Gündem

Amerika’nın PKK/PYD ile dansı nasıl biter!

UHA HABER / Akşam Gazetesi Yazarı Vedat Bilgin dünkü makalesinde, “ABD’nin Suriye’de ne yapmak istediğini artık anlamayan yoktur fakat bugün Türkiye karşısındaki çelişkili tutumu oldukça sorunludur; çünkü bir taraftan terör örgütüne doğrudan silah verip onun neredeyse düzenli bir ordu haline gelmesinin şartlarını hazırlarken, diğer taraftan da Türkiye ile işbirliği içindeymiş gibi davranmaktadır. Aslında Türkiye, İran Rusya arasında Suriye’nin toprak bütünlüğünün vazgeçilmezliği konusundaki mutabakat ABD’nin uygulamaya çalıştığı planı bozacak bir potansiyeli ortaya koymuş bulunmaktadır” diyor.

Akşam Gazetesi Yazarı Vedat Bilgin

Vedat Bilgin, dünya sisteminin yaşadığı krizin temel sebebinin, kalkınmış ülkelerin dünya üzerindeki bilhassa ekonomik hegemonyasının hızla kaybolmaya başlaması olduğuna dikkat çekiyor.

“Peki, ne oluyor diye bakıldığında son otuz-kırk yıl içinde Uzakdoğu’dan Asya’ya, oradan Ortadoğu’ya kadar dünyanın birçok yerinde gelişmekte olan ülkelerin hızla yükseldiğini görmek mümkündür” diyen Yazar Vedat Bilgin, Dünya Bankası’nın verilerine göre G7’nin 1970’lerdeki ağırlığı %65’e yaklaşırken bu oran küresel süreçte % 40’lara gerilemiş bulunmaktadır ki düşüş devam ettiğinin altını çiziyor.

KONUM KAYBI

Akşam Gazetesi Yazarı Vedat Bilgin, makalesine şöyle devam ediyor:

“Peki, bu durum neyi ifade etmektedir? Bu sorunu en fazla hisseden ülke elbette ki dünya siteminin patronaj koltuğunda oturan ABD’dir ve bunu değiştirmek üzere harekete geçen ülkelerin başında da o vardır. Sorun ABD’ni bu konum kaybını kapatmak üzere başvurduğu daha doğrusu takip ettiği strateji ve onun araçlarında yatmaktadır. ABD’nin küresel eğilimlerin temel dinamiklerine rağmen geleneksel emperyalist stratejiye dayanarak yaptığı müdahalelerle kendi konumunu tahkim etme arayışı yanlıştır. Bu strateji nedir? Ortadoğu’da çatışma alanları oluşturup, müdahaleler yaparak ülkeleri bölmek, Asya’da başta Afganistan’a, Irak’a yaptığı gibi ülkelere girmek veya dolaylı müdahaleler yapmak”.

Vedat Bilgin, ABD’nin Ortadoğu stratejisinin temeli, mevcut devlet yapılarının kontrol altına alınması, alınamıyorsa Mısır’da olduğu gibi askeri müdahalelerle kendilerine bağlı yönetim yapıları kurularak, bilhassa demokratikleşmelerine fırsat vermeyerek, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağlamaya dayandığının altını çiziyor.ve “Bundan sonra sıra yapılacak operasyonlara gelmektedir ki burada hedef ülkelerin etnik dinsel ya da mezhepsel esaslara göre bölünmesi, coğrafyadaki siyasi sınırların yeniden çizilmesi” olduğunu söylüyor.

DANSIN SONU

“Önce sadece tek bir Amerika olmadığını belirtmek gerekir fakat bugün bölgemizde etkin olan Amerika’nın geleneksel emperyalist stratejiyi uygulayan unsurlardan oluştuğunu söylemek mümkündür” diye değerlendirmede bulunan Vedat Bilgin, “zira bütünüyle ülkeleri istikrarsızlaştırma, iç savaş hazırlama ya da doğrudan askeri müdahale araçlarını kullanan bu stratejinin başarısız olması durumundaki bu kaçınılmaz görünmektedir, o zaman diğer Amerikaların pozisyonunun güçlenmesini beklemek gerekecektir” ifadesini kullanıyor.

Akşam Gazetesi Yazarı Vedat Bilgin makalesinini şöyle tamamlıyor:

“Burada önemli olan ABD’ni bu militarist/emperyalist stratejisinin yaratacağı küresel istikrarsızlıklara gitmeden bu anlayıştaki yaklaşımı savunanların tasfiye edilmesidir. NEOCON strateji Siyonizm’e katkı yapabilir fakat dünya barışını tahrip ettiği kadar ABD’nin dünya sitemi içindeki konum kaybını daha da hızlandıracak sonuçlara yol açacaktır. Terörle dansın maliyeti ağır olur”.

HABER : Ataner YÜCE

İSTANBUL, UHA Haber Ajansı

Veysel KAVRAYAN
Veysel KAVRAYAN
Veysel Kavrayan, (Eğitimci-Yazar-Gazeteci) Kocaeli’nde doğdu. İktisat Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı. Halen Medya ve İletişim eğitimi almaktadır. Kısa bir süre eğitim alanında görevlerde bulundu. Uluslararası bir prestij kozmetik firmasında Ankara Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Dünya Güzellik Yarışmaları Türkiye Başkanı Süha Özgermi'yle beraber önceleri baş asistanlık, sonrasında ortaklık yaptı. Türk Dünyası konusunda araştırmaları bulunuyor. Birçok haber ve araştırmaları hakkında ulusal ve uluslararası ödülleri mevcuttur. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda kurucu ve yönetici olarak görev almaktadır. Halk bilimi, gastronomi, sanat, tarih, ezoterizm, turizm, sağlık, sanat tarihi, ekoloji, geleneksel ve tamamalayıcı tıp ve mimari ilgi alanlarıdır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazmaktadır. İngilizce ve az derecede Rusça biliyor.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir