Atıf Özgen Yazarlar

Tam Demokrasi Platformu

  Demokraside Birlik Vakfı, 25nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle; ‘Tam Demokrasi Platformu, ismiyle ifade edilen yeni projesini harekete geçirdi. Kuruluş tarihinden itibaren demokratik kültürün toplumsal yapıda yerleşmesi amacıyla Vakıf değişik etkinliklerde bulunmuştu. Bu etkinliklerden biri de Vakfın 20nci kuruluş yılı nedeniyle 30 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da Milli Kütüphane konferans salonunda gerçekleştirilen ‘Demokrasi Şurası, olmuştu. Demokrasi Şurası, […]

Atıf Özgen Yazarlar

Küresel Isınma ve Türkiye (3)

Türkiye, iklim değişikliği etkilerinin üst düzeyde yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Zira iklim değişikliğine yol açan nedenler ülkemizde fazlasıyla mevcut. Hatırlanacağı gibi ülkemiz,  iklim değişikliğiyle mücadele için 22 Nisan 2016 da ‘ Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, kapsamında sera gazları salınımını azaltmaya yönelik ‘Paris Anlaşmasını, imzaladı. Anlaşma ayrıca dünya genelinde 175 ülke tarafından da […]

Atıf Özgen Yazarlar

Küresel Isınma ve Yaklaşan Kıyamet (2)

Küresel ısınmanın dünya genelinde iklim değişikliklerine yol açması ve yaşanan acı olaylar, bu soruna duyarlı bilim insanları kadar, hükümetler ve sorunun bir parçasını oluşturan değişik kurum ve kuruluşları da harekete geçirmiş durumda. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, terimlerinin tüm dünya tarafından duyulmasını sağlayan dünyaca tanınmış Amerikalı bilim insanı jeofizikçi Wallace Smith Broecker’ in (1931-2019) iklim […]

Atıf Özgen Yazarlar

Küresel Isınma ve Yaklaşan Kıyamet (1)

Tabiattaki doğal dengenin bozulmasına yol açan, insan ve diğer canlı türlerinin yaşamlarını olumsuz etkileyen; dünyamızın geleceğini tehdit eden küresel ısınma giderek varlığını daha çok hissettirmektedir. Doğal su kaynaklarının yok olma sürecine girmesi, göllerin kirletilerek kuruması, yeşilliklerin tükenmesi; sel baskınları ve erozyon yoluyla toprak kaybı, kentlerde sağlıklı yaşamın felç olması da küresel ısınmanın sonuçları olarak karşımıza […]

Atıf Özgen Yazarlar

Cinsel Suçlar ve Derinleşen Ahlaki Kriz

Toplumu ayakta tutan insani ve manevi değerlerin, geçen zaman sürecinde aşınmaya veya çözülmeye uğraması, toplumsal yapıyı oluşturan aile ve insan üzerinde onarılması çok güç tahribata yol açmaktadır. Uzun yıllardır süregelen ve günümüzde de olumsuz etkilerini Müslüman bir toplum olarak yaşadığımız cinsel suçların temelinde ahlaki bir kriz yatmaktadır. Ahlak, kelime olarak Arapça hulk’un çoğulu olup; huy, […]

Atıf Özgen Yazarlar

Eğitim Sistemi ve Sınavlar

Toplumsal yapı içinde bir yer edinmek, hayata tutunmak, iyi bir istikbal arayışı içine girmek, kendimiz ve ülkemiz için yararlı şeyler üretmek, mevcut eğitim sisteminden başarıyla geçmekle mümkün. Eğitim; sadece geleceğimizi dokumak açısından değil, sağlıklı ve bilimsel çalışmalar üreten bir toplum oluşturma açısından da önemli bir konudur. Mutlu ve müreffeh bir toplum, eğitim sorununu kökten çözmüş, […]

Atıf Özgen Yazarlar

Güvenli Liman Türkiye!..

Son yıllarda Ortadoğu, Uzakdoğu Asya ve bazı Afrika ülkelerinde yaşanan sıcak gelişmeler milyonlarca insanı yerlerinden etti. Özellikle sınır komşularımız olan Suriye ve Irak’ta yaşanan işgal, iç savaş gibi çalkantılı bir durum yüzünden bu ülkelere mensup çok sayıda insan kendi öz vatanını terk etme zorunda bırakıldı. Kendi öz vatanından kaçan bu insanlar için, Türkiye yeni yerleşim […]

Atıf Özgen Yazarlar

İnsan ve insanlığın öldüğü ortamlar

İnsan olarak her birimiz şu fani dünyada kendimizde faniyiz ve ölümlüyüz. Sağlıklı koşullardan uzak bir hastalık sonucu gerçekleşen ölümler, toplumsal yapıda doğal karşılanan ve kabul gören ölümlerdir. Ne var ki insan olarak her ölüm, doğal koşullarda ve ortamlarda gerçekleşmiyor. İnsanlık ölmüş denilen ortamlarda gerçekleşen ölümler, yaşayan diğer insanlar üzerinde ömür boyu hatırlanacak olumsuz izler bırakabiliyor. […]

Atıf Özgen Yazarlar

Engellilerin başarılı yaşam öyküsü

Yaşam, insana başarılı olma yolunda değişik seçenekler sunar… Hastalığa yol açan bir mikrobun keşfi, insan yaşamını kolaylaştıran bir buluş, yaşam kalitesini yükseltme yolunda atılan adımlar, çalışma yaşamının beklentilere uygun değişimi insanı başarılı kılacak hedefler arasında yer alır. Bugünü, dünden ayıran önemli bir özellik; dünün geçmişte kalması, bugünün yaşamımızı dokuyacak yeni gelişmelere hazır olmasıdır. Her insan […]

Atıf Özgen Yazarlar

Kitap!..

Kitap, okumak amacıyla kitaplıkta, kitapçıda, kütüphanede veya evlerimizde muhafaza ettiğimiz ve değer verdiğimiz bir nesnedir. Kitap ve okumak birbirini tamamlayan çok önemli iki kelimedir. Bir kitap okunmadığı sürece, sadece rafları süsleyen anlamsız bir nesne olmaktan öteye gidemez! Ancak okuma aşkıdır ki; bizleri kitap sevgisine yönelten bir tutkunun içine çekebilir. Ne yazık ki ülke olarak binde […]