Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
Ataner Yüce Yazarlar

Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı

Türk Bayrağı Türk bayrağı, 1982 Anayasasının 3. maddesinde “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.” Diye tarif edilmiştir. 22.09.1983 te kabul edilen 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu’n da “Bayrağın Şekli ve Yapımı” başlığı altında madde 2 de “Türk bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı al […]

Ataner Yüce Yazarlar

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Sevgili okurlar, SETA bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ndan, Atilla Arkan, Mustafa Altunel ve Müberra Nur Emin’in ‘2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı  ve Yerleştirme Sonuçları Üzerine Değerlendirme’sini paylaşmak istiyorum. Her yıl önceki yıla göre yükseköğretime geçiş sınavlarına başvuru artmaktadır. Başka bir ifadeyle yükseköğretime talep artmaktadır. Okullaşmanın yükseldiği ve yükseköğretime ulaşmanın […]

Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (7)

ALMAN DEVLETİNİN PKK SİYASETİ PKK’nın Almanya’da ilk olarak teşkilatlanmaya başladığı 1980’lerden günümüze bu ülkede geçirdiğdönüşüm incelendiğinde Alman devletinin örgüte yönelik tutumunun hangi aşamalardan geçtiği ve hangi değişkenler çerçevesinde oluşturulduğu da daha iyi anlaşılacaktır. Alman iç istihbarat raporlarında yer alan bilgiler incelendiğinde örgütün ilk teşkilatlanmaya başladığı yıllarda yüzlerle ifade edilen üye sayısı Almanya’nın müsamahakar tutumu sayesinde […]

Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (6)

ALMAN DEVLETİNİN PKK SİYASETİ PKK’nın Almanya’da ilk olarak teşkilatlanmaya başladığı 1980’lerden günümüze bu ülkede geçirdiğdönüşüm incelendiğinde Alman devletinin örgüte yönelik tutumunun hangi aşamalardan geçtiği ve hangi değişkenler çerçevesinde oluşturulduğu da daha iyi anlaşılacaktır. Alman iç istihbarat raporlarında yer alan bilgiler incelendiğinde örgütün ilk teşkilatlanmaya başladığı yıllarda yüzlerle ifade edilen üye sayısı Almanya’nın müsamahakar tutumu sayesinde […]

Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (5)

Nitekim PKK’ya getirilen faaliyet yasağının karar gerekçesinde şiddet eylemlerinin yanı sıra örgütün Almanya’nın yurt dışındaki menfaatlerine de zarar verdiği belirtilmektedir. Almanya kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye ile yakın ekonomik iş birliğine gitmek istediği dönemlerde örgüt sözde STK’larının tümünü ve Alman siyasetindeki –çoğunluğu Türkiye kökenli olan– uzantılarını harekete geçirmekte ve Berlin hükümetini zor durumda bırakarak Alman devletinin […]

Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (4)

PKK’NIN ALMANYA’YA YÖNELİK TEHDİDİ Almanya 1970’li yıllarda ortaya çıkan ve 1990’larda iyice güçlenen PKK terör örgütünü ilk dönemlerden itibaren Kürt-Türk tarafları arasında yaşanan gerginliğin bir parçası olarak algılamış ve PKK terörünü Türk devletiyle bu örgüt arasındaki bir dış mesele olarak değerlendirmiştir. Ancak yukarıda zikredildiği üzere terör ve şiddet eylemlerinin örgüt tarafından Almanya sokaklarına taşınması ve […]

Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (3)

PKK ve ona müzahir sözde STK’lar Almanya’da bulunan diğer Kürt grupların aksine Kürt kökenli göçmenlerin birincil sorunlarını asla gündemine almamış ve faaliyetlerini tamamen örgütün silahlı mücadelesine destek çerçevesinde belirlemişlerdir. Bu ise örgütün Ortadoğu’da yaşanan gelişmeleri ve çatışmaları Avrupa içine taşıması sonucunu doğurmuştur. PKK’nın geçmişten bu yana Türkiye dışında gerçekleştirdiği şiddet eylemleri ve terör saldırıları incelediğinde […]

Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (2)

PKK VE BİR TEHDİT ARACI OLARAK ŞİDDET PKK ile ilgili Alman resmi makamlarının yazılı ve sözlü açıklamaları incelediğinde örgütün bu ülkeyi sadece Türkiye, Irak ve Suriye’de yürüttüğü silahlı eylemler için bir geri çekilme, lojistik destek ve finans kaynağı merkezi olarak kullandığı ve Almanya’da yalnızca cephe faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde bir tezin ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Oysa […]

Gündem

2019 Seçimleri ve FETÖ ile Mücadelenin Gündemi

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, Şu an Türkiye’de örgütlü bazı muhalefet gruplarının Türkiye ile ilgili gelecek tasavvurlarında ilgilendikleri tek bir konu var: AK Parti iktidarını her ne olursa olsun 2019 seçimlerinde sonlandırmak olduğunu açıkladı. SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş Nebi Miş, ‘2019 Seçimleri ve FETÖ ile Mücadelenin Gündemi‘ başlıklı makalesini (UHA) Uluslararası Haber Ajansı‘na yaptığı […]

Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (1)

Değerli konuklar SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Zeliha Eliaçık’ın ‘Almanya’da PKK Tehdidi’ başlıklı persfektini sizlerle paylaşacağım.. * PKK, Almanya’daki Türklere yönelik saldırılarıyla neyi hedefliyor? * PKK, Almanya için bir tehdit midir? * Almanya’nın PKK siyasetinin dinamikleri nelerdir? Ocak ayında Türkiye’nin “Zeytin Dalı Harekatı”nı başlatmasıyla paralel olarak özellikle yurt dışında Türk kökenli bireylere ve Türk misyonlara karşı […]