Eğitim

2023 Eğitim Vizyonu’nda Erken Çocukluk Eğitimi -3-

•2023 Eğitim Vizyonu’nun erken çocukluk eğitimiyle ilgili hedefleri nelerdir?

Mustafa Kemal ATATÜRK2023 EĞITIM VIZYONU’NDA ERKEN ÇOCUKLUK: FIRSATLAR VE RISKLER
23 Ekim’de yayımlanan ve tanıtımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 2023 Eğitim Vizyonu’nda erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olacağı ilan edilmiştir.
Buna göre üç yıl içerisinde niteliği artırmak için ortak kalite standartlarının oluşturularak izlemesinin yapılacağı, dezavantajlı gruplar için alternatif modellerin hayata geçirileceği, besin ve materyal desteğinin sağlanacağı, yaz okulu programları ve toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı, ailelere eğitim verileceği, özel gereksinimli çocukların bütünleştirilmesine yönelik öğretmen eğitimlerinin sağlanacağı ve dezavantajlı gruplara yönelik alternatif programların oluşturulacağı açıklanmıştır.
Türkiye’nin de destekçisi olduğu Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler’de “2030’a kadar bütün kız ve erkek çocuklarının onları ilköğretime hazır hale getirecek kaliteli okul öncesi eğitimine erişimlerinin güvence altına alınması” maddesi erken çocukluk eğitiminin önemine dikkat çekmektedir.
Vizyon belgesiyle atılan bu adım hedeflerin uluslararası politikalar da dikkate alınarak hazırlandığını göstermektedir.
Vizyon belgesinde erken çocukluk için ayrı bir başlık açılması, zorunlu hale getirilmeden önce hedeflerin somut şekilde açıklanması, erken çocukluk eğitiminin görünürlüğünü artırması, amaçların yazılı halde sunulup izlenecek olması oldukça kıymetlidir. Vizyon belgesinde ortak kalite standartlarının oluşturulacağı ve izleneceği belirtilmiştir.
Kendi ülke normlarımızın oluşturulması ve somut veriler üzerinden erken çocukluğun ele alınması gelecek yıllardaki politikalar ve atılacak adımlar için oldukça önemlidir.
Bu açılardan vizyon belgesi erken çocukluk eğitimini disiplinler arası, çocuk merkezli/temelli, aileyi ve toplumu içine alan bir perspektifle ele almaktadır.
Riskler
Türkiye’de erken çocukluk eğitimine ait altyapı 3, 4 ve 5 yaş grupları arasında paylaşılmaktadır. Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması durumunda mevcut altyapı sadece bu yaş grubuna aktarılabilir.
Bu durum ise 5 yaş altı grupların okullaşması için bir risk/engel oluşturabilir. Diğer bir ifadeyle gerekli altyapı
sağlanamadığı takdirde eğitimin 5 yaş çocukları için zorunlu hale getirilmesi 3 ve 4 yaş grup çocuklarının eğitim alma imkanlarını olumsuz etkileyebilir.
Vizyon belgesindeki en önemli vurgulardan birisi veriye dayalı değerlendirmedir. Mevcut sistemde çocuk, öğretmen ve eğitim programlarının değerlendirmesi okul müdürleri tarafından yapılmaktadır. Fakat ilkokul ve ortaokula bağlı anasınıflarında müdür genellikle farklı alanlardan olmaktadır.
Erken çocukluk eğitimi ise yapı, amaç ve program açılarından diğer kademelerden oldukça farklıdır. Bu yüzden alan dışından kişinin veri toplasa dahi değerlendirmede bulunabilmesi ve eğitimin kalitesini koruyup artırabilmek için liderlik yapabilmesi mümkün değildir. Buna dair tedbirlerin geliştirilmesi faydalı olacaktır.
Diğer bir risk 5 yaş dönemindeki okula gitmeyen çocuğun ailesi tarafından kurslar, atölyeler yoluyla veya akranlarıyla sosyalleşecekleri ortamlarda destekleniyor olmasıdır. Veya tarımsal bölgelerde geniş aile yapısı içerisinde sosyalleşme ve kendine bakım becerilerini geliştirmesidir.
Zorunlu olması halinde niteliksiz sınıflar veya yeterli kaliteli öğretmen kaynağının sağlanamaması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu da çocuk gelişimi açısından büyük bir risktir.

***

ATILLA ARKAN
Marmara İlahiyat Fakültesi (1991) mezunudur. Doktorasını (1999) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi alanında yaptı. Ayrıca
Malezya İslam Üniversitesi İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü’nde 1996-1999 arasında ikinci doktora çalışması için bulundu. 1994’te Sakarya
Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak
Kanada McGill Üniversitesi İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu. İslam düşüncesi ve çağdaş İslam düşüncesi alanlarında çalışmaktadır. İngilizce ve
Arapça bilmektedir. SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları direktörüdür.
NACIYE ÖZTÜRK
Lisans eğitimini 2017’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı alanda Hacettepe Üniversitesi’nde
doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında erken çocukluk eğitim politikaları ve programları, sürdürülebilir yaşam için eğitim, okul
dışı öğrenme ortamları, erken çocukluk döneminde kaynaştırma/bütünleştirme ve oyun bulunmaktadır.

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir