Eğitim

2023 Eğitim Vizyonu’nda Erken Çocukluk Eğitimi -4-

•2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluğun niteliğini artırıcı ne tür çalışmalar yapılabilir?
Mustafa Kemal ATATÜRKSONUÇ VE ÖNERILER
Sonuç olarak MEB 2023 Eğitim Vizyonu ile erken çocukluğa dikkat çekilmiştir. Atılacak adımlar erken çocukluk eğitiminin niteliği ve erişimi açısından oldukça kıymetlidir. Fakat bu adımların sürdürülebilir olması tüm aktörlerin devreye sokulması ve sistemli çalışabilmesiyle mümkündür. Bunun sağlanması için öneriler
şu şekildedir:
*Yukarıda belirtildiği gibi farklı ülkelerin erken çocukluk uygulamalarına bakıldığında zorunlu olan ya da zorunlu olacağı açıklanan ülkelerde zorunluluk öncesi okullaşma oranı oldukça yüksektir. Fakat 5 yaş için yüzde 67 olan okullaşmanın yüzde 100’e çıkarılmasının 5 yaş altı grupların okullaşmasının önünü kesmemesi için altyapı çalışması ve ciddi bir hazırlık gerekmektedir.
•Yukarıda açıklandığı gibi erken çocukluk için ayrılan bütçe ulusal ve uluslararası düzeyde yeterli değildir. Niteliğin artırılması ve zorunluluk çalışmaları için gelecek yıllarda bütçe payı yükseltilebilir.
•Çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve veriye dayalı değerlendirme için hem okul hem de il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ölçme değerlendirme merkezlerinde erken çocukluk için il/ilçe koordinatörü veya koçu gibi uygun insan kaynağı sağlanmalıdır.
•Çocuklarla ilgili toplanan verilerin ilkokul öğretmeniyle paylaşılması hem öğretmen hem de öğrenci için faydalı olacaktır. Bu yüzden ilkokul ile erken çocukluk arasındaki veri akışını sağlayacak bilgi işlem sistemleri ve tecrübe aktarım mekanizmalarının oluşturulması yararlıdır.
•Dış bir göz olan il/ilçe koordinatörleri –çocuk gelişimini izlemenin yanında– çocuk-öğretmen iletişimi/etkileşimi, sınıf yönetimi, öğretmen gelişimi ve fiziki donanım gibi nitelikli erken çocukluk eğitiminin parametreleri üzerinde
okul, il ve ilçe düzeyinde çalışabilir. Böylelikle okul gelişim modeli ve illerde oluşturulacak ölçme ve değerlendirme merkezlerine doğrudan katkı sunulabilir.
•Türkiye’de erken çocukluk çalışmaları MEB merkezinde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında yer alan Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Kapasite artışı, eğitim programlarının revizyon ihtiyacı ve denetleme yapılarak dış gözlem yoluyla eğitime yönelik geri dönüş ihtiyacı bu hizmetlerin yönetimini yeniden tasarlamayı gerektirebilir.
Zorunlu eğitim hedefiyle birlikte öğrenci, öğretmen ve okul sayısı artıp kapasite yükselecektir. Eğitim programları 6-7 senede bir revize edilmek durumundadır. Denetleme ve dış gözlem çalışmaları da bir örgütlenmeyi gerektirmektedir.
Sonuç olarak daire başkanlığı düzeyinde bu fonksiyonların yerine getirilmesi ve vizyon belgesindeki hedeflere ulaşılması zordur. Hizmetlerin yönetim ayağının da amaç ve fonksiyonlara göre dizaynı iyi olacaktır.
Yukarıda açıklandığı gibi erken çocukluk için hazırlanan iki program iki farklı bakanlık tarafından takip edilmektedir. Erken çocukluk politikalarının oluşturulması ve izlenmesi aşamasında bakanlıkların iş birliği içerisinde çalışmaları niteliğin artmasına büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Fakat ilerleyen süreçte erken çocukluk eğitimi hizmetlerinin tek bir bakanlık tarafından yürütülmesi daha uygundur.
•Dezavantajlı gruplar için alternatif model ve uygulamaların yapılacağı vizyon belgesinde belirtilmiştir. Uygulanacak yeni model ve uygulamaların çocukların beceri gelişim çıktılarına bakılarak süreç içerisinde iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sürdürülebilir eğitim için önemlidir.
•Çocukların eğitimden maksimum fayda sağlayabilmesi için iç/dış mekanların dizaynı, çocukların doğada eğitim alacakları ortamların oluşturulması ve okul dışı öğrenme ortamları çeşitlendirilebilir.
•Yukarıda farklı ülkelerin öğretmen yetiştirme örnekleri verilmiştir. Çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği lisans programları birbirlerinin tamamlayıcısı durumundadır.
Bu sebeple lisans programlarında eski dönemlerde olduğu gibi çocuk gelişimi ve eğitimi ya da erken çocukluk eğitimi olarak tek bir bölüm altında düzenlemeye gidilebilir.
•Mevcut yöneticilerin, erken çocukluk sürecini izleme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol almaları hem kısa hem de uzun vadede kaliteyi artırır. Bu sebeple yöneticiler için erken çocukluk programı, süreci, felsefesi, diğer kademelerden farklı ve benzer yönleri gibi konularda Türkiye genelinde çalıştay, panel, atölye gibi çalışmalar yöneticilerin etkinliğini yükseltir. (bitti)
***
ATILLA ARKAN
Marmara İlahiyat Fakültesi (1991) mezunudur. Doktorasını (1999) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi alanında yaptı. Ayrıca Malezya İslam Üniversitesi İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü’nde 1996-1999 arasında ikinci doktora çalışması için bulundu. 1994’te Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak Kanada McGill Üniversitesi İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu. İslam düşüncesi ve çağdaş İslam düşüncesi alanlarında çalışmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları direktörüdür.
NACIYE ÖZTÜRK
Lisans eğitimini 2017’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı alanda Hacettepe Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında erken çocukluk eğitim politikaları ve programları, sürdürülebilir yaşam için eğitim, okul dışı öğrenme ortamları, erken çocukluk döneminde kaynaştırma/bütünleştirme ve oyun bulunmaktadır.
Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir