Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslümanlar zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz

UHA HABER / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sadece Müslümanlar kendi aralarında zekatı verecek olsa, İslam ülkelerinde fakir kalmaz.” dedi.

TRT Haber‘de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansının ülkelerimiz, girişimcilerimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel Sekreterlik ve İslam Kalkınma Bankası başta olmak üzere Teşkilatımızın bu ilk Üst Düzey Kamu-Özel Yatırım Konferansının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Konferansa verdiği katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizi özellikle tebrik ediyorum.

İki gün boyunca sürecek konferans sırasında inşallah verimli tartışmalar, istişareler yapacaksınız. İslam ülkeleri arasındaki yatırımların artırılması için atılacak adımları, ticaret savaşları gibi yüzleştiğimiz tehdit ve fırsatları konuşacaksınız. Küresel ekonomik görünümü değerlendirecek ve biz devlet adamları için ufuk açıcı kararlar alacaksınız. Şimdiden konferanstan çıkacak kararların İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkeler için yol gösterici olmasını diliyorum.

“Alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir”

Burada her fırsatta altını çizdiğim bir hususu tekrar vurgulamakta fayda görüyorum. İstişarenin gayesine ulaşabilmesi için samimiyetle yapılmasının yanı sıra alınan kararların tatbik edilmesi, uygulamaya dönüşmesi de gerekir. Bu açıdan tartıştığımız, konuştuğumuz ve karara bağladığımız hususları hep birlikte kuvveden fiile geçirmemiz son derece önemlidir.

Toplantılarımız, ancak bu şekilde değerlendirildiği zaman hakiki anlamını bulacak, ümmetin dertlerine deva üreten platformlara dönüşecektir. Diğer türlü yapılan çalışmaların, burada alınan kararların etkisi çok sınırlı kalacaktır.

İnşallah sizlerin, bizlerin ortak gayretiyle, kendi alanında bir ilki teşkil eden İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu-Özel Yatırım Konferansının bu manada da iyi bir örnek olacağına inanıyorum.

“İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde 10’u dahi bulmuyor”

Müslümanlar olarak 1,7 milyar gibi muazzam bir beşeri kaynağa sahibiz. Şu an dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 24’ü İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor.

Nüfus yanında, doğal kaynakları ve stratejik konumuyla da İslam ülkeleri gerçekten büyük bir potansiyel barındırıyor. Burada sahip olduğumuz kapasiteyi göstermesi bakımından bazı çarpıcı rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bugün dünya petrol üretiminin yüzde 65’i, doğal gaz üretiminin yüzde 55’i, doğal kauçuk üretiminin yüzde 70’i, bilinen uranyum yataklarının yüzde 40’ı İslam ülkelerindedir. Ayrıca hurmanın yüzde 93’ü, Hindistan cevizinin yüzde 35’i, buğdayın yüzde 15’i, pirincin yüzde 17’si, baharatın yüzde 39’u da yine Müslümanlar tarafından üretiliyor.

Bu tabii zenginliklerin yanı sıra İslam ülkeleri, coğrafi olarak dünya ticaret yollarının tam merkezinde yer alıyor. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan Süveyş Kanalı, Basra Körfezi’ni Hint Okyanusu’na bağlayan Hürmüz Boğazı stratejik bağlantı noktalarından sadece birkaçıdır. Ancak tüm bu imkanlara rağmen İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki toplam payı yüzde 10’u dahi bulmuyor.

Çok daha vahimi İslam İşbirliği Teşkilatı nüfusunun yüzde 21’i, yani 350 milyon kardeşimiz aşırı yoksulluk şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Milli gelir ve gelişmişlik seviyesi açısından da ülkelerimiz arasında çok ciddi uçurumlar olduğunu görüyoruz.

“Sorunlarımızı görmezden gelmenin hiç kimseye faydası yoktur”

En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Demek ki Müslümanlar kendi aralarında zekat müessesesini de çalıştırmıyor. Sadece Müslümanlar kendi aralarında zekatı verecek olsa, İslam ülkelerinde fakir kalmaz fakir.

Coğrafyamızın bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken, diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik hüküm sürüyor. Halbuki, dünya nüfusundaki payı yüzde 7’nin altında olan Avrupa Birliği’nin dünya ekonomisindeki payı yüzde 22’den fazladır. Yalnızca 330 milyon vatandaşı olan Amerika Birleşik Devletleri tek başına dünya ekonomisinin yüzde 24’ünü oluşturuyor.

Küresel sabit sermaye yatırımları 20 trilyon doların üzerine çıkmışken, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin toplam sabit sermaye yatırımları 1,5 trilyon dolar civarındadır.

Bu rakamlara baktığımızda ortada çok büyük bir dengesizliğin, çarpıklığın olduğu gayet açıktır. Bu tablo aynı zamanda bize samimi bir özeleştiri yapmamız gerektiğine de işaret ediyor. Zira sorunlarımızı görmezden gelmenin, yok saymanın hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır.

Dost acı söyler ama gerçeği söyler. Ben bir dost olarak belki acı söylüyorum ama gerçeği söylüyorum.

“Ortak projelerle ticaretimizi artırmanın yollarını aramalıyız”

Rabbimizin bizlere bahşettiği onca imkana, zenginliğe rağmen; neden ticarette, gelir adaletinde, yatırımlarda, dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımız üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor. Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak yerine, önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. Hiçbir komplekse kapılmadan sorunlarımızı açık yüreklikle konuşabilmeyiz.

“Kazan-kazan” temelinde işbirliğimizi genişletmenin, çeşitlendirmenin, ortak projelerle ticaretimizi artırmanın yollarını aramalıyız.

“Çözüm önerileri ürettik, bunları hayata geçirdik”

Türkiye olarak, 3 yıllık Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında bu konuda gerçekten yoğun çaba harcadık. Özellikle İslam ülkeleri arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım imkanlarının artırılması ile yasal prosedürlerin sebep olduğu engellerin ve tıkanıklıkların aşılması için gayret sarf ettik.

Aralarında İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin de bulunduğu birçok ülkeyle, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyleri, Karma Ekonomik Komisyonları ve Yüksek Stratejik Komiteler gibi mekanizmalar tesis ettik.

34’üncü İSEDAK Toplantısında “Ticaretin Kolaylaştırılması ve Gümrüklerde Risk Yönetimi”, 35’inci Toplantıda ise “Gıda Güvenliği” temaları üzerine kapsamlı oturumlar düzenledik. Sadece sorunlarımızın tespitine odaklanmadık, aynı zamanda çözüm önerileri de ürettik, hepsinden önemlisi bunları hayata geçirdik.

“İstanbul Tahkim Merkezi’nin kuruluş prosedürlerini tamamladık”

İstanbul’da 2016’da yaptığım çağrı doğrultusunda, teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ticari ve yatırım uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak için İstanbul Tahkim Merkezi’nin kuruluş prosedürlerini tamamladık.

İnşallah bu sene içerisinde Tahkim Merkezini faaliyete geçireceğiz. İslam Ticaret Sanayi ve Tarım Odalarını yeniden yapılandırma sürecinin de kısa sürede başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum.

Bilim ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi’nin inovasyon alanındaki girişimlerine de büyük önem veriyoruz. İslam Kalkınma Bankası Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Kurumunun çalışmalarını önemsiyorum.

Keza, İslam Özel Sektör Kalkınma Kurumu, İslam Ticaret Finans Kurumunun çalışmaları da takdire şayandır. Bu vesileyle, Teşkilat üyesi ülkelerin kendi aralarındaki ticaret hacmini ve pazarı büyütecek Tercihli Ticaret Sistemi Anlaşmasına verdiğimiz ehemmiyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm üye ülkeler tarafından anlaşmanın bir an önce uygulama safhasına alınmasının faydalı olacağına inanıyorum.

“Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduk”

Türkiye son 17 senede ekonomi ve doğrudan yatırımlar bakımından büyük bir başarı hikayesi yazmıştır. Küresel ve bölgesel zorluğa, hatta geçen yıl ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimlerine rağmen istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ettik. 2002-2018 yılları arasında ortalama yüzde 5,5 oranında büyüme kaydederek, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduk.

Aynı şekilde ihracatımızı 36 milyar dolardan 180 milyar doların üzerine çıkardık. Bölgesel açılım hamleleriyle Afrika ile ticaretimizi son 15 yılda 6 kattan fazla artırdık. Asya Pasifik ve Latin Amerika ile ticaretimiz ise aynı dönemde 10 katına ulaştı. ASEAN ülkeleriyle 2002 yılında sadece 1,3 milyar dolar olan toplam ticaret hacmimiz, 2018 yılında 9,1 milyar dolara yükseldi. Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksine göre Türkiye, son 2 yılda 27 basamak birden ilerledi.

Turizmde, 2018 yılında 46 milyon ziyaretçiyle küresel düzeyde 2 sıra daha yükselerek, en çok turist çeken 6’ncı ülke konumuna geldik. Bu sene 50 milyonu aşkın turisti misafir etmeyi bekliyoruz.

“Türk Hava Yolları, dünyanın en çok yerine uçan havayoludur”

Bankacılık sektörümüz, gerek teknolojik altyapısı, gerekse de şoklara karşı dayanıklılığıyla gücünü koruyor. Sektörün, yüzde 17 düzeyinde olan sermaye yeterlilik oranı, yüzde 8 olan uluslararası standartların oldukça üstündedir.

Bugün 126 ülke, 326 şehre sefer düzenleyen Türk Hava Yolları, dünyanın en çok yerine uçan havayoludur. Genç, eğitimli ve nitelikli nüfusumuzla ciddi işgücüne sahibiz. G-20 üyesi Türkiye, satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13’üncü, Avrupa’nın 5’inci en büyük ekonomisidir.

“Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar 13 milyar dolara ulaştı”

Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır. 2002’den bu yana 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımın Türkiye’yi tercih etmesi, bunun göstergelerinden biridir.

Küresel doğrudan yatırımlar 2018 yılında yüzde 13 gerilerken, Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştı. Böylece, 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 2018’de bir önceki yıla göre 4 basamak yükseldik.

Güçlü büyüme performansı, sağlam kamu maliyesi ve küresel krizlere karşı dirençli yapısıyla ülkemiz, daha önce benzer şartlara sahip olduğu devletlerden pozitif yönde ayrışıyor.

Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz.

“Sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeyi sağlama yolunda kararlılıkla ilerliyoruz”

Yeni Ekonomi Programımızla, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeyi sağlama yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bilhassa ülkemize doğrudan yatırımların artması için ne gerekiyorsa, imkânlarımız dâhilinde maddi ve manevi bütün destekleri sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Ofisimiz, girişimcilere yatırımları öncesinde, yatırımları esnasında ve sonrasında gereken her türlü desteği ve kolaylığı sunuyor. Bunun yanında bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari işbirliğimizi olumsuz etkilememesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Ne yatırımcıların ne de ticaret erbabımızın manasız zorluklarla veya suni engellerle boğuşmasına asla rıza gösteremeyiz.

İslam dünyasının refahını, menfaatlerini ve ticari işbirliğini siyasi gündemin önünde tutan bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

“Kaçan fırsatları yakalamak bir daha mümkün olmayabilir”

İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir. Önemli olan İslam ülkeleri arasında etkin bir işbirliği mekanizması oluşturulması ve bunun kararlılıkla hayata geçirilmesidir.

Kaçan fırsatları yakalamak bir daha mümkün olmayabilir. Bunun için güç birliği yapmamız, güçlerimizi birleştirmemiz önemlidir. Türkiye olarak hedeflerimize hep birlikte ulaşmak için tecrübelerimizi ve elimizdeki imkanları sizlerle paylaşmaya hazırız. Tüm imkanlarımızla siz kardeşlerimizin yanındayız.

Sizlerin başarılarını ve sürdürülebilir kalkınma yolunda attığınız adımları, hem kendi başarımız, hem de tüm İslam aleminin bir kazancı olarak görüyoruz.

“Kardeşlerinin sıkıntılarına duyarsız kalmak, bir Müslümana yakışmaz”

Bu Konferansı, aramızdaki mevcut işbirliğini geliştirecek ve aynı zamanda yeni faaliyet alanlarında tüm dünyaya örnek teşkil edecek projelerin önünü açacak bir başlangıç olarak değerlendiriyorum.

35’inci İSEDAK Toplantısında yaptığım bir çağrıyı burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Resulü Kibriya Efendimizin tasviriyle “Müslümanlar bir bedenin uzuvları” gibidir.

Nasıl vücudumuzun bir organı acı çektiğinde diğerleri de o acıyı hissediyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir. Kardeşlerinin sıkıntılarına duyarsız kalmak, bir Müslümana yakışmaz.

“Arnavutluk halkına başsağlığı diliyorum”

İşte az önce sayın başbakanın da ifade ettiği gibi 26 Kasım’da kardeş Arnavutluk’un Durres kentinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremde 51 kardeşimiz hayatını kaybetti, bini aşkın Arnavutluk vatandaşı da yaralandı.

Burada, bir kez daha, bu elim olay nedeniyle vefat eden Arnavut kardeşlerimin yakınlarına ve tüm Arnavutluk halkına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifa diliyorum.

Depremin yaşandığı günden itibaren değerli dostum Başbakan Rama’yla sürekli irtibat halinde olduk.

AFAD’dan arama-kurtarma timi, Sağlık Bakanlığı’ndan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz, Kızılay’ımız ve sivil toplum kuruluşlarımız depremin olduğu gün Arnavutluk’a intikal ederek sahada çalışmalara başladılar.

Arnavutluk’ta toplam 500 adet yeni konut inşa etmek üzere çalışmalarımız sürüyor.

“Arnavutluk halkının yanında olmak insani bir görevdir”

Deprem, insanoğlunun başına gelen en büyük felaketlerden biridir. Bu zor durumda Arnavutluk halkının yanında olmak insani bir görevdir. 50 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke el ele verdiğimiz anda az veya çok bu destekle Arnavutluk’u süratle ayağa kaldırırız. Sizlerden kardeş Arnavutluk’un yaralarının kısa sürede sarılması için elinizdeki tüm imkanlarla destek olmanızı istirham ediyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken ilk kez düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı’nın tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konferansın içeriğine zenginlik katacak birikim, tecrübe ve başarıya sahip siz kıymetli yöneticileri de şimdiden tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, sizleri İstanbul’umuzda misafir etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha tekrarlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.

[UHA Haber Ajansı, 09 Aralık 2019]

Kader BASAYOĞUL
Kader BASAYOĞUL
Kader BASAYOĞUL 1990 yılında Bingöl’de dünyaya geldi. İlköğretiminin ilk iki yılını Bingöl’ün Sancak beldesinde okuduktan sonra İlköğretiminin geri kalanına İstanbul’da devam etti. 2007 yılında Erenköy Kız Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazandı. Üniversite yılları boyunca İzmit Belediyesi’nin Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012 senesinde Haber7.Com’da stajını yaptı. 2015 yılının Nisan ayında çalışmalarına başlayan Neoldu.Com’un ilk editör kadrosunda yer bulan Basayoğul, birçok alanda araştırma haberlerine imza attı.. 2017 yılında Neoldu.com’daki işinden ayrıldı. Şuanda (UHA) Uluslararası Haber Ajansı'nda Araştırma Haberciği çalışmalarına devam eden Basayoğul, Fotoğrafçılığa olan ilgisinden dolayı Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü de okudu. Bugüne kadar yaptığı Araştırma Haberler ile adından söz ettiren Kader Basayoğul, güzel sanatlara da olan hayranlığından, ileri düzeyde fotoğrafçılık kursuna devam ediyor,
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir