Gündem

‘Almanya’da FETÖ yapılanması ve Almanya’nın FETÖ Politikası’

SETA bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın araştırmacı ve asistanları tarafından ‘Almanya’da FETÖ yapılanması ve Almanya’nın FETÖ Politikası’ konusunda bir rapor hazırlandı.
Prof. Dr. Burhanettin Duran ile ilgili görsel sonucu
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, ‘Almanya’da FETÖ yapılanması ve Almanya’nın FETÖ Politikası’ konulu rapor hakkında (UHA) Uluslararası Haber Ajansı’na açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, 15 Temmuz gecesi binlerce kişinin yaralanmasına ve 249 asker, polis ve sivil Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan kanlı darbe girişiminin ardında yer alan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da kapsamlı ve geniş bir yapılanmaya gittiğinin bilinmekte oplduğunu,  Zira örgütün ilk kurulduğu yıllardan beri hedefini sadece Türkiye ile sınırlı tutmadığını söyledi.
Türkiye’deki yapılanmaya paralel olarak dünyanın dört bir yanında özellikle eğitim, medya ve ticaret alanında kendi kurumsal ve örgütsel ağlarını oluşturduğunu hatırlatan Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Örgüt ayrıca sadece kendi kurumlarını oluşturmakla kalmamış, ilgili ülkenin medya, akademi, siyaset ve eğitim ağlarına yerleştirdiği elemanlarla buralardaki etki alanını genişletmeyi hedeflemiştir” dedi.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, Almanya en çok Türk nüfusun yaşadığı Avrupa ülkesi olması hasebiyle FETÖ için her zaman için cazip bir ülke olduğunu belirterek, bu ülkedeki yanlış uyum siyasetlerinin bir sonucu olarak, özellikle eğitim alanında ortaya çıkan boşlukların, bu alanda faal olan örgüte geniş bir faaliyet alanı açtığını ifade etti.
FETÖ’nün diğer ülkelerde olduğu gibi Almanya’da da gizli ve açık olmak üzere iki yönlü bir örgüt yapısına sahip bulunduğunu söyleyen  Prof. Dr. Burhanettin Duran, “Gizli yapılanmanın başat unsuru olan “ışık evleri”nde örgüt lideri Fetullah Gülen’in
öğretileri çerçevesinde bağnaz ve eleştiriye kapalı bir gençlik yetiştirilirken, açık
yapılanmaya ait legal sivil toplum kuruluşu (STK), dernek, medya organı ve özel
okullar yolu ile örgüte hem insan kaynağı hem de mali kaynak sağlanmaktadır” ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, FETÖ’nün Almanya’da özellikle gizli, otoriter ve hiyerarşik yapısı nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalsa da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha çok gündeme gelmeye başladığını kaydetti.
FETÖ’nün bu ülkede bulunan güçlü teşkilat ve ağ yapısı ile birlikte Alman devletinin müsamahakar tutumu, örgütün darbe girişiminde bulundukları mahkeme kararları ile sabit olan örgüt mensubu darbecilerini bu ülkeye kaçırmasını kolaylaştırdığını söyledi.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, Örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olduğu gerçeğinin Türk toplumunda tüm kesimlerce kabul edilmesine rağmen Alman resmi makamlarının bunu kabul etmeyerek darbecileri himaye eden bir siyaset izlemelerinin Türk-Alman ilişkilerinde yeni bir kriz noktası oluşturduğunun altını çizdi.

FETÖ’nün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bu ülkenin kurumlarına öteden beri

yerleştirdiği elemanlarını kullanarak, Türkiye karşıtı lobi ile iş birliği içerisinde
kara propaganda yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Burhanettin Duran, Örgütün takiye ideolojisinin bir gereği olarak Batı kamuoyunu etkileyecek şekilde kendisini diyalog yanlısı, barışçıl ve demokratik bir STK gibi tanıtırken Türkiye ile ilgili konularda Alman kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA’nın Mart 2016’da “Almanya’da FETÖ Yapılanması ve Almanya’nın FETÖ Politikası” başlığı ile yayımladığı çalışmanın genişletilmiş ikinci baskısı olan bu raporun, son dönemde gerçekleşen önemli gelişmeler çerçevesinde ve Ağustos 2017’de yürütülen saha çalışmasında elde edilen veriler ışığında güncellendiğini belirtti.
FETÖ’nün Almanya yapılanması ile ilgili olarak örgüt tarafından propaganda amaçlı hazırlanan tek yanlı yayınlar dışında çok az kaynak bulunduğunu  anlatan Prof. Dr. Burhanettin Duran, Bu raporun örgütün bu ülkedeki yapılanması, etki alanı ve yeni stratejisinin daha iyi anlaşılması ve Alman kamuoyunun örgütün faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi noktasında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını kaydetti.
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, bu çalışmanın örgütün Avrupa merkezi sayılan Almanya yapılanmasını aydınlatmada faydalı olmasını umuyor, emeği geçen SETA araştırmacı ve asistanlarına ayrıca raporun oluşturulmasına dışarıdan katkı sağlayan tüm uzmanlara teşekkür ettiğini bildirdi.
HABER : Ataner YÜCE
KAYNAK : SETA, UHA HABER
Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir