Enerji

Elektrik Dağıtım Sektörü’nde Dijital Dönüşüm ve Verimlilik

UHA Haber / Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, enerji verimliliğinden müşteri memnuniyetine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Kemal ATATÜRKÇeçen, elektrik dağıtım sektöründe yatırımları artırarak devam ettirdiklerini belirterek şunları söyledi: 

Enerji Verimliliğinde Bakanlıkla Koordineli Çalışıyoruz

Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı’nın yayınlanmasının ardından kamu ve özel sektör olarak koordineli hareket ediyoruz. Bilindiği üzere ülkemiz, enerji yoğun ekonomiler arasında dünyada ön sıralarda yer alıyor. Buna karşın ülke olarak yer altı kaynakları bakımından maalesef zengin bir ülke değiliz. Bu bağlamda enerjide dışa bağımlılığın ekonomimiz üzerinde yarattığı etkileri en aza indirgemek için rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilebilir enerji kaynakların elektrik üretimindeki payını artırarak ve enerjimizi verimli kullanarak arz güvenliğini sağlamak durumundayız.

Daha az enerjiyle daha fazla katma değer sağlamak için enerji verimliliğinin önemli olduğu hepimizin malumu olan bir gerçek. Bu sebeple ELDER üyesi dağıtım şirketlerinin her biri kendi bölgelerinde abonelerine enerji verimliliği konusunda çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile koordineli çalışıyoruz. Amacımız milli servetimiz olan enerjimizi verimli kullanarak, enerji ithalatını mümkün olan en düşük düzeye çekmek ve böylece dışa bağımlılığı azaltmak.

Enerjide Dijital Dönüşümde Uyum Sağlayacağız

Teknolojinin gelişimi ve nesnelerin interneti, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi kavramların hayatlarımıza iyiden iyiye girmesiyle dağıtım şebekeleri de her geçen gün dönüşüyor. Bu dönüşümle birlikte güç kalitesinin artacağı, arızaların otomatik olarak algılanacağı, kesintilerin tüketicilere yansımasının en aza indirgeneceği, tüketicilerin şebekenin aktif katılımcısı olacağı ve elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yüksek oranlarda kullanılabileceği bir şebekeye geçiliyor.

Artık verinin kritik önem taşıdığı bir döneme girilirken, bu duruma hem yazılımsal hem de insan kaynağı olarak uyum sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları ve ötesini gerçekleştirebilmek için şebekemizin bugünden itibaren bilişim ve iletişim teknolojileri ile entegre çalışması gerekiyor. Bugün sayısal veri üretimini her alanda yaygınlaşan sensörler ile bunu çok düşük maliyetli yapabiliyoruz. Dijitalleşme ile birlikte sayısal verinin işlenerek faydalı bilgiye dönüştürülmesi için kapasite geliştirme ve Ar-Ge’yi önceliğimiz olarak görüyoruz.

Akıllı şebeke ile kast edilen temelde bir dijital dönüşüm; yani şebeke unsurlarında ve yönetiminde bilişim ve iletişim teknolojilerini yaygınlaştırmak. Tüm bu ihtiyaçların karşılanması ve elektrik sektöründeki dönüşümün öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilebilmesi için, elektrik dağıtım şebekesinin akıllı şebekeye dönüşmesi gerekiyor. Dağıtım sektörü özelinde önümüzdeki dönemde akıllı şebeke altyapısı tamamlanacak. Akıllı şebekeler enerji maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirliğini artırmak için önemli. Şebekemiz akıllandıkça veriye bağımlılığımız artacak. Akıllı şebekeyle ilgili projelerde iletişimin önemine dikkati çekiyoruz. Bunları fayda-maliyet bazında analiz ederek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çalışmalarımızın en iyi örneği olan ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası’ projesi ELDER öncülüğünde elektrik dağıtım şirketleri tarafından EPDK koordinatörlüğünde yürütülüyor. Sonuç Raporu 2018 Nisan ayında kamuoyu ile paylaşılan ‘Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Yol Haritası Projesi’ ile tüketicilerin elektrik piyasasına aktif katılımını sağlanması, yenilenebilir enerjinin üretimdeki payını artırmaya yardımcı olunması ve enerji kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

SmarterEMC2 ve PEAKapp projelerinin ortağıyız

Bunun yanında ELDER olarak en büyük uluslararası Ar-Ge çalışmalarının fonlandığı Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı kapsamında hibe almaya hak kazanmış olan SmarterEMC2 ve PEAKapp projelerinin ortağıyız. SmarterEMC2 projesi ile mevcut elektrik şebekesine yenilenebilir enerji kaynaklarını bilgi ve iletişim teknolojisi araçları kullanarak entegre edilecek. PEAKapp projemizle, tüketicilerin mobil uygulama üzerinden elektrik tüketimlerini takip etmelerine imkân sağlayacağız. PEAKapp ile kullanıcılar akıllı telefonlarından elektrik tüketim değerlerini görüp diğer tüketiciler ile kıyaslayabilirken tasarruf fırsatlarını da görebilecekler. Böylelikle kullanıcıları enerjilerini daha verimli kullanmaya teşvik etmiş olacağız.

Amacımız 2020’de kesintilerin yaşanmadığı bir Türkiye

Elektrik dağıtım sektörü olarak içinde bulunduğumuz tarife dönemi için taahhüt ettiğimiz 20 milyar TL’lik yatırımın büyük bir kısmını şimdiden tamamladığımızı belirtmek isterim. Amacımız 2020 yılında, elektrik kesintisinin yaşanmadığı bir Türkiye. Bunun için önümüzdeki tarife döneminde de yatırımlarımıza artırarak devam edeceğiz.

Kaynak: Energyworld 

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir