İnci Cevher UZGAŞ Yazarlar

Kitap: Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi

Seksenler_2019 banner
Değerli okurlar SETA İstanbul Strateji Araştırmaları Direktörlüğünde Araştırmacı olarak görev yapan Abdullah ERBOĞA’dan ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi’ adlı kıtabın da aynı zamanda ‘Editör’lüğünü gerçekleştiriyor.
Mustafa Kemal ATATÜRKTürkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi‘  adlı kitap 5 bölümden oluşuyor. Araştırmacı Abdullah ERBOĞA’nın Takdim ve Girişinden sonra, Birinci Bölümünde Hasan B.YALÇIN’nın ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi‘ , İkinci Bölümünde yine Abdullah ERBOĞA’nın ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi ve Silahlanma Stratejisi‘, Üçüncü Bölümünde Merve İ. DİLEK’in ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi: İnsansız Hava Araçları‘, Dördüncü Bölümde Bekir İLHAN’ın ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi Füze Sistemleri‘ ve Beşinci Bölümünde ise Merve Dilek DAĞDELEN’in ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi: Uydu ve Uzay Teknolojisi‘ konuları yer alıyor.
Stratejik silah kapasitesi, devletlerin savunma ve güvenlik stratejilerinin temel parametrelerinden biri. Bir ülkenin silahlanma ihtiyacı ve silahlanma stratejisi, maruz kaldığı tehditler kadar ülkenin mevcut yeteneklerini göstermesi bakımından önem arz ediyor.
Kimi zaman kaynak yetersizliği kimi zamanda teknolojik kapasite eksikliği sebebiyle karşı karşıya kalınan veya muhtemel tehditlerle mücadelede kullanılabilecek en etkili silah(lar)ı elde etmek, hatta kimi zaman bunları tespit etmek dahi zor olabiliyor.
Bu noktada ülkenin silahlanma stratejisinin belirlenmesi, gerek etkinlik gerekse verimlilik açısından önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor.
Silah teknolojilerinin geldiği nokta itibariyle oldukça gelişmiş, karmaşık ve çeşitlilik arz etmesi, bu kadar çok seçenek arasından hangi silah türlerine yatırım yapılması gerektiği konusunda önemli bir soru karşımıza çıkıyor.
Elinizdeki ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi’ kitabı bu zor soruya bir yandan teorik düzlemde yanıt ararken diğer yandan kısa/orta vadede izlenmesi gereken yol haritasına ilişkin öneriler sunuyor.
Bu çerçevede, yapılan analiz ve değerlendirmeleri, askeri alana ilişkin sivil ve teorik bir yaklaşım olarak nitelendirmek mümkün.
Türkiye’nin yüzleştiği tehditler, geleceğe dönük projeksiyonlar ve sahip olduğu imkanlar göz önünde bulundurularak, stratejik silah kapasitesini hangi alanlara öncelik vererek geliştirmesi gerektiği ve bu alanlara öncelik vermesinin ilerleyen zamanlarda nasıl faydalar sağlayacağı konusunda analizleri içeriyor.
Bu kitap, stratejik silah tercihinin belirlenmesinde ve kapasite artırımında yerli üretimin üzerinde önemle durularak Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllarda almış olduğu mesafeyi ve önümüzdeki sürece ilişkin atması gereken adımları/ yöntemleri değerlendiriliyor.
Ayrıca, konu edinilen stratejik silahlar itibariyle Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktörlerle mukayese edildiğinde ne düzeyde olduğu da gösterilmeye çalışılıyor.
Türkiye içinde bulunduğu coğrafyanın şartlarından doğrudan etkilenmekte ve terör başta olmak üzere asimetrik ve konvansiyonel tehditlere maruz kalıyor.
Bu bakımdan tehditlerin boyutu ve kapsamı bakımından bölgede güvenlik noktasında en fazla saldırıya uğrayan ülkelerden biri. Türkiye’nin ulusal güvenliğini sağlama noktasında müttefikleri ile yaşadıkları sorunlar doğrudan savunma sanayiine yansıyor.
Bu sebeple yerli savunma sanayiinin kıymeti mevcut bölgesel ve küresel şartlar itibariyle daha da önemli hale geliyor. Dolayısıyla silahlanma meselesi sadece savunma alanını değil dış politikayı da aynı ölçüde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye’nin ulusal güvenlik açısından birincil önceliklerinden biri haline gelen yerli savunma ve silah sistemlerinin üretilmesi, askeri yöntemlerin ve bununla bağlantılı olarak da siyasi hedeflerin belirlenmesinde başat rol oynuyor.
Tüm bu değerlendirmeler etrafında bu çalışma, Türkiye’nin stratejik silah kapasitesini nasıl arttıracağına ve kapsamlı bir silahlanma stratejisinin nasıl oluşturulabileceğine dair bir dizi öneriler sunuyor.
Türkiye’nin silahlanma stratejisinin kısa ve orta vadede göz önünde bulundurması gereken hususları ve kapasite artırımında başvurulacak yöntemleri etraflı bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla ‘Türkiye’nin Stratejik Silah Kapasitesi’ kitabı hem Türkiye’nin stratejik silahlar bakımından mevcut durumunu ele alması hem de somut olarak öneri ve öngörülerini bir arada sunmaya çalışması açısından çok yönlü ve değerli bir eser olarak karşımıza çıkıyor.

 

 

 

Keyifli okumalar.

İnci Cevher UZGAŞ ile ilgili görsel sonucu

İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ
İnci Cevher UZGAŞ
İnci Cevher UZGAŞ; 1984'te Bremen Almanya'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. Ortaokul, lise yıllarında Müjdat Gezen, Ayla Algan'ın ve Şahika Tekand'ın tiyatro kurslarına katıldı. Tiyatro Alkış'ta " Çizmeden Kral Çıktı" adlı oyunda rol aldı. 2009 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat dalından mezun oldu. Cem Kurtoğlu ile Çanakkale projesinin yönetmen yardımcılığını yaptı ve oyuncu olarak yer aldı. Sanat İşliği Tiyatrosu bünyesinde Payidan Tüfekçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Yoksun" adlı oyunda rol aldı. Udi Vedat Yar'dan ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden de Udi Alaattin Pakyüz'den Ud dersleri aldı.Halen Ud çalışmalarına devam etmekte. İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunda bir sezon görev aldıktan sonra Marmaris'e yerleşti ve orada Tiyatro Emek bünyesinde "Böyle Bir Aşk Masalı, Şirin ile Ferhat adlı oyunun yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptı. Daha sonra Kocaeli'ye yerleşti ve Kocaeli Tiyatro İz'i kurdu. İnci Cevher; Mehmet Beyazıt ile evli olup, Elif Katre adında birkız annesi.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir