(UHA) Uluslararası  Haber Ajansı

Anayasa Değişikliği İzmir Barosu’nda Tartışıldı

İzmir Barosu’nca “Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” Çalıştayı İzmir Barosu Av.Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı. İzmir Barosu’nca düzenlenen “Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” Çalıştayı İzmir Barosu Av.Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı. İzmir Barosu Başkanı Av.Aydın Özcan, toplantının açılış konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalini kurduğu ve temellerini attığı laik, demokratik, çağdaş hukuk devleti ilkesini hayata geçirmek için yılmadan mücadele edeceklerini  […]

Anayasa Değişikliği İzmir Barosu’nda Tartışıldı
23 Ocak 2017 - 13:35 'de eklendi ve 182 kez görüntülendi.

İzmir Barosu’nca “Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” Çalıştayı İzmir Barosu Av.Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı.

İzmir Barosu’nca düzenlenen “Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” Çalıştayı İzmir Barosu Av.Nevzat Erdemir Konferans Salonu’nda yapıldı.

İzmir Barosu Başkanı Av.Aydın Özcan, toplantının açılış konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalini kurduğu ve temellerini attığı laik, demokratik, çağdaş hukuk devleti ilkesini hayata geçirmek için yılmadan mücadele edeceklerini  söyledi.

Başkan Özcan, Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini her koşulda korumayı amaç edindiklerini belirterek, Anayasa değişikliğine ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti dayatmayla karşı karşıya bırakıldı

Özcan, “ 93 yıllık tarih içerisinde Türkiye Cumhuriyeti pek çok kez siyasi bunalımlarla karşı karşıya kalmış bununla beraber üç kez askeri darbe ve en son da 15 Temmuz darbe girişimi ile demokrasimiz sekteye uğratılmıştır. Son dönemde iktidarda olan siyasi partinin, iktidara geldiği günden itibaren başkanlık sistemi dayatması ile Türkiye Cumhuriyeti karşı karşıya bırakılmıştır” dedi.

Son olarak ülke şartlarına uyum sağlayıp sağlanamayacağı ve incelenip tartışılmadan başkanlık sistemine geçilmesini öngören Türkiye Cumhuriyeti Anayasa değişikliğinin 316 Milletvekilinin imzasıyla meclise sunulduğuna dikkat çeken Av.Aydın Özcan, iki partinin üzerinde uzlaştığı anayasa değişikliği teklifinin 20 Aralık 2016 tarihinde TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşüldüğünü ve 9 Ocak 2017 tarihinde de TBMM de 1. tur görüşmeleri devam ederek 2. tur görüşmelerinin ise 18 Ocak 2017 tarihinde başlandığını kaydetti.

Av. Özcan, bu dayatma ile Türkiye’nin yeni ve daha büyük bir siyasi krizle karşı karşıya bırakıldığını belirterek,  halkın ve özellikle sivil toplum örgütlerinin ve baroların yoğun tepkilerini çeken partili cumhurbaşkanının, adeta seçilen kişinin partisiyle ilişkisinin kesilmesine yönelik düzenlemenin kaldırılmasının başta olmak üzere, kuvvetler ayrılığıyla hedeflenen meclis denetimi ve yargı denetiminin ortadan kaldırılmak istendiği son anayasa değişiklik teklifi ile çok açık ortaya konduğunun herkesçe bilinmekte olduğunun altını çizdi.

Kamuoyunu sürekli bilgilendiriyoruz

Başkan Özcan, gelişmelere ilişkin kamuoyunu da zaman zaman bilgilendirdiklerini de belirterek,  “Şunları açıklıkla ifade etmek istiyorum ki Anayasa’nın ilk 4 maddesinde ifadesini bulan kurucu ilkelerin korunması, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, parlamenter sistem esasına dayalı bir anayasanın yapılması konusunda öncelikle biz hukukçular bu konuda siyasi iktidar başta olmak üzere TBMM’deki milletvekillerimize her türlü çağrımızı yapıyoruz” dedi.

İzmir Barosu olarak da bundan iki ay önce ikinci kanun hükmünde kararnameler dönemi başlar başlamaz “hukuka çağrımızdır” metni ile TBMM deki 550 milletvekiline kuvvetler ayrılığında sapılmaması TBMM’nin asli görevini yerine getirmesini çok açık bir şekilde ifade ettiklerini dile getiren Av.Aydın Özcan, “Ve her bir milletvekiline milletvekilleri oldukları dönemde ettikleri anda sahip çıkmaları çağrısında bulunduk. Onun dışında yine zaman zaman İzmir Barosu olarak yapmış olduğumuz basın açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendiriyoruz. 2015 Nisan ayında “Türkiye Adaletini Arıyor” mitinginde Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na on binlerce kişi yürüdük” şeklinde konuştu.

Av.Aydın Özcan, oradaki amaclarının ülkenin yönetildiği torba yasaların antidemokratik olduğunu vurgulamak olduğunu ve  o zaman da yine meclis görevini yapsın dediklerini ve iç güvenlik yasalarının da görüşülüyor olduğunu ifade etti.

Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını belirten  Av.Özcan, “Onu engellenmesi için mücadele ettik. Ardından bu iç güvenlik yasa tasarısı görüşülürken İzmir Valiliği bir genelgeyle iç güvenlik yasa tasarısı maddelerinin İzmir’de uygulanmasına hükmetmişti. İşte o zaman İzmir Barosu hemen yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Ve valilik o genelgeyi geri almak durumunda kalmıştı. İzmir Barosu bu mücadelesini hiç sekteye uğratmadan devam ettiriyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da ülkenin KHK’larla yönetilmesini yine bu salonda KHK’lar Türkiyesi’nde Savunma Hakkı adı altında bir çalıştay ve forum düzenledik. Şimdi de bu mevcut anayasanın yasalaşmaması için toplumumuzu aydınlatmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın”dedi.

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan

Yeni Anayasa’ya ilişkin bilgilendirdi

Yeni anayasayla yapılacak değişiklikler hakkında da katılımcıları bilgilendiren Başkan Özcan, bu yeni anayasayla Meclis’i Meclis yapan üç temel işlevin dışına çıkarılmak istendiğini, Meclis’in kanun yapmak, bütçe yapmak, denetimde bulunmak görevi varken, TBMM’nin denetim görevinin adeta elinden alındığını ve yine kanun yapmak hakkının da Meclis’in elinden alınmak suretiyle cumhurbaşkanına KHK çıkarma yetkisi verildiğini açıkladı.

Av.Aydın Özcan, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu hakkında da görüşlerini şöyle dile getirdi:

“O kadar uzuyor ki cumhurbaşkanı çıkaracağı KHK ile ülkeyi federatif hale sokabilecek yetkilere ulaşıyor. Aynı zamanda yargıya da müdahale var. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 13 üyeden oluşmakta, Adalet Bakanı yine bu konunun başkanıdır bizim yıllarca eleştirdiğimiz, yargı bağımsızlığı gerçekten bu ülkede isteniyorsa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Başkanı Adalet Bakanı olamaz. Adalet Bakanı müsteşarı olamaz. İçerisinde sadece hakim ve savcılar olmalıdır. Biz bunu eleştiriyoruz. Yine bu anayasa değişikliğinde bakıyoruz Adalet Bakanı, kurulun başkanı olmaya devam ediyor. Beş üye doğrudan doğruya cumhurbaşkanı tarafından atanıyor geri kalanı da TBMM tarafından atanıyor. Yani yargıya da çok açık bir müdahale var. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15’e düşürülür. 12’si cumhurbaşkanı tarafından bizzat seçiliyor. Kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine geçiliyor. Kuvvetler ayrılığı olmayan bir ülkede hukuk devletinden demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin tek elde toplandığı bir sistemde hiçbir şekilde hürriyet olmaz. Bunu yüzyıllar önce çok ünlü bir profesör bu şekilde özetliyor. Yine kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde anayasa da olmaz. 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 16. maddesinde hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda anayasa da yoktur diyor.”

Siyasi partilere de önemli görevler düşüyor

Bu süreçte siyasi partilere de önemli görev ve sorumluluklar düştüğüne de dikkat çeken İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan,  “Ülkemizi bizim kararlılığımız, hukukçuların kararlılığı ve ülkenin geleceğini gerçekten çok iyi benimseyen isteyen Türkiye Cumhuriyeti’ni seven halkın gerçekleri görerek siyasi iktidardakilere, siyasilere doğru yolu gösterme görevi vardır. Özellikle baroların bu anlamda çok büyük rolü vardır. İşte biz o Avukatlık Yasası’ndan da almış olduğumuz yetkilerle İzmir Barosu olarak bu duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz. Buradaki amacımız hiç bir siyasi partiyi ötekileştirmek değil. Hiçbir kimseye karşı gelmek değil. Bizim amacımız burada doğruları siyasilere göstermek. Bunu da çok açık bir şekilde yapıyoruz. Hiç çekinmeden yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Şunu da açıklıkla ifade etmek istiyorum özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra birçok siyasi aldatıldık kandırıldık demedi mi? İşte biz bunları dememeleri için şimdi her türlü duyarlılığımızı ortaya koyacağız ve halkı aydınlatma konusunda üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz” dedi.

“Hiçbir şeyden çekinmeden yapacağız ve bunu yapmadığımız takdirde inanıyorum ki aynı siyasiler duvara tosladıklarında bizi uyarmadınız diyecekler onu dedirtmemek için şimdi her türlü uyarıyı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuşmasına devam eden Av.Aydın Özcan, “Bazı arkadaşlarımız da Meclis’te görüşmeler oldu her şey bitti anlayışındalar maalesef onlara katılmadığımı da buradan çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Biz bunu diyenlere karşı yine milletimizi koruyacağız. Ama halkımızla birlikte mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız TBMM’den geçse dahi bu yasa halka gidecek. İşte o zaman gerçek ortaya çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana Mustafa Kemal Atatürk’e dahi verilmeyen bu yetkiler öyle inanıyorum ki her kim olursa olsun hiç bir kimseye verilmeyecek. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti halkı demokrasiye aşık, kendi hakkını koruyabilecek nitelikte ve demokrasi geçmişimizin de buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. Bu kararlılığımızı hep birlikte sonuna kadar devam ettirirsek hiçbir kimse Türk halkının egemenliğini kullanmak, elinden almak hakkına sahip olmayacaktır. Sözlerimi de kurtuluşun Mustafa Kemal Atatürk yolunda olduğunu açık yüreklilikle ifade ederek bitirmek istiyorum” diye kaydetti.

Metin Feyzioğlu ile ilgili görsel sonucu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

Davasına inanan kazanır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu de, Türk milletinin, bölünme ve kalıcı istikrarsızlık anayasasına izin vermeyeceğini söyledi.

“Vekillerin sahip çıkmadığı Yüce Meclis’e asil Türk milleti sahip çıkacaktır” ifadesini kullanan Feyzioğlu “Davasına inanan, kazanır, Bizim hem davamıza hem Türk milletine inancımız tamdır” dedi.

Niçin Bölünme Anayasası?

Metin Feyzioğlu “Çünkü; Cumhurbaşkanı, Türk Milleti’nin tamamını temsil eder ve kucaklar. Parti genel başkanı seviyesine düşürülmüş bir Cumhurbaşkanı ise sadece kendi partisinin il ve ilçe teşkilatlarını kucaklar. Millet bölünürse, vatan bölünür.

Niçin Kalıcı İstikrarsızlık Anayasası?

Çünkü; Halkı bölünmüş bir devlette istikrar olmaz. Parti ilçe ve il başkanlarının devletin üzerine çıktığı bir ülkede istikrar sağlanmaz. Yatırımların hukuki güvenliğini bağımsız mahkemelerin sağlayamadığı bir devlette, istikrar olmaz. Milletin kendini Meclis’te görmediği ve Meclisin değersizleştiği bir ülkede istikrar sağlanamaz. Mesele kişisel değildir. Bizim kişilerle ya da siyasi partilerle bir kavgamız yoktur. Mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Oysa Anayasa değişikliği teklifini dayatanların tek amacı, kişiseldir” dedi.

Metin Feyzioğlu ile ilgili görsel sonucu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

Anayasa değişikliği teklifi içinde halkın olmadığına vurgu yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Cumhurbaşkanı elbette bir siyasi partinin aday göstermesiyle seçilebilir. Ancak seçildikten sonra, Devleti ve Milleti temsil etmesi için tarafsız olmalıdır. Anayasa değişikliği; Türkiye’yi kimin nasıl yöneteceğinden öte, Türkiye’nin tapusunun kime ait olacağı meselesidir” şeklinde konuştu.

Metin Feyzioğlu, Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunu, hiç kimseye teslim etmeyeceğini, Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin  tapusunun miras yoluyla intikal etmesine de izin vermeyeceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusunun, Türk Milleti’ne ait olduğunu ve Milletin, bu tapunun bedelini, şehit kanıyla ödediğini açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Önümüzdeki referandum, Büyük Allah’ın Türk Milleti’ne bir lütfudur. Milletimiz, referandumda egemenliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacaktır. Bundan sonra bir daha kimse bu gücü Milletten almaya teşebbüs dahi edemeyecektir.” diye  kaydetti.

İzmir Barosu’nca düzenlenen “Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz” Çalıştayına, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nın açılış konuşmasını yaptığı çalıştaya, Av. Kemal Anadol, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Meltem Dikmen ve Prof. Dr. Süheyl Batum da konuşmacı olarak katıldı.

İZMİR, (UHA Haber)

Share
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER