Gündem

Çevre Terörizmi ve PKK’nın orman sabotajları

Değerli okurlar, Türkiye’nin saygın, bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu SETA, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan Oğuz Güngörmez ve Aslıhan Alkana’ın yaptıkları ‘Çevre Terörizmi ve PKK’nın orman sabotajları’ başlıklı analizlerini bugünden itibaren yayına vereceğiz.
ÖZET
Yaz aylarında gerek dünyada gerekse Türkiye’de meydana gelen orman yangınları kamuoyunda geniş yer bulmuştur. Dünyada gerçekleşenlerden farklı olarak Türkiye’deki birçok yangın ise “çevre terörizmi” yöntemlerine başvuran PKK’nın sabotajları sonucu gerçekleşmiştir.
PKK’nın 1990’lar ve 2000’lerde olduğu gibi son dönemde de özellikle Türkiye’nin etkin terörle mücadele operasyonlarının sonucu olarak teknolojik, ekonomik ve siyasi etkinliğinin zayıflamasıyla çok daha az maliyet ve teknoloji gerektiren, az kişiyle icra edilebilen, planlamanın zayıf olduğu çevre terörizmi yöntemlerine ağırlık verdiği görülmektedir.
Bu analizde orman yangınları ile terörizm bağlantısına dikkat çeken akademik çalışmalar ele alınmakta, çevre terörizmi kavramı ışığında PKK’nın son dönemde gerçekleştirdiği orman sabotajları ve bu sabotajları meşrulaştırırken kullandığı söylemler incelenmekte ve çeşitli Batılı medya kuruluşlarının orman yangınlarına yönelik tutumu tartışılmaktadır.
GİRİŞ
Türkiye ile eş zamanlı olarak dünyanın birçok yerinde yaz aylarında orman yangınları meydana gelmektedir. Türkiye’deki orman yangınlarını diğerlerinden ayıran en önemli fark ise bazılarının PKK tarafından gerçekleştirilen
sabotajlar nedeniyle oluşmasıdır.
Bu sabotajlar 1990’lardan itibaren PKK tarafından bir stratejinin parçası olarak uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir. Türkiye’nin özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren terörle mücadelede sonuç alıcı stratejiler benimsemesi, ülke içi ve dışında başarılı terörle mücadele operasyonları gerçekleştirmesi PKK’nın özellikle
Türkiye’deki şehirlerde ve kırsaldaki operasyonel kapasitesine ciddi şekilde darbe vurmuştur
Bu durum örgütün dönem dönem uygulamaya koyduğu “çevre terörizmi” yöntemlerine son dönemde yeniden ağırlık vermesine sebep olmuştur.
Bu kapsamda PKK, Türkiye’de Temmuz-Ağustos döneminde özellikle yaz turizminin yoğun olduğu şehirlerde orman sabotajları gerçekleştirerek dikkat çekmeye çalışmata ve son yıllarda ekonomik getirisi içerisindeki payı oldukça artan turizmi sekteye uğratarak Türkiye’nin bölgesel ve ulusal ekonomisine zarar vermeyi amaçlamaktadır.
Dünyanın farklı yerlerinde (Kaliforniya, Sibirya, Yunanistan, Amazon bölgesi gibi) meydana gelen orman yangınları uluslararası medyada oldukça geniş yer bulmasına rağmen PKK tarafından üstlenilen Türkiye’deki yangınların Batı medyasında faili işaret edecek biçimde yer bulmadığı görülmektedir. Nitekim bazı Batılı
medya kuruluşlarının Türkçe servisleri Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili haber yapsa dahi haberlerde PKK’nın yangınları üstlenmesine yönelik herhangi bir bilgiye yer vermemiştir.
Türkiye’deki orman yangınlarıyla ilgili yapılan haberlerde yangının çıkma nedenlerinden daha çok yangınların söndürülmesi esnasında yaşanan siyasi tartışmalar haberlerin merkezine yerleştirilmiştir
Bu analizde bir terör türü olarak “çevre terörizmi” ve bu bağlamda literatürde üretilmiş çeşitli kavramlar incelenmekte, PKK’nın tarihsel süreçte bir çevre terörizmi yöntemi olarak Türkiye’de yapmış olduğu orman sabotajları ve son dönemde Türkiye’de artan orman yangınlarında terör örgütünün rolüne dikkat çekilmektedir.
Bunların yanı sıra PKK’nın bu sabotajları nasıl meşrulaştırdığı gözler önüne serilecek ve uluslararası medyanın bu sabotajlara yönelik tutumu incelenmektedir.
Araştırma gerçekleştirilirken orman yangınları ile terörizm arasındaki bağlantıyı inceleyen literatür kapsamlı bir şekilde incelenmiş, çalışmalarda ortaya koyulan birçok kavrama açıklık getirilerek PKK’nın orman sabotajları çevre terörizmi bağlamında analiz edilmiştir.
Veri toplanırken bilimsel araştırmalar, gazete yazıları, haber arşivleri ve diğer açık kaynaklardan yararlanılmıştır. Bunların yanı sıra nicel verilerin nitel analizi yapılmış, bu aşamada grafikler oluşturularak okuyucuya görsel zenginlik sunulması amaçlanmıştır.
PKK’nın sabotajlarına yönelik uluslararası medyanın tutumu incelenirken haber taraması
yapılmış, içerik ve söylem analizi yöntemleri kullanılmış ve haber taraması incelemesi için Türkçe servisi olan medya kuruluşları (BBC, Deutsche Welle, Euronews, Sputnik, Independent) tercih edilmiştir.
Haber taraması için gerek artan sıcaklıktan kaynaklı orman yangınlarının artış göstermesi gerekse PKK’nın orman sabotajlarını bu dönemde yoğunlaştırması nedenleriyle Haziran-Ağustos dönemi seçilerek çalışmanın kapsamı daraltılmıştır.
Belirtilen dönemde “orman”, “yangın”, “PKK”, “Türkiye”, “sabotaj” gibi çeşitli anahtar kelimeler vasıtasıyla gerçekleştirilen haber taramaları ilgili medya kuruluşlarının site içi arama modülleri kullanılarak gerçekleştirilmiş
ve Google arama motoru kullanılarak haberlere yönelik çifte kontrol da sağlanmıştır. (devam edecek)
YAZARLAR HAKKINDA
Oğuz Güngörmez
Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2014’te birincilikle mezun olmuştur. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu’da Güç Dengesi: Silahlanma Dinamiklerinin İttifaklar ve Büyük Güçlerle İlişkilere Etkisi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Doktora eğitimine Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde devam etmektedir. SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır. İlgilendiği araştırma konuları arasında AB, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa siyaseti, kamu diplomasisi gibi konular yer almaktadır.
Aslıhan Alkanat
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2016’da mezun olmuş ve 2019’da aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

ANKARA, UHA Haber Ajansı

Veysel KAVRAYAN
Veysel KAVRAYAN
Veysel Kavrayan, (Eğitimci-Yazar-Gazeteci) Kocaeli’nde doğdu. İktisat Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı. Halen Medya ve İletişim eğitimi almaktadır. Kısa bir süre eğitim alanında görevlerde bulundu. Uluslararası bir prestij kozmetik firmasında Ankara Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Dünya Güzellik Yarışmaları Türkiye Başkanı Süha Özgermi'yle beraber önceleri baş asistanlık, sonrasında ortaklık yaptı. Türk Dünyası konusunda araştırmaları bulunuyor. Birçok haber ve araştırmaları hakkında ulusal ve uluslararası ödülleri mevcuttur. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda kurucu ve yönetici olarak görev almaktadır. Halk bilimi, gastronomi, sanat, tarih, ezoterizm, turizm, sağlık, sanat tarihi, ekoloji, geleneksel ve tamamalayıcı tıp ve mimari ilgi alanlarıdır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazmaktadır. İngilizce ve az derecede Rusça biliyor.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir