduğu dikkate alındığında yeni askerlik yapısının uygulanmaya başlamasıyla eğitim üzerindeki etkilerin tahayyül edilmesi, toplum ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak tedbir alınması gerekmektedir.
Öte yandan profesyonel askerlik sistemine geçiş gençler arasında işsizlik sorununa alternatif çözüm üretebilecektir.
SONUÇ
Halen bir tasarı niteliğinde olan ve hukuki düzenlemeler sonrası yürürlüğe girecek yeni askerlik sisteminin Türkiye’nin savunma ihtiyaçları ile vatandaşların taleplerinin uzlaştırılması istikametinde önemli bir adım olduğu aşikardır. Ancak yeni askerlik sistemi sadece yükümlülük esasına dayanan askere alma üzerine kurgulanmamış, profesyonel orduya geçişe imkan sağlayacak, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir “sistem”e evrilmiştir.
Vatandaşa askerlik görevini ifa ederken geniş yelpazede seçim yapma tercihi sunulmuş, bedelli askerliğin sürekli hale getirilmesi ve kurala bağlanmasıyla genç nüfusun özel durumunu ve niteliklerini dikkate alarak hayatını şekillendirmede önü açılmıştır. Aynı zamanda TSK’nın görev etkinliğini artıracak personel temin ve yetiştirilmesine yönelik düzenlemeler öngörülmüştür.
Öte yandan yeni askerlik sisteminin toplumun farklı alanlarında ortaya çıkabilecek yan etkilerine yönelik araştırmaların yapılması gerekmektedir. (bitti)
***
Murat Aslan

Murat Aslan

Araştırmacı , Güvenlik, Ankara
1991 yılında Kara Harp Okulu’nun Yönetim Bölümünden mezun oldu. TSK bünyesinde muhtelif görevler aldı. Aynı dönem içinde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; 2006-2010 yılları arasında yüksek lisans, 2011-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Başkent ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif dersler vermeyi müteakip, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden kadro alarak öğretim üyesi oldu. Savunma ve güvenlik çalışmaları kapsamında güç kavramı, istihbarat ve propaganda kavram ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

(UHA) Uluslararası Haber Ajansı / ANKARA

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir