Gündem

‘2020’lere doğru Türkiye için çıkış yolu üzerine düşünceler’

UHA HABER / Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAHİPKIRAN) tarafından gerçekleştirilen “2020’lere Doğru Türkiye İçin Çıkışyolu Üzerine Düşünceler” başlıklı bir söyleşinin konuğu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı Halil ŞENER’di.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı Halil ŞENER, yaptığı sunumda, Atatürk döneminde Türkiye’nin büyüme oranının yüksek olduğunu hatırlatarak, İsmet İnönü döneminde durgunluk başladığını,, Demokrat ve Adalet Partileri dönemlerinde bir atılım yaşandığını, 80’lere doğru ise hem siyasi türbülans, hem de yapısal ekonomik sorunlar nedeniyle büyüme tıkanmaya başladığını söyledi.

Halil ŞENER,Ortalamaya bakıldığında Özal döneminden sonra büyümenin sürekli düştüğünün görüldüğüne dikkat çekerek, son dönemde görülen yüksek büyüme oranlarının, istatistik hesaplaması için getirilen yeni modelden kaynaklandığını ifade etti.

“Türkiye’nin dünya gelişmişlik endeksindeki yeri 17. sıradan öteye geçememiştir” diyen ŞENER, “Oysa dünyada Japonya, Çin ve Kore gibi büyük atılımlar yapan ülkeler olmuştur” dedi.

Halil ŞENER, bilimsel araştırmalara göre her 100 kişiden 5’i sorun çözücü niteliklere sahip olduğunu, İyi bir eğitim ile bu sayının 7’ye kadar çıkarılabilirken, ülkemizde bu sayının eğitim sistemindeki sorunlar nedeniyle 2-3’e düştüğünü ve. PİSA skorlarının da gösterdiği üzere, eğitim sisteminin oldukça sorunlu olduğunu kaydetti

“Ülkemiz maalesef sanayileşme açısından yeterli ilerleme sağlayamamış, Çin ve Kore örneklerinde görülen başarıyı yakalayamamıştır” şeklinde konuşan ŞENER, “Ülkemizde hala 19. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’yi bir sanayi ve ticari imparatorluğu haline getiren Başbakanı Palmerston’un gerisinde devlet adamları bulunmaktadır” dedi.

ŞENER,  “Dünyada güç kaymaları yaşanırken maalesef biz yeterli hızda ilerleyemiyor ve güç kaymasını fırsata dönüştüremiyoruz” ifadesini kullandı.

“Çin süper güç olduğunda bugün Doğu Türkistan’da uyguladığı yöntemleri diğer Orta Asya Türk devletleri için de uygulayacaktır” diyen Halil ŞENER, “Orta Asya, namı diğer Türkistan, ülkemiz için hayati önemi haizdir. Çünkü ülkemizin ölçeği başta nüfusu olmak üzere, büyük bir sıçrama yaparak dünyanın başat güçlerinden biri olmak için yetersizdir. Bu nedenle de kendilerini bizimle aynı kökten gören ülkelerle işbirliği yapmamız gerekmektedir. Enver Paşa da, bu nedenle Türkistan’a gidip savaşmıştır” şeklinde konuştu.

ŞENER, gerek Batı ülkelerinin, gerekse de Rusya’nın, geçmişimiz nedeniyle Türkiye’ye karşı çok tedbirli davrandıklarını ve. bunun için Azerbaycan anakarası ile aramıza bir koridor (Zengezur Koridoru) oluşturulduğunu hatırlattı.

“İyi Türkiye; önemli projelerini tamamlamış, kurumları etkili, menfaatleri çiğnenmeyen, etkili ve Batı ülkeleri gibi bir statüye ulaşmış bir ülkedir” diyen Halil ŞENER, İyi yönetilen Türkiye’nin ise; kurumlarına iyi yöneticiler atanan, organizasyon kabiliyeti yüksek, kaynakları ve fırsatları doğru değerlendiren, milli çıkarları istikametinde stratejik merkezi bir akılla yönetilen bir ülkedir olduğunun altını çizdi.

Halil ŞENER, Tüm bunları başarmak için; milli zihniyetli iktidarın, iyi yönetim kapasitesinin, doğru strateji ve uluslararası konjonktürün uygun olması gerektiğine vurgu yaparak, “Sultan Abdülhamit döneminde bu unsurların çoğu mevcutken, uluslararası konjonktür uygun olmadığı için başarılı olunamadı. Eğer Sultan Abdülhamit Kerkük Babagurgur’daki petrol kuyularını açıp işletmeyi başarabilseydi, Osmanlı Devleti’nin ekonomisi çok rahatlayacaktı. Ancak bu kuyuların açılmasından bir ay önce savaş çıktı” dedi.

“Batılılar hamaset yapmadan milli politikalar izleyebiliyorlar. Biz ise hamaset yapıp milli politikalar izleyemiyoruz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı ŞENER, Din, 16. yüzyıla kadar bizim için çok olumlu etkilere sahipti. Ancak Anadolu’yu besleyen Türkistan coğrafyasındaki aydınlama çağının sona ermesi ve Mısır’ın fethinden sonra Eşari anlayışın Türkiye’de de hakim olmaya başlamasıyla dinin toplum üzerindeki etkisi olumsuz olmaya başladı” açıklamasında bulundu.

ŞENER,Bu olumsuz etkilerin giderilmesi için Türkiye’de maksadını aşan bir laiklik reformu gerçekleştirildiğine değinerek,  bu defa da halkın inanç ve değerleri ile ters düşüldüğü için sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi.

Halil ŞENER, “Oysa “Aslan, kuyruğu ile kavga etmez.” Hindistan’da ineğe tapma, Japonya’da imparatorun güneşin oğlu olduğuna inanma gibi akıl dışı inançlar olmasına rağmen, bu ülke yöneticileri halkın inançları ile ters düşecek eylemlerde bulunmuyor. Zamanında, “Kalkınmanın Gizli Tarihi”ne göre Almanlardan adam olmaz denirken, Bismark’ın kurduğu sistemle bugünkü profesyonellikte zirve olan Alman milleti ortaya çıkmıştır.  ABD’de etnik unsurların oluşturdukları mafya güçleri, holdingleşip evrimleşerek bugünkü ABD ekonomisini ortaya çıkarmışlardır” dedi.

“Türkler, Avrupa’da daha iyi sporcu haline gelmektedirler. Bunun nedenleri üzerinde düşünmek gerekir!” şeklinde konuşan ŞENER, Milletleşme açısından ABD ve AB mesafe katederken, bizde tersi bir süreç işlendiğini, Diyarbakır Kültür Evi projesini gördüğümüzde, Türkiye’de alternatif ulus yaratmaya yönelik Batı knowhow’ının devrede olduğunu kolaylıkla anlayabileceğimizi hatırlattı.

Halil ŞENER, Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı STK (NGO)’ların aslında Batılı ülkelerin hükümetleri tarafından desteklenen organizasyonlar olduğuna vurgu yaparak, “Yani bir anlamda GONGO (Government-Organized Non-Governmental Organization)’durlar” ifadesini kullandı.

“Türkiye’de milli hedeflere ulaşma açısından siyasetin finansmanı önemli bir sorun teşkil etmektedir” diyen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanı Halil ŞENER. “Diğer başat sorun ise bir partinin Türkiye’yi yönetmeye aday olarak çıkaracağı insanlar ile parti yönetimlerinin birbirinden ayrılamaması ve partilerin halka malolmuş kurumlar haline gelememesidir” şeklinde kaydetti..

HABER : Ataner YÜCE

İSTANBUL, UHA Haber Ajansı

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

‘Pelin Çift ile Gündem Ötesi’ her Cuma saat: 00.15’te TRT 1 Ekranlarında..

Kader BASAYOĞUL
Kader BASAYOĞUL
Kader BASAYOĞUL 1990 yılında Bingöl’de dünyaya geldi. İlköğretiminin ilk iki yılını Bingöl’ün Sancak beldesinde okuduktan sonra İlköğretiminin geri kalanına İstanbul’da devam etti. 2007 yılında Erenköy Kız Lisesi’nden mezun oldu. 2009 yılında girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünü kazandı. Üniversite yılları boyunca İzmit Belediyesi’nin Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. 2012 senesinde Haber7.Com’da stajını yaptı. 2015 yılının Nisan ayında çalışmalarına başlayan Neoldu.Com’un ilk editör kadrosunda yer bulan Basayoğul, birçok alanda araştırma haberlerine imza attı.. 2017 yılında Neoldu.com’daki işinden ayrıldı. Şuanda (UHA) Uluslararası Haber Ajansı'nda Araştırma Haberciği çalışmalarına devam eden Basayoğul, Fotoğrafçılığa olan ilgisinden dolayı Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü de okudu. Bugüne kadar yaptığı Araştırma Haberler ile adından söz ettiren Kader Basayoğul, güzel sanatlara da olan hayranlığından, ileri düzeyde fotoğrafçılık kursuna devam ediyor,
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir