Eğitim

1. Ulusal Müzik Terapi Kongresi Bilimsel Sunumlarla Son Buldu

UHA Haber / 1. Ulusal Müzik Terapi Kongresi amacına uygun olarak gerçekleşen bilimsel sunumlarla son buldu.

Uluslararası Haber Ajansı ve Türkuaz Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü, aynı zamanda Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi ve Kongre Basın Danışmanı Veysel Kavrayan kongreyi takip etti.

 

Kongre Bilimsel Proğramı’nın 1. Oturumu, T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi GETAT Uyguşama ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu Başkanlığı’nda “GETAT / MÜZİK TERAPİ ALANINA HUKUKİ BAKIŞ” ana başlığıyla gerçekleşti.

1. Oturum’da T.C. Sağlık Bilimleri Ünivesitesi GETAT Koordinatörü Dr. Kanat Tayfun “Ülkemizde GETAT Alan Eğitimleri İçerisinde, Müzik Terapi Eğitimlerinin Değerlendirilmesi”; T.C. Sağlık Bakanlığı GETAT Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı katılamadığı için yerine T.C. Sağlık Bakanlığı GETAT Daire Başkanlığı Uzmanı “GETAT / Müzik Terapi Uygulamalarında Ruhsatlandırma Prosedürü ve Uygulama Yetkisine Sahip Sağlık Çalışanlarının Yasal Statüleri”; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Federasyonu Başkanı, Lokman Hekim Üniversitesi Öğr. Üy. Dr. Hasan Karaağaç “Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Türkiye’de ki Faaliyetler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kongre Bilimsel Proğramı’nın 2. Oturumu, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Müzik Terapi Eğitimleri Koordinatörü Dr. Ayla Aksoy Güneri Başkanlığın’da “ÇEŞİTLİ FİZİKSEL HASTALIKLARDA MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARININ ETKİLERİ” ana başlığıyla gerçekleşti.

2. Oturum’da T.C. Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Sertifikalı Klinik Psikolog, T.C. İstinye Ünv. Fen Edebiyat Fak. Dekanı ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Rita Krespi Ülgen “Kronik Fiziksel Hastalıklarda Müzik Terapi”; T.C. Malatya Eğt. ve Arş. Hastanesi Reanimasyon ve Yoğun Bakım Birimi Hemşiresi, T.C. Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Sertifikalı sağlık mensubu Funda Özden “Palyatif Bakım Ünitelerinde, Müzik Terapi Uygulamaları Üzerine Derleme Çalışması”; T.C. Sağlık Bilimleri Ünv. Ve Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. Müzik Terapi Eğitmeni, Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Şerafettin Özdoğan “Çeşitli Hastalıklarda Müzik Terapi Uygulamaları ve Etkileri” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kongre Bilimsel Proğramı’nın 3. Oturumu Prof. Dr. Sadık Özçelik Başkanlığı’nda “ASYA ÜLKELERİ VE TÜRK  TARİHİNDE, ŞİFA AMAÇLI MÜZİK UYGULAMALARINA BAKIŞ” ana başlığıyla gerçekleşti.

3. Oturum’da T.C. Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Sertifikalı Hekim & TÜMATA Üyesi Dt. İlkay Duman “Orta Asya Türklerinde Müzik Terapi ve Baksı Dansı Uygulaması / Örnek Gösteri”; T.C. Erciyes Ünv. Öğr. Gör. Prof. Dr. Nigar Askerova “Rusya’da Müzik Terapi ( Felsefi Açıdan Bir İnceleme )”; Müzik Eğitmeni Ömer Faruk Keskin ve T.C. Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Sertifikalı Müzik Eğitmeni, T.C. Kültür Bakanlığı Sanatçısı Rabia Koşar “Türk  Müziği’nde Makamların Şifa Etkileri ve Tarihte Kullanımları / Canlı Performansla Sunum” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kongre Bilimsel Proğramı’nın 4. Oturumu T.C. Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülşen Erdal Başkanlığı’nda “ZİHİNSEL ENGELLİ VE OTİZİMLİ BİREYLERDE MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARININ ETKİLERİ” ana başlığıyla gerçekleşti.

4. Oturum’da T.C. Düzce Ünv. Öğr. Üy. Psikiyatri Uzm. Dr. Öğr. Üy. Nihal Yurteri Çetin “Psikiyatri Alanında Müzik Terapi Uygulamalarının Kullanımı ve Etkileri”; Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreteri Hülya Saygı “Otizmli Bireyler ve Otizm Vakfı Çalışmaları Hakkında Sunum” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kongre Bilimsel Proğramı’nın 4. Oturumu Doç. Dr. Salim Sever Başkanlığı’nda “MÜZİK  TERAPİ ALANINDA, AKILCI İLAÇ YÖNTEMİ OLARAK  SES FREKANSLARININ KULLANIMI” ana başlığıyla gerçekleşti.

5. Oturum’da T.C. Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Uygulama Sertifikalı Müzik Terapi Eğitmeni Cem Güneri “Ses Frekanslarının Sağlık Alanında Kullanımı ve Tarihçesi”; Handmade Media Music Productions Genel Koordinatörü, Müzik Yapımcısı ve Stüdyo Kayıt Uzmanı, Enerji Terapisti, T.C. Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Uygulama Sertifikalı Müzik Terapisti Fatih Yavuz “Ses Frekanslarının Enerji Bedene Etkileri”; T.C. Sağlık Bakanlığı Müzik Terapi Uygulama Sertifikalı Müzik Eğitmeni, Stüdyo Kayıt Uzmanı  İbrahim Gökhan Altındirek “Ses Frekanslarının Stüdyo Programları ile Teknik Olarak Oluşturulması” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

6. Oturum T.C. Sağlık Bilimleri Ünv. Ve Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. Müzik Terapi Eğitmeni, Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Şerafettin Özdoğan Başkanlığı’nda “ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDE MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI” ana başlığıyla; Müzik Eğitmeni, Özel Eğitim Uzmanı Dr. Şafak Tunalıoğlu “Özel Gereksinimli Bireylerde Müzik Terapi Uygulamalarının Etkileri” konusuyla; Müzik Eğitmeni, İşitme Engelliler Uzmanı Funda Ceylan “İşitme Engellilerde Müzik Terapi Uygulamaları” konusuyla; T.C. Biruni Ünv. Öğr. Gör. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Öğr. Gör. Hülya Osmanoğlu “İşitme Kayıplarında Müzik Terapi Uygulamaları” konusuyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

7. Oturum T.C. Uludağ Üniversitesi Öğr. Ü. Doç. Dr. Oktay Alver Başkanlığı’nda “MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARININ ETKİLERİNİN , TIBBİ TETKİK VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE GÖZLEMLENMESİ” ana başlığıyla; T.C. Üsküdar Üniversitesi Öğr. Üy. Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zekai Pekkafalı “Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri ile Müzik Terapi Uygulamalarının Etki ve Sonuçlarının Gözlemlenmesi” konusuyla; T.C. Havran Devlet Hastanesi Başhekimi, Daliliye Uzmanı Dr. Gülsema Akıncı “Müzik Terapi Uygulamalarının, Nörotransmitterler ve Hormonlar Üzerindeki Etkilerinin Gözlemlenmesi” konusuyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

8. Oturum  Prof. Dr. Mehmet Zekai Pekkafalı Başkanlığı’nda “MÜZİK TERAPİ ALANINDA YASAL DÜZENLEMELER VE TIBBİ BAKIŞ” ana başlığıyla; T.C. Medipol Ünv. Öğr. Üy., Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hanefi Özbek “GETAT / Müzik Terapi Alanına İlişkin  Yasal Düzenlemeler ve Yönetmelikler” konusuyla; Kongre Başkanı Prof. Dr. Bora Büken “Müzik Terapi Uygulamalarında Hukuka Uygunluk Ölçütleri ve Aydınlatılmış Onam” konusuyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

9. Oturum Prof. Dr. Mehmet Zekai Pekkafalı Başkanlığı’nda “MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARI İLE ÇOCUKLARDA KOGNİTİF VE EMOSYONEL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ” ana başlığıyla; T.C. Erciyes Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut “Sanat Terapileri ve Müzik Terapi Uygulamalarının, Çocuk Gelişimindeki  Etkileri” konusuyla; Müzik Eğitmeni Uygulamalı Psikoloji Uzm. Semra Pekkafalı “Çocuk Psikolojisi Açısından, Müzik Terapi Uygulamalarının Değerlendirilmesi” konusuyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

10. Oturum Kongre Başkanı Prof. Dr. Bora Büken Başkanlığı’nda “MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİNDE, MÜZİK TERAPİ UYGULAMALARININ KULLANIMI VE ETKİLERİ” ana başlığıyla; T.C. Sağlık Bilimleri Ünv. ve T.C. Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. Müzik Terapi Eğitmeni Dr. Ayla Aksoy Güneri “Madde Bağımlılığı ve Müzik Terapi Uygulamalarının  Tedaviyi Tamamlayıcı Etkileri” sunumuyla; Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tanay Tezemir “Madde Bağımlılığı Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar & Madde Bağımlıları ile Müzik Terapi Uygulamaları” konusuyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

11. Oturum Kongre Başkanı Prof. Dr. Bora Büken Başkanlığı’nda “İŞİTME VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI, BEYİN VE MÜZİK TERAPİ İLİŞKİSİ” ana başlığıyla; T.C. İstanbul Medipol Ünv. Sağlık Bilimleri Fak. Odyoloji Böl. Öğr. Üy. ve İşitme Bilimcileri Derneği Başk.  Prof Dr. Erol Belgin “Müzik ve Beyin” konusuyla; T.C. Hacattepe Ünv. Sağlık Hiz. MYO İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi ve Odyometri Böl. Başk. ve İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği Gen. Sek. Prof. Dr. A. Sanem Şahlı “İşitme, Konuşma Bozuklukları ve Müzik Terapi” konusuyla sunumlarını gerçekleştirdiler.

1. Ulusal Müzik Terapi Kongresi 11. son oturum içeriğinden sonra kapanış konuşması ve hatıra fotoğrafları çekimi ardından son buldu.

UHA Haber Ajansı, ANKARA 

sampiyon banner

Veysel KAVRAYAN
Veysel KAVRAYAN
Veysel Kavrayan, (Eğitimci-Yazar-Gazeteci), Kocaeli’nde doğdu. İktisat Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Pedagojik Formasyon Eğitimi alarak kısa bir süre eğitim alanında çalıştı. Halen Medya ve İletişim alanında üniversitede eğitim almaktadır ve KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Uluslararası bir kozmetik firmasında Ankara Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Dünya Güzellik Yarışmaları Türkiye Başkanı Süha Özgermi'yle beraber önceleri baş asistanlık, sonrasında ortaklık yaptı. Türk Dünyası konusunda araştırmaları bulunuyor. Birçok haber ve araştırmaları hakkında ulusal ve uluslararası ödülleri mevcuttur. 2016 Yılında 'Yılın En İyi Gazetecisi ve En İyi Haber" ödüllerini almıştır. 2018, 2019 yıllarında Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Gecesi'nde ödüle layık görüldü. Çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev almaktadır. Halk bilimi, sanat, tarih, ezoterizm, turizm, sağlık, ekoloji, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, futurizm, teknoloji ve mimari ilgi alanlarıdır. Gastronomi Araştırmacısı olarak gastronomi ve turizm konularında konuşmacı; yemek yarışmalarında jüri üyeliği yapmaktadır. Çocuk Gastronomisi alanında akademik çalışmaları olmuştur. Bu alanda Gastrofil olarak tanınmaktadır. Halen, Uluslararası Haber Ajansı ve Türkuaz Haber Ajansı'nın Genel Yayın Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve gazetelerde de yazmaktadır. İngilizce ve az derecede Rusça biliyor.
http://(UHA)%20Uluslararası%20Haber%20Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir