(UHA) Uluslararası  Haber Ajansı

Eğitim Liderliği Perspektifinde Öğretmen Performans Değerlendirilmesi

Eğitim bir daire şeklinde işlemektedir. Öğretmen, okul yöneticileri MEB yönetimi, öğretmen yetiştiren fakülteler ve ders kitaplarıyla diğer kaynakları da içeren şekilde müfredat bu dairenin asli unsurlarıdır. Her bir unsurdaki olumlu veya olumsuz değişiklik zaman içerisinde tüm eğitim dairesine nüfuz etmektedir. Her bir öğrenciye dokunan daha mükemmel eğitim politikalarının geliştirilebilmesi için her bir unsurun ölçülmesi gayet […]

Eğitim Liderliği Perspektifinde Öğretmen Performans Değerlendirilmesi
14 Kasım 2017 - 0:32 'de eklendi ve 134 kez görüntülendi.

Eğitim bir daire şeklinde işlemektedir. Öğretmen, okul yöneticileri MEB yönetimi, öğretmen yetiştiren fakülteler ve ders kitaplarıyla diğer kaynakları da içeren şekilde müfredat bu dairenin asli unsurlarıdır. Her bir unsurdaki olumlu veya olumsuz değişiklik zaman içerisinde tüm eğitim dairesine nüfuz etmektedir. Her bir öğrenciye dokunan daha mükemmel eğitim politikalarının geliştirilebilmesi için her bir unsurun ölçülmesi gayet doğaldır.

***

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA bağımsız, tarafsız düşünce ve yayın kuruluşu Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Atilla Arkan, ‘Eğitim Liderliği Perspektifinde Öğretmen Performans Değerlendirilmesi’ni (UHA) Uluslararası Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Prof. Dr. Atilla Arkan

Prof. Dr. Atilla Arkan, “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 12 ilde uzun süre üzerinde çalıştığı öğretmen performansını ölçmeye yönelik pilot uygulamayı başlattı. Değerlendirmeye öğrenci, veli, okul müdürü, zümre öğretmenleri, diğer öğretmenler ve kendisi olmak üzere altı grup online anket üzerinden katılacak. Bu uygulama ile öğretmenlerin başarıları, bilgi ve beceri düzeylerini tespit edilerek eğitim ihtiyaçlarının belirleneceği ifade edildi” dedi.

Uygulamanın bir dizi karşı görüşle eleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Arkan,  “İlk olarak eğitimdeki başarısızlığın ana sorumlusunun öğretmen olduğu imasına dayalı olarak bu uygulamanın yapıldığı halbuki eğitimdeki politikaların ana sorumlusunun MEB’in olduğu vurgulanmaktadır. İkinci argüman ise özel sektördeki uygulamaların kamuda aynı verimliliği oluşturmadığına dayanmaktadır. Üçüncüsü ise MEB’in böylesi önemli kararları alıp uygularken ilgili paydaşlarla katılımcı bir süreç takip etmediği dile getirilmekte ve yöntem eleştirilmektedir. Son olarak ise bu uygulamanın eğitimde başarının önemli unsuru olan motivasyonu öldürüp öğretmenin itibarını zayıflatacağını vurgulamaktadır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Atilla Arkan, Eğitimin bir daire şeklinde işlendiğini belirterek,  Öğretmen, okul yöneticileri ile MEB yönetimi, öğretmen yetiştiren fakülteler ve ders kitaplarıyla diğer kaynakları da içeren şekilde müfredatın bu dairenin asli unsurları olduğunu açıkladı.

Her bir unsurdaki olumlu veya olumsuz değişikliğin zaman içerisinde tüm eğitim dairesine nüfuz ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Arkan,  her bir öğrenciye dokunan daha mükemmel eğitim politikalarının geliştirilebilmesi için her bir unsurun ölçülmesinin gayet doğal olduğunu, Eğitimde başarıyla kalitenin ancak ve bu paydaşların nitelikli işbirlikleriyle mümkün olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Atilla Arkan, “Öğretmen yetiştiği fakültenin ve ülkedeki eğitim kültürünün bir halkasıdır. Öğretmen performans değerlendirme uygulamasına da bu çerçeveden bakılması anlamlıdır”dedi.

“Kamu adına hizmet eden diğer tüm kurum ve birimlerin açıklık ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde performanslarının ölçülmesi ve bunların kamuoyu ile paylaşılmasının demokratik toplum olmanın bir uzantısıdır” diye konuşan Prof. Dr. Arkan, toplumun bu tür uygulamalarla verimliliği kontrol edebildiğini, Eğitim alanına gelindiğinde Bakanlık yetkililerinden başlayarak İl Milli Eğitim müdürü, şube müdürü ve okul yöneticilerine gelinceye kadar tüm yöneticilerin ilişkide bulundukları kişi ve kurumlar tarafından benzer performans değerlendirilmesine tabi tutulmasının güçlü, başarılı demokratik devlet uygulamaları olduğunu,  bu devletin, liderlerin ve kurumların önlerini görebilmelerini sağlayıp onları daha başarılı yaptığını belirtti.

Dünyada olduğu gibi başarılı bir eğitim sisteminde şüphesiz öğretmenlerin toplum içindeki değeri ve şerefinin yüksek olduğunu işaret eden Prof. Dr. Arkan, “Elbette ki statü ve maaş gibi unsurlarla da bu durumun desteklenmelidir. Türk Milli Eğitim sisteminde de çok başarılı öğretmenler ve yöneticiler bulunmaktadır. Çok kıt imkanlarla çok güzel işler yapmaktadırlar. Yine Milli Eğitimde dönüşümün başarısında sahanın aktörleri olan öğretmen ve yöneticileri motive eden bir yaklaşım, dil ve söylem çok etkilidir. Aksi başarısızlığı doğurur” dedi.

Prof. Dr. Atilla Arkan

Prof. Dr. Atilla Arkan, şöyle konuştu:

“Bunları kayıt altına aldıktan sonra şunların vurgulanması uygun olur: Öncelikle öğretmen performans ölçümü çalışması gerekli ve son derece geç kalmış bir uygulamadır. Bu uygulamanın taraflarca teftiş mantığından ziyade eğitimde liderlik yapabilme noktasından değerlendirilmesi uygundur. Öğretmenler eğitimin gerçek aktörleridir ve herkes gibi etkili bir liderlik çerçevesinde sürekli desteklenmelidirler. Bu uygulamanın öğretmenin bireysel performansını ölçmenin ötesinde çok daha derin anlamları bulunmaktadır. Uygulama ile elde edilen verilerle eğitim politikalarının değerlendirilebilmesi geleceğe yönelik yol haritasının hazırlanabilmesi mümkün olabilecektir. Mesela hizmet içi eğitim programlarının öncelikleri, eğitim çıktıları, aile ile yönetici beklentileri, öğrenci algısı gibi bir çok konuda veri kaynağına ulaşılabilecektir. Ayrıca öğretmen yetiştiren fakültelerin müfredat ve eğitim kalitesine dair de veri elde edilebilecektir.”

Hali hazırda MEB’in bilgi veri tabanında geriye dönük öğrencilerin imtihan başarıları bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arkan, “Bu datalar öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve il milli eğitim yönetimleriyle ilişkilendirilerek raporlanıp analiz edilmesi çözüm önerilerine dair yeni imkanlar sunmaktadır. Bu imkanların kullanıldığına dair bir bilgiye sahip değiliz. Bu da yeterli değildir. Milli Eğitim bakanlığının öğretmen performans ölçüm sonuçlarını da ekleyerek elindeki verileri raporlama, analiz ve karar oluşum süreçlerinde endüstri 4.0’ın sunmuş olduğu imkanları kullanabilmesi önemlidir. Nesnelerin interneti, öğrenen makineler şeklinde atıfta bulunan yeni teknoloji ile yapay zeka uygulamalarıyla sistem içindeki datalar tanımlanan algoritma çerçevesinde otomatik bir şekilde anlamlı bir bilgiye dönüşebilmektedir. Bu imkan öğrencileri kabiliyetlerine en uygun alanlara yönlendirme, öğretmen ihtiyaçlarını tespit, mali imkanların etkili kullanımı gibi bir çok alanda etkili politika üretmek için kullanılabilir” şeklinde açıkladı.

Diğer taraftan MEB’in politikalarının oluşumunda katılımcı yöntemlerin benimsemesinin verimli ve demokratik bir toplumsal yapının gereği olduğuna da değinen Prof. Dr. Atilla Arkan, “İlgili sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların sürece katılması sorunların çok farklı boyutlardan görülmesini sağlar. Böylece sıhhatli kararlar alınması, bunların ilgililerine doğru bir şekilde aktarımı ve muhtemel tepkilerin etkili bir şekilde yönetimi mümkün olur. Katılım sürecinin sivil toplum ayağında ise mesleki savunma duvarları inşa etmenin ve eleştirmenin ötesinde çözüm önerilerinin getirilmesi ve örnek model uygulamaların sunulması çok faydalı olacaktır. Mesela başka ülkelerde olduğu gibi ilgili sendikalar öğretmenlerin performansını değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik model uygulamalar yapabilir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Atilla Arkan, konuşmasının sonunda, “Öğretmen performans değerlendirmesi konusunda nihai hedefin ülke çocuklarının çok boyutlu olarak eğitilmesi; hayat, iletişim, sosyal ve entelektüel becerilerinin geliştirilmesi böylece Türkiye’nin geleceğe ümitle ve güvenle bakabilmesinin temin edilmesi olduğu hatırda tutulmalıdır” diye kaydetti.

Kaynak : Fikriyat

Share
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER