Ataner Yüce Yazarlar

Almanya’da PKK Tehdidi (5)

Nitekim PKK’ya getirilen faaliyet yasağının karar gerekçesinde şiddet eylemlerinin yanı sıra örgütün Almanya’nın yurt dışındaki menfaatlerine de zarar verdiği belirtilmektedir.
Almanya kendi menfaatleri doğrultusunda Türkiye ile yakın ekonomik iş birliğine gitmek istediği dönemlerde örgüt sözde STK’larının tümünü ve Alman siyasetindeki –çoğunluğu Türkiye kökenli olan– uzantılarını harekete geçirmekte ve Berlin hükümetini zor durumda bırakarak Alman devletinin Türkiye ile ilişkilerinde adeta ayak bağı olmaktadır.
Diğer yandan Almanya her gün PKK’dan gelecek bir şiddet saldırısı korkusuyla yaşamak zorunda kalan Türk kökenli vatandaşlarını PKK terörüne karşı koruyamamaktadır.
Türk misyon ve camilerine yönelik artan saldırıların hiçbirinin faillerinin yakalanmamış olması buradaki Türklerin Alman devletine olan güven bağını da ciddi oranda zedelemektedir.
PKK dışarıya karşı eşitlikçi ve demokratik bir resim çizerken gerçekte ise Kandil tarafından sıkı bir hiyerarşi içerisinde idare edilen STK yapılanmaları eliyle Kürt asıllı göçmenleri “Kürdistan” hayaliyle endoktrine etmekte ve içinde bulundukları toplumsal gerçeklikten kopararak bu grupları topluma yabancılaştırmaktadır.
Bu durum göçmen unsurların entegrasyonu konusunda başarısız olan Almanya için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Örgüt sözde STK’ları eliyle gerçekleştirdiği propaganda faaliyetleri neticesinde bu ülkede doğmuş, sosyalleşmiş ve öğrenim görmüş gençleri radikalize ederek bu genç göçmenlerden Kandil’den gelecek bir emirle bir anda harekete geçmeye hazır potansiyel birer terörist yaratmaktadır.
Son yıllarda ciddi bir radikalleşme sorunuyla karşı karşıya olan ve radikalleşme karşıtı programlara yıllık yüz binlerce avrolukbütçe ayıran Almanya için Kürt göçmen gençleri radikalize ederek yurt dışı ve yurt içinde şiddet eylemlerinde kullanan PKK da en az DEAŞ kadar tehlikelidir ve ciddi bir güvenlik riski teşkil etmektedir.

Nitekim Federal Kriminal Dairesi tarafından 2016’da yayımlanan Siyasi Suçlar Raporu’nda yer alan verilere göre bu yıl içerisinde Almanya’da 1.518 suç eyleminde bulunulmuştur.

Eyalet suç raporlarında “yabancılarca işlenen siyasi suçlar” kapsamında kaydedilen bu suçların büyük bir
çoğunluğunun PKK mensuplarınca gerçekleştirildiği kaydedilmektedir.
PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD bu bölgede ele geçirdiği bölgelerde edindiği idari ve siyasi tecrübeyi Almanya’ya aktarmakta ve yeni kurulan DTMK (Demokratik Toplum Kültür Merkezleri) ile dernekleşmeden merkezi ve daha geniş bir teşkilat yapılanmasına gitmektedir.
Ulus devleti yok sayan bu idari model Almanya’da devlet içinde devlet, toplum içinde paralel bir toplum ve alternatif bir sistem öngörmektedir. Ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerin PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eline geçmesiyle birlikte pasaport ve evrak sahteciliği daha kolay yapılır hale gelmiş ve örgüt mensuplarının Avrupa’ya illegal geçişleri kolaylaşmıştır.
Bu ise hem Almanya hem de AB ülkelerinin güvenliği açısından ciddi bir risk anlamına gelmektedir. Örgütün terör faaliyetleri dışında Almanya’da uyuşturucu pazarını da büyük oranda kontrol ettiği bilinmektedir. 2016 Uyuşturucu Maddeler ile Mücadele Raporu’na göre bu yıl itibarıyla Almanya’da 1.333 uyuşturucuya bağlı ölüm gerçekleşmiştir.
Uyuşturucuyla mücadele için yılda milyarlarca avro harcayan Alman hükümeti için Avrupa’nın en büyük uyuşturucu satıcısı ve dağıtıcısı olan PKK ile mücadele büyük önem taşımaktadır. (devam edecek)
Zeliha Eliaçık ile ilgili görsel sonucu
                    Zeliha ELİACIK
***
   Zeliha ELİACIK
İlk orta ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra Almanya’da Yabancı Öğrenciler için Üniversiteye hazırlık okulu “Studienkolleg”’ten dönem birincisi olarak mezun oldu. Almanya’nın Ruhr Bochum Üniversitesi’nde Oryantalistik ve Siyaset Bilimi bölümlerinden (çift ana dal) mezun olan Zeliha Eliaçık, “İsrail Devletinin Kuruluşundan Günümüze Yemen Yahudilerinin Sosyal ve Hukuki Statüleri” isimli saha çalışmasıyla aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı.
Alman Akademik Değişim Servisi-DAAD burs ve teşvikleriyle Suriye, Yemen ve Ürdün’de beş yıl süreyle alan çalışmalarında ve akademik görevlerde bulundu.
Son olarak Alman-Ürdün Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve kültür işleri sorumlusu olarak çalıştı. SETA İstanbul Avrupa Araştırmaları Direktörlüğü’nde göreve başlayan Eliaçık, ağırlıklı olarak Şarkiyat (Oryantalistik), Müslüman ve Avrupa toplumlarında azınlıklar, Almanya’nın dış politikası ve İslam siyaset, Almanya’da radikalleşme, gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Ataner YÜCE
Ataner YÜCE
Ataner Yuce Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir