Atıf Özgen Yazarlar

Osmanlı padişahlarını nasıl bilir siniz? (1)

Değerli okurlarım; Osmanlı Devleti kurulduğu yıl olan 1299 tarihinden son bulduğu 1922 yılına kadar, altı asrı geçen ömrü süresinde tarihe damga vurmuş, hanedanı oluşturan padişahlarıyla günümüzde de konuşulup tartışılan bir Türk devleti olmuştur.

Osmanlı Hanedanında yer alan padişahların; yaşam tarzları, eğitime ve sanata bakışları, kanunları, reformist uygulamaları, yönetim ve siyaset anlayışları; nihayet bilinmeyen insani yönleri sürekli merak konusu olmuştur.

Padişahlar, 1nci Osman’dan 2nci Murad’a kadar ‘BEY, unvanı ile 2nci Mehmet’ten sonra ‘SULTAN, unvanı ile anıldılar.

Günümüze kadar Osmanlı padişahlarının yaşamları sadece romanlara konu olmakta kalmıyor, az sayıda da olsa filmlere ve bugünlerde de halen devam eden televizyon dizilerinin konusu olmaya devam ediyor.

Osmanlı tarihi; geçmişimizi anlamak, yaşananlardan ders çıkarmak ve günümüz uygulamaları ile karşılaştırmak açısından sahip çıkmamız gereken bir miras adeta paha biçilemez bir hazine niteliğindedir.

Türkler tarihi boyunca güçlü devletler kurdu. Her Türk devletinin kuruluş ortamı, yaşam süresi ve tarihte bıraktığı izler ayrı birer araştırma konusudur.

Bu yazıda tarih ve genel kültür ansiklopedileri ile tarihimizi anlatan sanal ortamda hizmet veren internet sitelerinden yararlanmak suretiyle padişahların merak edilen değişik yönlerini yorumlamaya çalıştım.

Osmanlı’nın kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süreçte her padişahın yönetimi süresinde tarihte bıraktığı iz, o döneme ışık tutmakla kalmamakta, Osmanlı’nın gücü ile yükselme ve gerileme dönemini oluşturan nedenler konusunda bizlere fikir vermektedir.

  1. EĞİTİMLERİ VE SANATA TUTKUNLUKLARI AÇISINDAN PADİŞAHLAR

Osmanlı’nın kuruluş ve yükseliş dönemlerinde yer alan padişahların, yetişmelerine büyük özen gösterildiği eğitim ve yabancı dil öğrenmeleri konusunda bilinçli davrandıkları, sanata olan tutkunluklarında da ilgi çekici bir düzeye ulaştıkları anlaşılmaktadır.

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi’nin vasiyetnamesi bilime ve ilim ehline verilmesi gereken önemi yansıtmaktadır:

‘ İyice bilmeyince bir işe başlamayasın.

Ulemaya riayet eyle ki, din ve devlet işleri nizam bulsun.

Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet ve yumuşaklık göster.,

1nci Yıldırım Bayezid’in zamanın seçkin alimlerinden din eğitimi aldığı, 2nci Murad’ın alimleri koruyup himaye ettiği, Fatih Sultan Mehmet’i otoriter bir alim olan Molla Gürani’nin (1410-1488) yetiştirdiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın hocası Hayreddin Hızır efendiden tarih, fen, edebiyat ve din dersleri aldığı bilinmektedir.

Fatih’in en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman’ı kurması, yabancı bilginleri İstanbul’a getirtmesi, 4ncü Murad’ın bilimsel faaliyetlere önem vererek Osmanlı tarihinde ilk uçuş denemesini gerçekleştiren ve bir Müslüman Türk bilgini olan Hazerfen Ahmet Çelebi’ye (1609-1640) destek olması dönemlerinin önemli gelişmeleri arasında zikredilmektedir.

Fatih Sultan Mehmet’in 8 dil bildiği, 2nci Ahmet’in Farsça ve Arapça dersler aldığı, 5nci Murad’ın çok iyi Fransızca bilmesi de dil bilimine verilen önem açısından kayda değer bir husustur.

18nci Yüzyıl padişahlarından 1nci Mahmut’un sanat ve edebiyat meclislerinde sohbetlere katıldığı; 1nci Abdülhamit döneminde Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla Avrupai tarzda bir askeri mühendislik okulu açıldığını; 2nci Mahmut’un  1827 tarihinde İstanbul’da ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi kurduğu; 3ncü Ahmet’in de Avrupa’da ki gelişmeleri takip ederek matbaanın Osmanlı’ya gelmesi için çaba sarf ettiği tarihin kaydettiği gelişmeler arasında yer almıştır.

2.nci Mahmut ayrıca bilimi seven ve koruyan bir padişahtı. Osmanlı’yı gerek sosyal gerekse uygarlık açısından ileri bir ülke yapma çabası içindeydi.

2.nci Abdülhamit’in edebiyata büyük ilgi duyması, ülkede ilk kez kız okulları açtırması, Yıldız Sarayında çok büyük bir kütüphane kurdurması da eğitime verdiği önem açısından ifade etmek durumundayız.

Sanata olan tutkunluk açısından da padişahların çok yönlü oldukları, sanatı ve sanatçıları korudukları kendilerinin de bir sanat tutkunu oldukları anlaşılmaktadır.

Padişahların çoğu bir hobi olarak; mücevher işleri, oymacılık, marangoz ve doğramacılıkla ilgilenmiş, hattat olarak da birçok eser üretmişlerdir.

Padişahların bir kısmı da gençliklerinde; binicilik, yüzme, atıcılık ve güreş gibi spor dallarına ilgi duymuş; müzisyen olarak ta piyano ve tanbur çalıp ney üflemiş ve şarkı bestelemişti.

Yavuz Sultan Selim çok güzel ata biner iyi kılıç kullanırdı. Kanuni Sultan Süleyman  savaş teknikleri konusunda iyi bir eğitim görmüştü. 4ncü Mehmet ise ava düşkünlüğü nedeniyle ‘Avcı Mehmet, unvanı ile anılıyordu.

Şair unvanı ile şiir yazan padişahlarda değişik mahlaslar kullandı. Fatih Sultan Mehmet’in ‘Avni, 2nci Bayezid’in ‘Adni, Yavuz Sultan Selim’in ‘Selimi, Kanuni’nin ‘Muhubbi, 3ncü Murat’ın ‘Muradi, 3ncü Selim’in ‘İlhami, mahlası ile şiir yazdıkları bilinmektedir.

Sanata tutkun padişahlar; ülkede ilim, kültür ve sanat merkezleri inşa ettirdiler.

Fatih’in 1479 da İtalyan ressam Gentili Bellini’yi (1429-1507) İstanbul’a getirmesi, 3ncü Selim’in Klasik Türk Müziği dalında suzidilara, şevkefza, nevakürdi gibi makamları bulması, 1nci Abdülmecid’in Batı usulü alafranga beste yapması, 5nci Murad’ın iyi bir müzisyen olup çok sayıda şarkı bestelemesi sanata verilen önem açısından ifade edilmeye değer bir özelliktir.

NOT: Osmanlı padişahlarının değişik yönlerini tanıtan ikinci yazımızda padişahların; devlet yönetimi, siyaset ve reformist yanları üzerinde duracağız.

              Atıf ÖZGEN

(*) İnsani Değerler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi

Atıf ÖZGEN
Atıf ÖZGEN
Atıf ÖZGEN 1948 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de yaptı. Kayseri Lisesini bitirdikten sonra Yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1968-1973 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde eğitim gördü. Yüksek Matematikçidir.Mesleki yaşamı Sosyal Güvenlik Kurumunda geçti. Kurumdaki 40 yılı bulan görevinde İstatistikçi, Eğitimci ve Araştırma Şube Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Kurumun, Koordinasyon ve Bilgilendirme Dairesinde Rehberlik Merkezi Müdürü iken emekli oldu.Halen bir sivil toplum kuruluşu olan İnsani Değerler Derneğinin Kurucu üyelerinden olup, Dernekte Yönetim Kurulu Üyeliği yanında Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Demokraside Birlik Vakfının da üyesidir. Derneğin internet sitesindeki Köşesinde, yazar olarak konusu insanın maddi ve manevi yapısını ele alan makale ve sohbet türü yazıları yer almaktadır. Aynı yazılar (TÜHA) Türkuaz Haber Ajansı ve (UHA) Uluslararası Haber Ajansı' nın sitesindeki köşesinde de yayımlanmaktadır. Özgen evli ve iki çocuk babasıdır.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir