İnci Cevher UZGAŞ Yazarlar

İran Yaptırımları

Değerli okurlar, Türkiye’nin saygın, SETA bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan İran Yaptırımları: Hukuksal Boyut, Bölgesel ve Küresel Yansımalar, Türkiye’ye Etkileri” nin ele alındığı ve beğiyle okuyacağınız yeni bir kitap daha raflarda yerini aldı.
ABD’nin Donald Trump döneminde yeniden ve daha da sertleştirerek uygulamaya koyduğu İran yaptırımları Washington-Tahran ilişkilerini olduğu kadar ABD’nin gerek Ortadoğu ülkeleri gerekse küresel aktörlerle ilişkilerini derinden etkileyen bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır.
İran’ın yaptırımlara direndiği ve ABD’nin de bu konudaki kararlılığı dikkate alındığında bu sorunun bundan sonraki dönemde de dünya siyasetinin en önemli konuları arasında yer alması muhtemel görünmektedir.
Washington ve Tahran’daki sorunun diplomatik yollarla barışçı bir şekilde çözümüne yanaşmayan şahinlerin tutumları bu çerçevede yaşanan krizin daha ne kadar tırmanabileceğini göstermektedir.
SETA olarak bu önemli sorunun Ortadoğu bölgesi, dünya ve Türkiye’ye etkilerini ele alan kapsamlı bir çalışma yapılmasını ülkemizdeki dış politika karar vericilerine ve araştırmacılara yardımcı olacak bir faaliyet olarak görüyoruz.
Bu düşünceden yola çıkılarak hazırlanan elinizdeki “İran Yaptırımları: Hukuksal Boyut, Bölgesel ve Küresel Yansımalar, Türkiye’ye Etkileri” adlı kitap altı bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde “İran Yaptırımlarının Bölgesel ve Küresel Yansımaları” başlıklı giriş makalesi Kemal İnat ve Burhanettin Duran tarafından kaleme alınmıştır. İran yaptırımlarına kavramsal ve hukuksal açıdan bakılan ikinci bölüme Şerif Dilek, Neyire Akpınarlı, Hamideh Dehbani Nejad ve Hasan Yücel uluslararası ilişkilerde yaptırım kavramını, yaptırımların uluslararası hukuk ve Amerikan iç hukuku boyutunu ele alan makalelerle katkıda bulunmuşlardır.
ABD’nin İran’a yönelik yaptırım politikası değişik aşamaları ve aktörleri açısından Kılıç Buğra Kanat ve Büşra Zeynep Özdemir tarafından üçüncü bölümde kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
Yaptırımların bölgesel ve küresel düzeyde nasıl etki doğurduğu ve bölge ülkeleri ile küresel aktörlerin yaptırımlara ne tür tepkiler verdikleri dördüncü bölümde incelenmektedir.
Ortadoğu ülkelerinin yaptırımlardan nasıl etkilendiği ve hangi tepkileri verdiği Recep
Tayyip Gürler, İsmail Numan Telci, Haydar Oruç ve Bilal Salaymeh tarafından yazılan makalelerde ele alınmaktadır.
Rusya, Çin, Hindistan, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi küresel aktörlerin yaptırımlara yönelik politikaları ise Bilgehan Öztürk, Yusuf Emre Koç, M. Erkut
Ayvaz, Leonard Faytre ve Hacı Mehmet Boyraz tarafından yazılmıştır.
Avrupa Birliği’nin üç önemli ülkesinin yanında Birlik’in İran yaptırımlarına yönelik politikası da Oğuz Güngörmez tarafından ayrı olarak incelenmektedir.
Beşinci bölümde yaptırımların Ankara-Tahran enerji ilişkilerine ve genel olarak Türkiye ekonomisine etkileri Büşra Zeynep Özdemir, Kemal İnat ve Şerif Dilek tarafından kaleme alınan makalelerde anlatılmaktadır.
Altıncı ve son bölümde ise Mustafa Caner yaptırımların İran ekonomisi ve siyasetine etkilerini ele almaktadır.
Uluslararası siyasetin en güncel meselelerinden biri olan İran yaptırımlarını kapsamlı bir şekilde inceleyen elinizdeki kitabın hazırlanmasında yardımları olan başta SETA’dan Büşra Zeynep Özdemir, ORMER’den Mustafa Caner ve İRAM’dan Dr. Hakkı Uygur ve Prof. Dr. Murat Aslan olmak üzere herkese teşekkür ediyor, fay-
dalı olmasını diliyoruz.
***
SETA Kitapları 53
ISBN: 978-605-7544-76-6
© 2019 SET Vakfı Iktisadi Işletmesi
1. Baskı: Ağustos 2019, Istanbul
Bu yayının tüm hakları SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı’na aittir. SETA’nın izni olmaksızın yayının tümünün veya bir kıs-
mının elektronik veya mekanik (fotokopi, kayıt ve bilgi depolama vd.)
yollarla basımı, yayımı, çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. Kaynak
göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.
Editör: Mehmet Akif Memmi
Düzelti: Mustafa Said Işeri, Bahar Albayrak
Kapak ve Uygulama: Erkan Söğüt
Baskı ve Cilt: Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş., Istanbul
SETA Kitapları
Nenehatun Cd. No: 66 GOP Çankaya 06700 Ankara
Tel: +90 312 551 21 00 | Faks: +90 312 551 21 90
www.setav.org | info@setav.org

Keyifli okumalar.

İnci Cevher UZGAŞ ile ilgili görsel sonucu

İnci Cevher UZGAŞ

İnci Cevher UZGAŞ
İnci Cevher UZGAŞ
İnci Cevher UZGAŞ; 1984'te Bremen Almanya'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. Ortaokul, lise yıllarında Müjdat Gezen, Ayla Algan'ın ve Şahika Tekand'ın tiyatro kurslarına katıldı. Tiyatro Alkış'ta " Çizmeden Kral Çıktı" adlı oyunda rol aldı. 2009 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat dalından mezun oldu. Cem Kurtoğlu ile Çanakkale projesinin yönetmen yardımcılığını yaptı ve oyuncu olarak yer aldı. Sanat İşliği Tiyatrosu bünyesinde Payidan Tüfekçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı "Yoksun" adlı oyunda rol aldı. Udi Vedat Yar'dan ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden de Udi Alaattin Pakyüz'den Ud dersleri aldı.Halen Ud çalışmalarına devam etmekte. İstanbul Devlet Tiyatroları bünyesinde "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı oyunda bir sezon görev aldıktan sonra Marmaris'e yerleşti ve orada Tiyatro Emek bünyesinde "Böyle Bir Aşk Masalı, Şirin ile Ferhat adlı oyunun yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptı. Daha sonra Kocaeli'ye yerleşti ve Kocaeli Tiyatro İz'i kurdu. İnci Cevher; Mehmet Beyazıt ile evli olup, Elif Katre adında birkız annesi.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir