Gündem

Perspektif: Yeni Asker Alma Sistemi -3-

UHA HABER / Yapılacak düzenlemelerde askerlik hizmetinin ertelenmesinde yaş sınırlamaları tekrar tespit edilmiştir.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ile ilgili görsel sonucuBu çerçevede lise mezunu bir vatandaşın askerlik ertelemesinde yaş sınırı yirmi dokuzdan yirmi ikiye çekilirken endüstri meslek liseleri için söz konusu yaş yirmi beş olarak tespit edilmiştir.
Öte yandan erteleme yaş sınırının yirmi olarak belirlenmesi meslek liseleri dışındaki liselerden mezun ancak üniversite sınavını kazanamayan veya istediği bölüme yerleşemeyen vatandaşlar için zaman tahdidi anlamına gelmektedir.

Lise eğitimi alan vatandaşların liseden on dokuz yaşında, ilaveten hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin yirmi yaşında mezuniyetleri nedeniyle en geç yirmi iki yaşına kadar meslek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Diğer yandan meslek liselerinden mezun olanların erteleme yaşının yirmi beş olması yoluyla mesleki yeterlilik kazanmalarının önü açılmıştır.

Meslek yüksekokulu ve lisans eğitimi alanlar için yirmi dokuz olan erteleme yaşı sınırı yirmi sekize, lisansüstü için otuz beşten otuz ikiye, doktora ve tıp eğitimi için otuz beş yaşında sabit tutulmasına ve sporcular için yönetmelikler dahilinde otuz sekizden otuz beş yaşa indirilmesine yönelik düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Yükümlülere askerlik hizmeti esnasında veya sonrasında tanınan sosyal haklar özendirici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yükümlülük esnasında harçlık ve maaş alınması maddi durumu uygun olmayan ve ailelerini geçindirme sorumluluğu bulunan askerler için önemli bir imtiyazdır.
Nitekim muhtaç durumdaki asker ailelerine yardımın öngörülmesi sosyal devlet anlayışının gereği olarak algılanmalıdır. Ayrıca TSK’nın personel temin faaliyetlerinde yapılan sınavlarda ilave puan hakkı tanınması askerliği özendirebilecektir.
Ücretsiz toplu taşıma yükümlülerin moral ve motivasyonuna katkıda bulunabilecektir. Askerlik sonrasında tanınabilecek hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, iş kurma desteği ve hizmet süresi kadar sağlık sigortası yeni haklar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan bu hususların farklı kanunlarda düzenleme yapılmasını gerektirdiği bilinmelidir. Görüldüğü üzere askerlik hizmetinde TSK’nın ihtiyacı, yükümlünün tercihi ve sivil yaşamın gerekleri arasında bir denge kurulması arzulanmıştır.
Nitekim Türkiye’nin profesyonel asker ihtiyacına yönelik teşvik edici tedbirler alınırken yükümlü askerliğin esnek bir yapıya kavuşturulması, kuralların basitleştirilmesi ve anlaşılır hale getirilmesi, aynı zamanda bedelli askerlikle ilgili dönemler halinde alevlenen tartışmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
YENI ASKERE ALMA SISTEMI SONRASI BEKLENEN ETKILERIN YÖNETIMI
Yeni askerlik sisteminin hukuki düzenlemeler sonrası yasalaşması ve uygulanmasıyla birtakım tartışmaların başlaması ve gündelik hayatın farklı alanlarında da düzenlemeye gidilmesi gereklidir.
Bu çerçevede yeni sistemin askerlik mesleğini düzenleyen kanun ve yönetmelikler yoluyla askerlik mesleğinde, düzenlemelerin tamamlayıcı unsuru olarak değerlendirilebilecek seferberlik sisteminde, yapılacak yeni düzenlemenin sonuçları bağlamında eğitim sistemi ve sosyal yaşamda değişikliklere yol açması ve yeniden düzenlemeler yapılması beklenmelidir.
Askerlik mesleği bağlamında tasarlanan askerlik sisteminin mevcut asker alma sürecine olumlu katkıları olacağı görülmektedir. Ancak her durumda askerliğin Türkiye’nin halen tecrübe ettiği güvenlik ortamı dikkate alınırsa tercih edilebilir olması için personelin sosyal ve özlük haklarının cezbedici hale getirilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda TSK’ya kazandırılan personelin asgari nitelikleri personel seçiminde esas alınırken tespit edilen başarı kriterleri doğrultusunda personelin uygun niteliklerini sürdürmesi hem teşvik edilmeli hem de izlenmelidir. Bu nedenle özlük haklarında rütbe ve görev dikkate alınarak TSK’da kalmayı özendirici bir kademelenme ortaya konmalıdır.
Öte yandan yedek astsubaylık ve maaşlı kıt’a hizmeti gibi yeni ihdas edilen görev alanlarının TSK’da özlük haklarının düzenlenmesine fırsat açtığı görülmektedir.
Profesyonel orduya geçişte sıçrama taşı niteliğindeki yükümlü askerliğin yüksek standartlarla, görev odaklı ve tali işlerden ziyade asli görev olan muharebe yeterliliği üzerine yoğunlaşması tasarlanmalıdır.
Nitekim yapılması planlanan düzenlemeler nitelikli personelin seçimine yönelik kurgulanmıştır. Bu nedenle personel temini, yetiştirilmesi ve istihdamı için daha geniş yelpazedeki düzenlemelere önümüzdeki günlerde çalışılmaya başlanacaktır.
Söz konusu sistemin FETÖ gibi yasa dışı oluşumların TSK’ya sızmasını önleyecek şekilde düzenlenmesi ve tüm süreçlerin liyakate dayalı kişisel nitelikler ve idarenin ihtiyaçları üzerine inşa edilmesi sürdürülmelidir.
Yeni askerlik yapısının kanunlaşmasına paralel olarak askerlik mesleğinin yükümlülük sonrası uzanımı olan seferberlik sisteminin harbe hazırlık düzeyinin her zaman üst düzeyde tutulması amacıyla gözden geçirilmesi gerekecektir.
Yükümlülüğünü tamamlamış sivil vatandaşlar ile araç ve malzemelerin harp görevlerine hazır bulundurulmasını sağlamak için belirli zaman aralıklarıyla bir araya gelen ve belirlenmiş dönemlerde eğitim yapan personel ve birliklere dayalı seferberlik sistemini Batı orduları halen uygulamaktadır.
Yeni askerlik sistemiyle bedelli askerlik dahil yükümlü erbaş/er, yedek astsubay ve yedek subaylar ile TSK’dan ayrılmış muvazzaf personelin dinamik sefer görevi anlayışıyla yarı asker yarı sivil bir hayata hazır olmaları için tedbir alınması Türkiye’nin harbe hazırlığına olumlu etkide bulunabilir. (devam edecek)
***
Murat Aslan

Murat Aslan

Araştırmacı , Güvenlik, Ankara
1991 yılında Kara Harp Okulu’nun Yönetim Bölümünden mezun oldu. TSK bünyesinde muhtelif görevler aldı. Aynı dönem içinde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; 2006-2010 yılları arasında yüksek lisans, 2011-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Başkent ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif dersler vermeyi müteakip, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden kadro alarak öğretim üyesi oldu. Savunma ve güvenlik çalışmaları kapsamında güç kavramı, istihbarat ve propaganda kavram ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

(UHA) Uluslararası Haber Ajansı / ANKARA

Tuba Nur TÜRKELİ
Tuba Nur TÜRKELİ
Tuba Nur Türkeli 24.08.1989 yılında Almanya'nın başkenti Berlin kentinde dünyaya geldi. Liseye kadar Almanya'da okudu. 2009-2013 yılları arasında Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde gerçekleştirdi. 2014-2017 yılları arasında Yüksek Lisans eğitimini Almanya'nın Nürnberg kentinde Friedrich-Alexander-Üniversitesi'nin Beşeri/Sosyal Bilimler ve Teoloji Fakültesi'nde uzmanlık alanı olarak Siyaset Bilimini seçtiği Ortadoğu Çalışmaları bölümünde tamamladı. Çeşitli kuruluşlarda mesleğiyle ilgili staj ve çalışma imkanı buldu. NSU terör örgütüyle ilgili yaptığı, haber ve araştırmaları birçok medyada yayınlandı. Bir dönem T.C Berlin Büyükelçiliği'nde de staj yaptı. Anadil seviyesinde Almanca ve iyi derecede İngilizce biliyor.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir