Eğitim

2023 Eğitim Vizyonu’nda Erken Çocukluk Eğitimi -2-

  • OECD ülkelerinde erken çocukluk eğitiminin durumu nedir?
Mustafa Kemal ATATÜRKDÜNYADA ERKEN ÇOCUKLUK EĞITIMI
Pisa sonuçlarıyla dikkat çeken Singapur’da erken çocukluk eğitimi 3-6 yaşı kapsamaktadır ve zorunlu değildir. Fakat buna rağmen yüzde 100’e yakın okullaşması bulunmaktadır.
Ülkenin doğal kaynaklarının azlığı insan gücüne verilen önemi artırmıştır. Bu sebeple erken çocukluk eğitim politikaları uluslararası ekonomi göz önüne alınarak hazırlanmaktadır.
Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Eğitim Bakanlığı, Ulusal Eğitim Enstitüsü ve okullar iş birliği halindedir. Farklı kurumların bir araya gelmesi katılım ve erişim problemlerinin çözümünü hızlandırmaktadır. Bu yüzden okula erişim sorunları bulunmamaktadır.
Öğretmenlerin devlet kurumlarında çalışabilmesi için erken çocukluk eğitimi lisan programından mezun olma şartı aranmaktadır. Eğer erken çocukluk eğitimi mezunu değillerse herhangi bir lisans programından mezun olmaları ve bakanlığın verdiği eğitim programını başarıyla bitirmeleri gereklidir.
Refah düzeyinin oldukça yüksek olduğu Norveç’te ise erken çocukluk eğitimi zorunlu değildir. Zorunlu okula başlama yaşı 6’dır. Fakat çocuklar 1,5 yaşından itibaren erken çocukluk eğitimine başlamakta ve ortalama üç yıllık bir eğitimin ardından ilkokula geçmektedir. 3-5 yaş okullaşması yüzde 100’e yakındır.
Bu durumun sebepleri kadınların iş hayatına katılımları, gönüllülük gibi sosyal faaliyetler gerçekleştirmeleri ve kurumların deniz kenarı veya orman gibi yerlerde bulunmaları şeklinde gösterilebilir.
Öğretmenler erken çocukluk eğitimi ve bakımı bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olduktan sonra çalışabilmektedir.
Avrupa ülkelerinden İngiltere’ye bakıldığında zorunlu eğitimin 5 yaşında başladığı görülmektedir. Fakat 3 yaşından itibaren çocukların eğitim almasının yasal bir hak olarak görülmesi yüzde 93 oranında okullaşmayı da beraberinde getirmiştir.
İngiltere’de öğretmen olabilmek için matematik, İngilizce veya bilim lisans programlarından mezun olmak, ardından erken çocukluk öğretmenliği derslerini almak gerekmektedir. Sonrasında okuryazarlık (literacy) ve matematik (numaracy) becerileri ölçen testi geçme şartı vardır.
Son olarak Fransa’da 6 yaştan itibaren eğitim zorunludur. Bunun yanında Mart 2019’dan sonra zorunlu eğitim yaşının 3’e indirileceği Cumhurbaşkanı  Emmanuel Macron tarafından açıklanmıştır.
OECD 2015 verilerine göre Fransa’da okullaşma oranı yüzde 100’e yakındır. Öğretmenler farklı modeller olsa da “ecole maternelle” şeklinde bilinen 3 yıllık lisans+18 aylık öğretmenlik eğitiminin ardından çalışabilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde çalışma şartlarıyla sosyal yapı değiştiği, şehirleşme tamamlandığı ve kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesi için erken çocukluk eğitimine önem verilmektedir. (devam edecek)

***

ATILLA ARKAN
Marmara İlahiyat Fakültesi (1991) mezunudur. Doktorasını (1999) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi alanında yaptı. Ayrıca Malezya İslam Üniversitesi İslam Medeniyeti ve Düşüncesi Enstitüsü’nde 1996-1999 arasında ikinci doktora çalışması için bulundu. 1994’te Sakarya Üniversitesi’nde akademisyen olarak göreve başladı. 2013’te aynı üniversitede profesör oldu. 2012-2014 arasında misafir araştırmacı öğretim üyesi olarak Kanada McGill Üniversitesi İslam Çalışmaları Enstitüsü’nde bulundu. İslam düşüncesi ve çağdaş İslam düşüncesi alanlarında çalışmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları direktörüdür.
NACIYE ÖZTÜRK
Lisans eğitimini 2017’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı alanda Hacettepe Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında erken çocukluk eğitim politikaları ve programları, sürdürülebilir yaşam için eğitim, okul dışı öğrenme ortamları, erken çocukluk döneminde kaynaştırma/bütünleştirme ve oyun bulunmaktadır.
Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir