Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
Atıf Özgen Yazarlar

Kitap!..

Kitap, okumak amacıyla kitaplıkta, kitapçıda, kütüphanede veya evlerimizde muhafaza ettiğimiz ve değer verdiğimiz bir nesnedir. Kitap ve okumak birbirini tamamlayan çok önemli iki kelimedir. Bir kitap okunmadığı sürece, sadece rafları süsleyen anlamsız bir nesne olmaktan öteye gidemez! Ancak okuma aşkıdır ki; bizleri kitap sevgisine yönelten bir tutkunun içine çekebilir. Ne yazık ki ülke olarak binde […]

Atıf Özgen Yazarlar

Eğitim Kurumlarında ‘Şiddet ve Cinsel İstismar’

Eğitim kurumları, toplumsal yapı içinde bir insanı, yaşama hazırlayan ve hedefindeki mesleğe kademe kademe ulaştıran kendine özgü bir teşkilat yapısı olan kuruluşlardır. Eğitim, insan yaşamı içinde önemli bir konuma sahiptir. Aile yapısı içinde başlayan eğitim; okul öncesi ve sonrasını düzenleyen bir yapılanma çerçevesinde her insanın yetenek ve kabiliyetine uygun bir eğitim kurumunda devam eder. Günümüzde […]

Atıf Özgen Yazarlar

Televizyon

Televizyon, keşfedildiği tarihten bugüne insan yaşamına girmiş, insanların bulunduğu her alanda izlenen bir araç durumunda. Televizyonu günlük yaşamımızın bir parçası konumuna getiren önemli nedenler var. Televizyonun üretimi, dağıtımı ev veya sosyal mekanlarda kullanımı, hedef kitlesi, nihayetinde ortaya konulan kültürel yapı bize televizyonun etki alanının oldukça büyük olduğunu gösteriyor. Televizyon toplumsal yaşamda bir sektör oluşturmuş durumda. […]

Atıf Özgen Yazarlar

Şöhret!

Şöhret, popüler kültürün insanları özellikle gençleri içine çekmek için parlatıp süslediği sahte bir maskedir. Gençlerimize hayallerinde yer eden bir mesleki hedefe ulaşabilmek için; yolun şöhretten geçmesi gerektiği düşüncesi; gençlerimizi aldatmaya yönelik bir tuzaktır. Ne var ki; gençlerimizin bir kısmı kendi eğilimlerini ve yeteneklerini geliştirmeden şöhrete ulaşmanın daha kolay olacağı düşüncesine kendilerini kaptırabiliyorlar. Eğitim sisteminin gençlerimize […]

Atıf Özgen Yazarlar

Osmanlı padişahlarını nasıl bilir siniz? (3)

Osmanlı İmparatorluğunun gelişip kökleşmesinde, sınırlarını genişletmesinde altı asrı geçen hükümranlığında, devletin başında olan padişahların tutum, davranış ve insani yanlarının büyük rolü olmuştur. Padişahların içinde yaşadıkları ortam, yönetimdeki ehliyet ve liyakat, içte ve dışta gelişen olaylar, karar alma ve uygulama sürecinde yapılan müdahaleler başarılı olma yolunda önemli etkenlerin başında gelmiştir. Kendilerine bilimi rehber edinen, İslami açıdan […]

Atıf Özgen Yazarlar

Osmanlı padişahlarını nasıl bilir siniz? (2)

Osmanlı Devletinin güçlenip yükselmesi, ardından duraklama dönemine girmesi nihayet gerileyerek zayıflamasına yol açan nedenler; tarihçilerin de araştırma konusuna giren nedenler arasında yer almaktadır. Tarihin kaydettiği önemli bir gerçek; insan ömründe olduğu gibi büyük devletlerin ve imparatorlukların da ömürlerinin sınırlı olmasıdır. Osmanlı’nın yükselme döneminde görev yapan padişahların devlet yönetimindeki etkinlikleri ve başarıları ile duraklama ve gerileme […]

Atıf Özgen Yazarlar

Osmanlı padişahlarını nasıl bilir siniz? (1)

Değerli okurlarım; Osmanlı Devleti kurulduğu yıl olan 1299 tarihinden son bulduğu 1922 yılına kadar, altı asrı geçen ömrü süresinde tarihe damga vurmuş, hanedanı oluşturan padişahlarıyla günümüzde de konuşulup tartışılan bir Türk devleti olmuştur. Osmanlı Hanedanında yer alan padişahların; yaşam tarzları, eğitime ve sanata bakışları, kanunları, reformist uygulamaları, yönetim ve siyaset anlayışları; nihayet bilinmeyen insani yönleri […]

Atıf Özgen Yazarlar

Sosyal Medyayı kullanırken izlendiğinizi unutmayın!

Sevgili okurlarım, yazımızda başlık olarak kullandığımız ifade aslında sosyal medya uzmanlarının ortak bir tespiti. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmaya başladığı dönemde, New York’taki Cornell Üniversitesinde bilgisayar bilimleri profesörü olan ve sosyal medya üzerine çalışmaları bulunan John Kleinberg’in şöyle bir açıklaması olmuştu: ‘ İnternette bir şeyler yaparken, herkes sizi izliyormuş gibi davranın. Çünkü gittikçe böyle oluyor., Akıllı […]