Gündem Türkiye

Perspektif: Yeni Asker Alma Sistemi -2-

UHA HABER / Yükümlü Erbaş/Er, Yedek Astsubaylık, Yedek Subaylık
Yeni askerlik sisteminde yükümlü erbaş/er, yedek astsubaylık ve yedek subaylık şeklinde tanımlanan yükümlü kaynakları askerlik hizmetinin ifasında üç ana kategori olarak öngörülmüştür.
Yedek astsubaylığa hak kazanan vatandaşların aynı zamanda erbaş/er olmak suretiyle bir ay askerlik sonrası bedelli veya altı ay hizmet sonrası terhis olma imkanı mevcuttur.
Aynı şekilde yedek subaylığa hak kazanan vatandaşlara kadro sayısı nedeniyle kontenjan sorunu olması halinde bedelli askerlik yanında hem yedek astsubay hem de yükümlü erbaş/er olma imkanı tanınmaktadır. Böylece vatandaş kişisel gelişim planına veya meslek durumuna göre tercihte bulunabilecektir.
Bedelli askerlik ücretinin kurala bağlanması da yükümlülerin askerlik hizmeti öncesinde tasarruf yoluyla gerekli maddi birikimi yapmasına olanak tanımaktadır.
Yükümlü kaynaklarından erbaş/erlere yönelik düzenlemelerde bedelli askerler dahil olmak üzere bir ay zorunlu temel askerlik eğitimi ön plana çıkmaktadır.
Bu eğitim esnasında askerlik nosyonu kazandırma, silah tutma ve atış yapma gibi yeteneklerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Temel eğitimin sonunda erbaş ve erlerden bedelli askerlik tercihinde bulunanların terhisi mümkün kılınırken diğerlerinin beş ay daha askerlik hizmeti ifa etmesi ve temel askerlik dahil altı ayın sonunda eğer isterse ilave altı ay boyunca maaşlı olarak askerlik yapmasının önü açılmaktadır.
İş sorunu yaşayan gençler için maaş alınabilecek altı aylık süre iş kurma, evlilik veya borç ödeme gibi maddi külfet getiren sorunların çözülmesine yardımcı olabilecektir.
Bu süreç neticesinde sözleşmeli erbaş ve er olmanın önü açılmaktadır.
Böylece TSK’nın profesyonel asker ihtiyacı karşılanırken iş sorunu yaşayan gençlerin düzenli maaşa kavuşması sağlanmaktadır. Ancak sözleşmeli asker seçiminde idare ile yükümlünün karşılıklı tercihleri devreye girecek, idare nitelikli personeli seçmeye çalışırken yükümlü erbaş/er eğer isterse sözleşme imzalayacaktır.
Her halükarda yükümlü erbaş/erin ilk altı aylık askerlik hizmeti sonrasında meslekte yükselebilmek için maaş alacağı ikinci altı ay ve sonrasında sözleşmeli dönemde kendini geliştirmesi, askerlik mesleğini özümsemesi, öngörülen nitelikleri kazanması ve disiplin seviyesini muhafaza etmesi gerekmektedir. Nitekim sözleşmeli erbaş/erlere astsubaylık ve subaylık yolu açılması sözleşmeli personel arasında nitelik bağlamında rekabeti ön plana çıkaracaktır.
TSK için yeni bir olgu olarak ortaya çıkan yedek astsubaylığın meslek yüksekokulu mezunu yükümlüler için yüksekokul eğitimleri boyunca kazandıkları teknik yeterliliklerden faydalanılması amacıyla tasarlandığı görülmektedir.
Teknik hizmetlerde uzmanlık gerektiren ve bir meslek eğitimini zorunlu kılan kadrolar yedek astsubaylık yoluyla ikame edilecektir. Yüksekokul mezunu yükümlü vatandaşların yedek astsubay olmak istemeleri halinde iki aylık temel eğitimlerinde temel askerlik yanında hizmetleri boyunca atanacakları kadronun gerektirdiği temel nitelikleri kazanmaları gerekmektedir.
Müteakiben yükümlü vatandaş yedek astsubay olarak on aylık hizmetini ifa edecek ve isterse terhis olacak ya da astsubaylığa geçiş yapabilecektir. Astsubaylık kadrosunu almayı müteakip gerekli nitelikleri taşıması ve sınavlarda başarı göstermesi halinde subaylığa geçiş imkanı tanınmaktadır.
Yedek subaylık TSK için yeni bir kavram olmayıp lisans mezunu vatandaşların önceki dönemde de ifa ettiği yükümlülük çeşididir. Geçtiğimiz dönemde TSK’ya yükümlüler arasından kadro sayısı kadar yedek subay alınırken kadro fazlası olan askerler “kısa dönem” şeklinde altı ay süreyle askere alınmıştır. Ancak yeni sistemle kısa dönem askerlik sonlandırılmakta, onun yerine yükümlü erbaş/erlik getirilmektedir. Dolayısıyla lisans eğitimi almış vatandaş idarenin ihtiyacı nispetinde yedek subaylık yapabilecektir.
İhtiyaç fazlası yükümlü bedelli askerlik yanında yine ihtiyaç nispetinde belirlenen kadro sayısı dikkate alınarak yedek astsubay veya yükümlü erbaş/er olabilecektir. İki aylık temel askerlik döneminde temel askerlik eğitimi yanında küçük birlik komutanlığının gerektirdiği niteliklerin kazandırılması beklenmektedir.
Müteakip on aylık hizmet süresinde maaş alınırken terhis olmak yanında uygun nitelikler taşıması halinde subay kadrosuna atanmanın önü açılmıştır.
Böylece lisans eğitimi almış nitelikli gençlerin herhangi bir meslek edinememeleri durumunda işsiz kalmalarının önüne geçilmiş, aynı zamanda TSK’nın subay ihtiyacının karşılanmasında kaynak çeşitliliğine gidilmiştir. (devam edecek)
***
Murat Aslan

Murat Aslan

Araştırmacı , Güvenlik, Ankara
1991 yılında Kara Harp Okulu’nun Yönetim Bölümünden mezun oldu. TSK bünyesinde muhtelif görevler aldı. Aynı dönem içinde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; 2006-2010 yılları arasında yüksek lisans, 2011-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Başkent ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif dersler vermeyi müteakip, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden kadro alarak öğretim üyesi oldu. Savunma ve güvenlik çalışmaları kapsamında güç kavramı, istihbarat ve propaganda kavram ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

(UHA) Uluslararası Haber Ajansı / ANKARA

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir