Türkiye

Yerel Seçimin Belirleyici Unsurları

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Yerel seçimlerin sonucuna etki edecek unsurların genel seçimlerden farklılaştığını hatırlatarak, geriye doğru bakıldığında da siyasi partilerin yerelde ve genelde aldığı oyların aynı seçim dönemlerinde bile farklılaştığının görüldüğünü, çünkü yerelde seçmen davranışının, genel seçimlerden farklı olarak şekillendiren çok farklı dinamiklerin bulunduğunu açıkladı.

Doç. Dr. Nebi Miş, ile ilgili görsel sonucuDoç. Dr. Nebi Miş, seçimlerin yapıldığı siyasi konjonktüre göre ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartların, yerel değişkenleri baskılayabildiğini, hem genel hem de yerel seçimlerde seçmenin oy verme motivasyonunun belirleyicilerinden birinin bu seçimlerde ekonomi olacağını ve ancak yerel seçimin sonucunun tamamen ekonomik gidişatın belirleyeceği algısı ya da beklentisinin, eksik bir çıkarım olduğunu ifade etti.

Türkiye’de muhalefetin şu anda döviz kurundaki oynaklık ve bunun ekonomiye yansımalarını dikkate alarak yerel seçimlerde iktidarın işinin zor olduğunu düşündüğünü hatırlatan Doç. Dr. Nebi Miş, “Kuşkusuz böyle düşünmesinin bir karşılığı var. Ekonomik sorunlardan, seçmenin ilk olarak ve doğrudan mevcut iktidarı cezalandıracağını varsayıyorlar” dedi.

Doç. Dr. Nebi Miş, “Ancak seçmen bu gibi durumlarda, mevcut iktidarı ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı cezalandıracaksa bir karşılaştırma yaparak, muhalefetin daha iyi bir alternatifi sunma kapasitesini de değerlendirir. Bunu da sadece son gelişmelere bakarak değil, iktidarın geçmiş ekonomik performansı ile muhalefetin ekonomiye dair geçmiş duruşunu ve gelecek perspektifini de mukayese ederek yapar” şeklinde ifade etti.

Diğer bir etkenin de, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yeni hükûmet sistemi ve bu sistemin farklı yansımalarından olan partiler arasında kurulacak ittifakların ve iş birliklerinin de seçim sonuçlarına etki edeceğine vurgu yapan Doç. Dr. Nebi Miş, seçmenin yerel yönetimler algısının ve beklentisinin giderek değiştiğini kaydetti.

Doç. Dr. Nebi Miş, Seçmenin belediye başkanından beklentisinin, temizlik, çevre düzenlemesi ve altyapının yeterliliği gibi klasik belediye hizmetlerinin çok ötesine geçmiş bulunduğunu hatırlatarak, “Bunları zaten yapması gerekenler olarak görüyor. Bu hizmetlerde bir eksiklik olduğunda doğrudan cezalandırma mekanizmasını işletiyor” dedi.

“Ancak seçmenin artık bunların yanında, belediye başkanından, seçim çevresinin kalkınması başta olmak üzere, iş imkânlarının artırılması, yenilikçi hizmetlerin devreye sokulması ve hayatının her anlamda kolaylaştırılmasına kadar birtakım yeni beklentileri var” diyen Doç. Dr. Nebi Miş, Türkiye’de yerel seçimlerde ideolojik konumlanma üzerinde oy verme davranışının giderek hizmet temelli bakış açısına doğru yönelse de, bazı bölgelerde hâlâ ideolojik konumlanmanın iş gördüğünü, İdeolojik konumlanmanın sert olduğu yerlerde partiler arasındaki ittifak ya da iş birliği seçeneklerinin, bu seçimde mevcut durumu değiştirebileceğini kaydetti.

Doç. Dr. Nebi Miş, Siyasi partilerin yerele ilişkin vizyonunda, halkla temas, sosyal belediyecilik, şikâyetlerin dinlenmesi gibi konularda birbirine yakınlaşma olduğunu,  ancak bu konuların siyasi partilerin aday tercihlerine göre farklılaşabildiğini ve Partiler için iyi örnekler olduğu gibi kötülerinin de  bulunduğunu açıkladı.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde, partilerin aday tercihlerinin sonuçlar üzerinde önemli oranda etki ettiğini ifade ederek, bu yerel seçimlerde de partilerin aday tercihlerinin önemli belirleyicilerden biri olacağını söyledi.

Partilerin bu yedi aylık süre içinde yoğunlaşmaları gereken en önemli konulardan birinin de, yerelde karşılığı bulunan, halkta algısı olumlu olan belediye başkan adaylarını bulmak olduğunu açıklayan Doç. Dr. Nebi Miş, özellikle partiler arasındaki iş birliklerinin dikkate alındığında kritik seçim bölgelerinde aday tercihlerinin çok daha önemli hâle geleceğini kaydetti.

HABER : Ataner YÜCE

KAYNAK : SETA, TÜHA HABER

***

Nebi Miş

Siyaset Araştırmaları Direktörü
Lisans (2003) ve yüksek lisans (2005) eğitimini Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Nebi Miş, doktorasını (2012) “Türkiye’de Güvenlikleştirme Siyaseti 1923- 2003” başlıklı teziyle tamamladı. Doktora sürecinde bir yıl süreyle Belçika Katholieke Universiteit Leuven’de araştırmacı olarak bulundu. Siyasal sistemler ve kurumlar, demokratikleşme, Kürt meselesi, sivil-asker ilişkileri, Türkiye’de güvenlik siyaseti, İslamcılık ve Ortadoğu’da demokratikleşme konuları üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca bu konularda İngilizce ve Türkçe makaleleri yurt içinde ve dışında farklı akademik dergilerde yayınlanmıştır. Demokrasi Nöbetleri: Toplumsal Algıda 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, AK Parti’nin 15 Yılı: Siyaset, Turkey’s Presidential System: Model and Practices kitaplarının ortak yazar ve editörüdür. Nebi Miş halen Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde ve Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü’nde dersler vermektedir. Aynı zamanda SETA Siyaset Araştırmaları Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

 

Ataner Yüce
Ataner Yüce
Ataner Yüce, 1947 yılında Mersin'de doğdu ..Kayseri'de İlk, Orta ve Lise tahsilini tamamladıktan sonra Ankara'da üniversite tahsilinden sonra, 1971 yılında TRT Erzurum Haber Müdürlüğü'nde göreve başladı.1973 yılında Ankara TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na atandı. Burada TV Haberleri Müdürlüğü'nde 1984 yılına kadar çalıştı..1984 yılında İstanbul TRT Haber Müdürlüğü'nde 1992 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli oldu ve uzun süre özel sektörde çeşitli TV Kanallarında çalıştı.
http://www.uhahaberajansi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir