Türkiye

Perspektif: Yeni Asker Alma Sistemi -1-

UHA HABER / Yeni asker alma sistemine neden gerek duyuldu? Yeni asker alma sisteminin kapsamı nedir? Yeni asker alma sisteminin muhtemel etkileri nelerdir?

Yeni Askere Alma Sistemine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Türkiye son kırk yıldan bu yana terörizmle mücadele ederken özellikle bölgesel gelişmeler nedeniyle çok yönlü risk ve tehditlerle yüzleşmiştir. Böyle bir ortamda Türkiye kontrolü dışında gelişen bölgesel krizlerin yanı sıra PKK terörü ve 15 Temmuz hain kalkışması gibi dış destekli iç gelişmeler ile muhatap olmuştur. Söz konusu dönem içinde terörizmle mücadelenin etkin yürütülmesine yönelik personel politikaları gözden geçirilirken 15 Temmuz sonrası TSK’nın personel temin, yetiştirme ve istihdam politikaları yeniden değerlendirilmiş ve mevcut risk ve tehditlere mukabelede bulunabilecek profesyonel ve uzman personelin seçilmesi ve de yetiştirilmesine yönelik kapsamlı atılımlar yapılmıştır.
Personel temini ve yetiştirilmesine yönelik atılımlar devam ederken basın organlarında bedelli askerliği ön plana çıkaran haberlerin yoğunlaştığı görülmüştür. Bedelli askerlik kapsamında çeşitli gerekçelerle yaşı ilerlemiş ve kendi mesleklerine angaje olmuş vatandaşların talepleri seslendirilirken idarenin ihtiyaçları genellikle geri planda kalmıştır. Ancak bedelli askerliğin çağın değişen ihtiyaçları nedeniyle artık bir gereklilik haline geldiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle aşağıdaki ihtiyaçlara yönelik “askere alma sistemi” geliştirme çalışmaları başlatılmıştır:

  • Çağın ve ifa edilen (ve edilecek) vazifenin gerektirdiği profesyonel asker ihtiyacının karşılanması
  • Vatandaşların harp ortamına hazır olması doğrultusunda temel askerlik bilgilerini ve yeteneklerini kazanması
  • Vatandaşı mesleki kariyerinden uzun süre koparmayacak tedbirler alınması
  • Temel askerlik hizmetiyle birlikte bedelli askerliğin önceden ilan edilmiş belirgin kurallara tabi tutulması yoluyla zihinlerdeki belirsizliğin giderilmesi, bu çerçevede bedelli askerliğin tüm vatandaşların erişimine açık ve şeffaf bir uygulama haline dönüştürülmesi
  • Profesyonelleşen ve uzmanlaşan personel yapısına paralel Türkiye’nin savunma ihtiyaçları ile vatandaşların kişisel ve mesleki gelişim taleplerinin uzlaştırılması
  • Mevcut yükümlülük hizmetiyle TSK’nın personel temin ve yetiştirme politikalarının uyumlu hale getirilmesi, bu kapsamda uzun vadeli personel temin ihtiyaçlarının özendirici tedbirlerle karşılanması

Yeni Asker Alma Sisteminin Kapsamı 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Anadolu Ajansı’nda açıklanan ve kamuoyuna “yeni askerlik sistemi” adıyla tanıtılan modelde sunulan seçeneklerin yükümlü tarafından seçilmesine imkan tanıyan, sürdürülebilir karakterde, esnek yapıda, profesyonel askerliğe yönelik olanaklar yaratan ve vatandaşın kariyer tercihlerine saygı gösteren entegre bir askerlik sistemi ortaya konduğu görülmektedir. Bu çerçevede askerlik sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda şu hususların öne çıktığı bir sisteme geçişin amaçlandığı söylenebilir:
•Elastiki bir anlayışla yükümlüye eğitim seviyesine uygun seçenekler sunma ve tercih olanağı tanıma
•Profesyonel askerliğin önünü açma, bu kapsamda personel niteliklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi sonrası gönüllü olanlar arasından nitelikli personel teminine yönelik tedbir alma
•Yükümlülük esasına göre askerlik yoluyla vatandaşa temel askerlik bilgisinin verilmesini amaçlama, ayrıca profesyonel birliklerin gerektiğinde yükümlü personelle takviye edilmesini hedefleme
•Basit, açık ve anlaşılır kurallar bütünüyle askerlik sisteminin adil, sürdürülebilir ve sürekli olmasını sağlama

•Nihayetinde harbe hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarma Yeni askerlik sisteminin genel hatları incelendiğinde öncelikle yükümlü kaynağının beş farklı kategoriye ayrıldığı ancak söz konusu kategoriler arasında geçişkenlik sağlandığı görülmektedir. Nitekim eğitim seviyeleri bağlamında yüksek eğitim alamamış vatandaş askerlik hizmetini yükümlü erbaş/er şeklinde ifa ederken yüksek eğitim seviyesine sahip vatandaşın da erbaş/er sıfatıyla askerliğini daha kısa sürede tamamlayabilmesinin önü açılmış ve tüm yükümlülere bedelli askerlik yapma imkanı tanınmıştır. Dövizli askerlik uygulamasında devlete ödenecek ücretin tespiti dışında bir değişikliğe gidilmemiştir. Yeni askerlik sisteminin belirgin özelliği profesyonel askerliğe geçişin ve uygun niteliklere haiz yükümlünün TSK bünyesinde istihdamının önünün açılmasıdır. Türkiye’deki işsiz gençler için iş fırsatı yaratan uygulama bir yandan yükümlünün bizzat amiri tarafından değerlendirilmesine, diğer yandan yükümlünün de askerlik hizmetini motivasyonla icra etmesine neden olabilecektir. Ayrıca askerlik hizmeti esnasında ve sonrasında sağlanan harçlık/maaş, hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, iş kurma desteği ve sağlık sigortası gibi imkanlar askerlik hizmetini cezbedici hale getirmektedir. (devam edecek)

***
Murat Aslan

Murat Aslan

Araştırmacı , Güvenlik, Ankara
1991 yılında Kara Harp Okulu’nun Yönetim Bölümünden mezun oldu. TSK bünyesinde muhtelif görevler aldı. Aynı dönem içinde, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde; 2006-2010 yılları arasında yüksek lisans, 2011-2017 yılları arasında doktora eğitimini tamamladı. Akademik çalışmalar yapmak üzere TSK’dan, kendi isteğiyle, 2017 yılı Şubat ayında emekli oldu. Başkent ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif dersler vermeyi müteakip, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden kadro alarak öğretim üyesi oldu. Savunma ve güvenlik çalışmaları kapsamında güç kavramı, istihbarat ve propaganda kavram ve uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyeliği ile birlikte SETA Güvenlik Çalışmaları Araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

(UHA) Uluslararası Haber Ajansı / ANKARA

 

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir